سپرده بانكی

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
سپرده بانكی

درباره سپرده بانكی

حسابي است كه هر شخص حقیقی يا حقوقی در بانک باز نموده و پول هاي خود را در آن حساب، تحت عناوين خاص ( قانوني و رسمی ) نگهداری مي كند.

کلیک ها: 312

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی