چرخه حسابداری

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
چرخه حسابداری

تعریف چرخه حسابداری

چرخه حسابداری فرآیندی مرحله به مرحله برای ثبت، دسته بندی و خلاصه سازی معاملات اقتصادی شرکت های تجاری می باشد.

چرخه یا سیکل حسابداری چیست؟

این چرخه اطلاعات مفید و سودمندی در قالب صورت وضعیتهای مالی از جمله صورت وضعیت درآمد، ترازنامه، صورت وضعیت جریان نقدینگی، و صورت وضعیت معاوضه های صاحبان سهام می دهد. اصل مدت زمان شرکتهای تجاری را ملزم می سازد صورت وضعیت های مالی را به صورت دوره‌ای آماده سازند.به گزارش عصربانک دات آی آر بنابراین چرخه حسابداری یکبار در هر دوره حسابداری کنترل و متابعت می‌شود. چرخه حسابداری از ثبت و ضبط معاملات با افراد آغاز می شود و با آماده سازی صورت وضعیت‌های مالی و بستن حساب ها خاتمه می یابد.

حسابداری

ثبت نام و ادامه این بحث در انجمن حسابداری

مراحل یک چرخه حسابداری

1- جمع آوری اطلاعات مربوط به رویدادھای مالی
2- تجزیه و تحلیل رویدادھای مالی و تنظیم سند حسابداری
3- ثبت رویدادھای مالی در دفتر روزنامه
4- انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل
5- تھیه تراز آزمایشی
6- اطلاع حساب ھای دفتر کل (از طریق صدور سند حسابداری و ثبت دفاتر روزنامه و کل)
7- تھیه تراز آزمایشی اصلاح شده
8- بستن حساب ھای موقت (از طریق صدور سند حسابداری و ثبت دفاتر روزنامه و کل)
9- تھیه صورت ھای مالی
10 - تھیه تراز آزمایشی اختتامی

چارت و نمودار چرخه حسابداری

Accounting cycle چرخه حسابداری

(از راست: ثبت های دفتر روزنامه، حساب دفترکل، ترازنامه آزمایشی قبل از اصلاحات، اصلاح ثبت ها، ترازنامه آزمایشی اصلاح شده، صورت وضعیت های مالی، بستن حساب ها، ترازنامه آزمایشی بعد بستن)

منابع : asrebank - accountingpersian.parsiblog

کلیک ها: 276

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی