معرفی زمان و ساعت ها در زبان سوئدی | Time / Tid

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ترجمه و مباحث مربوط به زمان در زبان سوئدی.

گوش دادن به تلفظ صحیح کلمات امروز


What time is it?/ساعت چند است

Vad är klockan?

It is 2 AM/هست 2 صبح

Klockan är två på natten

6:20/ شش و بیست دقیقه

tjugo över sex

half past 3/ ساعت 3:30

halv fyra

quarter past 4/ ساعت 4:15

kvart över fyra

quarter to 5/یک ربع به 5

kvart i fem

10 past 11/ ده دقیقه گذشته از 11

tio över elva

20 to 7/ بیست دقیقه مانده به 7

tjugo i sju

noon/ ظهر

mitt på dagen

midnight/نیمه شب

midnatt

in the morning/ در صبح

på morgonen

in the evening/در شب

på kvällen

It's exactly.../الان هست /دقیقا الان

den är precis

About/around 8./ در حدود 8

omkring åtta

At 8./ راس ساعت 8

klockan åtta

early/اوایل

tidigt

late(r)/اواخر

sent (senare)

نکته :

در سوئد از مدت زمان 24 ساعتی در مراکز رسمی از جمله حرکت قطار ها استفاده کی شود.


 

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی