سود حسابداری

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
سود حسابداری

تعریف سود حسابداری

در اصطلاح حسابداری، برابر با تفاوت درآمد و هزینه است. سود در علم اقتصاد دارای معنای متفاوتی است. سود با درآمد رابطهٔ مستقیم و با زیان، رابطهٔ معکوس دارد.

دیگر تعاریف سود حسابداری

  • سود به مبلغی گویند که بدون هیچ مسئولیت ضمنی و هیچ مشکلی به راحتی خرج گردد و رفاه برای ما ایجاد شود
  • سود یک ابزار تکنیکال برای افزایش کارایی مدیریت و فراهم کردن فرایند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی سیستماتیک برای رسیدن به اهداف میان مدت بلند مدت
  • سود به اختلاف بین افزایش در آمدو کاهش هزینه، سود گویند

تفاوت سود حسابداری و سود اقتصادی

حسابداری

ثبت نام و ادامه این بحث در انجمن حسابداری

در فایل زیر که توسط رویا دارابی و ایرج خوش خلق تهیه شده علاوه بر تفاوت به بررسی رابطه بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده پایان دوره و میان دوره با قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران پرداخته میشود.

تعریف سود حسابداری

کلیک ها: 114

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی