پارالاکس

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
پارالاکس

سبک پارالاکس در بدنسازی و پرورش اندام

پارالاکس Parallax یا انطباق یا بهتر هست بگوییم حرکات زاویه ای که در سبک جدید بدنسازی کاربرد دارند.

حرکات زاویه ای یا پارالاکس Parallax

سبک جدید بدنسازی که همان حرکات زاویه ای یا پارالاکس Parallax  هست تاثیر بیشتری نسبت به حرکات صاف یا مستقیم دارد بهترین روش کات عضلات، استقامت و قدرت عضلات 

آسیب شناسی ورزشی Parallax  پارالاکس در زیبایی اندام

به دلیل حساس بودن این حرکات و نوع انجام دادن حرکات منطبق و در زاویه یا همان بدنسازی پارالاکس باید حتما مدتی قبل ورزش کرده باشید و بدن خود را آماده نگه دتشته باشید تا بتوانید این حرکات را انجام دهید.

بنیانگذار سبک پارالاکس در ایران

 شهاب علیخانی مربی بین المللی در آکادمی فیتنس اسکاندیناوی و متخصص بدنسازی و آسیب شناسی ورزشی بنیانگذار این سبک در ایران می باشد.

حرکات زاویه ای یا پارالاکس Parallax

سبک پارالاکس Parallax در فیتنس - سبک پارالاکس Parallax در بدنسازی - سبک پارالاکس Parallax در کراس فیت - سبک پارالاکس Parallax در پرورش اندام - حرکات زاویه ای در بدنسازی - حرکات زاویه ای در فیتنس - حرکات زاویه ای در کراس فیت - حرکات زاویه ای در پرورش اندام

 

کلیک ها: 197

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی