کلمات دستوری ( امری )

واژه و دستورات امری در زبان سوئدی را بیشتر بشناسید.

گوش دادن به تلفظ صحیح کلمات

 

Present Tense/در زمان حال
Imperative/ بصورت امری
Translation

öppnar

öppna!

open!/باز کن

väntar

vänta!

wait!/صبر کنيد

skriver

skriv!

write!/نوشتن / بنویس

läser

läs!

read!/خواندن / بخوان

 

توجه :

به نحوه استفاده کردن از ar و er در زمان حال و تبدیل آن ها در مثال ها دقت نمایید در 2 کلمه اول a به ar تبدیل شده با توجه به صدا دار بودن لغات و در 2 کلمه بعد حالت ساده لغت به er تبدیل شده است

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی