واژه و اصطلاحات مربوط به مسافرت و فرودگاه در زبان سوئدی

آشنایی با اصطلاحات عامیانه سفر، اماکن، فرودگاه ها و مسافرخانه هادر زبان سوئدی.

گوش دادن به تلفظ صحیح کلمات

 

arrival/ورود ankomst platform/بستر های نرم افزاری plattform
baggage/چمدان bagage (n) porter/باربر bärare
border/مرز gräns railroad car/ماشین های مخصوص راه آهن järnvägsvagn
coach, car/لیدر/خودرو vagn railway/راه آهن/خط آهن järnväg
compartment/قسمت/کوپه/باجه kupé return ticket/بلیط برگشتی biljett retur
connection/ارتباط förbindelse seat/صندلی/جایگاه plats
customs/گمرک tull sleeping car/واگن تخت خوابدار sovvagn
delay/تاخیر försening station/ایستگاه station
departure/حرکت avresa station master/ایستگاه مرکزی stationsinspektor
engine/لوکوموتیو/موتور lokomotiv (n) stop/توقف/ایستادن halt
entrance/ورود/اجازه ورود
ingång suitcase/چمدان kappsäck
exit/خروج utgång ticket/بلیط biljett
guard/نگهبان/محافظ/گارد konduktör ticket office/دفتر فروش بلیط biljettkontor (n)
information bureau/اطلاعات دفتر upplysningskontor (n) time table/جدول زمان tidtabell
lavatory/دستشویی toalett trunk/چمدان بزرگ/صندوق koffert
passenger/مسافر passagerare visa/ویزا visa
passport/گذرنامه pass (n) waiting room/اتاق انتظار väntsal

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی