میوگلوبین

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
میوگلوبین

میوگلوبین چیست؟

میوگلوبین یک پروتئین تک رشته‌ای است که از ۱۵۳ آمینو اسید و یک هم تشکیل شده‌است که گروه هم در وسط ۸ مارپیچ آلفا قرار دارد که در برخی نقاط دارای خمیدگی می باشد و این پروتئین در ذخیره و انتقال اکسیژن در ماهیچه‌های انسان نقش دارد.

درباره میوگلوبین Myoglobin

این مارپیدرباره میوگلوبینچ را از ناحیه NT نامگذاری کرده و از A تا H نامگذاری میشودکه H آخرین مارپیج است که در ناحیه CT قرار دارد. در ناحیه های خمیدگی ریشه اسید آمینه پرولین وجود دارنذ و باعث خمش در میو گلوبین می باشند. در وسط گروه هم یک مولکول آهن موجود است که در وضعیت فرو مستقر شده که این آهن دارای دو پیوند کوِئوردینانسجی میباشد. اتصال اکسیژن به گروه هم باعث تغییر خصوصیات الکترونیکی آن میشود که همین مسئله باعث تغییر رنگ خون بنفش تیره (فاقد اکسیژن) در سیاهرگها به رنگ قرمز روشن (مملو از اکسیژن) در سرخرگها شود.

منبع : ویکی پدیا

آسیب های کراس فیت, فیتنس
کلیک ها: 221

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی