نهادهای حسابداری

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
نهادهای حسابداری

لیست تمامی نهادهای حسابداری ایران

در این مبحث گروه، شاخه و انواع نهاد و سازمان های حسابداری را معرفی می کنیم.

نهادهای حسابداری ایران

الف) نهادهای دولتی/عمومی حسابداری ایران
ب) انجمن‌های علمی حسابداری ایران
پ) انجمن‌های حرفه‌ای حسابداری ایران

الف)

  • سازمان بورس و اوراق بهادار
  • دیوان محاسبات کشور


سازمان حسابرسی:

  1. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری
  2. کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی
  3. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی
  4. واحد حسابرسی عملیاتی

  ب)

  • انجمن حسابداری ایران
  • انجمن حسابرسی ایران
  • انجمن حسابداری مدیریت ایران

  پ)

  • انجمن حسابداران خبره ایران
  • جامعه حسابداران رسمی ایران
  • انجمن حسابرسان داخلی ایران
  • انجمن مدیران مالی
  • جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

  نهادهای حسابداری

  کلیک ها: 155

  تماس با ما

  • ایران:
   028 2630 0933
  • E-Mail:

   Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

  شبکه های اجتماعی