عبارات و کلمات پایه ای زبان سوئدی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

معرفی جملات و کلمه های پایه ایی و پرکاربرد سوئدی همراه با تلفظ.


 

God morgon

Good Morning / صبح به خیر

Hej / God dag
Hello / Good Day /سلام / روزبه خیر

God kväll
Good Evening / عصر به خیر

God natt
Good Night /شب به خیر

Hej då / Adjö (more formal / حالت رسمی)
Goodbye / بدرود

Snälla
Please / لطفا" / بفرمایید / خواهشمند است

Tack (så mycket)
Thank you (very much) / با تشکر از شما / متشکرم

Ingen orsak / Varsågod
Don't mention it / You're welcome / خواهش می کنم / *حالت تشکر و تعارف*

Ja / Nej
Yes / No / بلی/ خیر

Herr / Fru / Fröken
Mister / Misses / Miss / آقا / خانم / دوشیزه

Hur är det? / Hur har du det?
How are you? / حال شما چطور است

Hur mår du?
How are you? (How are you feeling?) / شما در چه حس و حالی هستین

Bra
Good / Fine / خوب / خوبم

Inte så bra.
Not so good / زیاد خوب نیستم

Vad heter du?
What's your name? نام شما چیست

Jag heter...
I am called... / نام من هست

Mitt namn är...
My name is.../ نام من ... است

Trevligt att träffas!
Pleased to meet you! / از دیدن شما خوشوقتم

Välkommen!
Welcome! خوش آمدین


Varifrån kommer du?
Where are you from? اهل کجا هستید

Jag kommer från...
I'm from... من هستم اهل ؟

Var bor du?
Where do you live? کجا زندگی می کنید

Jag bor i...
I live in... من زندگی می کنم در

Hur gammal är du?
How old are you?چند سال دارید

Jag är ___ år (gammal).
I am ____ years old./ سن من هست... سال

Talar du svenska?
Do you speak Swedish? شما می تونید سوئدی صحبت کنید

Jag talar [inte] engelska.
I [don't] speak English./ من نمی تونم انگلیسی صحبت کنم

danska, norska, franska, italienska, spanska, tyska, holländska, ryska, japanska, Persiska
Danish, Norwegian, French, Italian, Spanish, German, Dutch, Russian, Japanese, Persian

Ja, lite grann.
Yes, a little bit./ بلی / کمی بلدم

Nej, inte alls.
No, not at all. نه / کاملا نه

Jag förstår [inte.]
I [don't] understand. من فهمیدم / می فهمم / درک می کنم

Jag vet [inte.]
I [don't] know. من نمی دانم / درک نمی کنم / نمی فهمم

Ursäkta / Förlåt
Excuse me / Pardon me / ببخشید / متاسفم / معذرت می خوام

Ha det så bra!
Take care! / مواظب خودت باش/ اوقات خوبی داشته باشید

Vi ses senare / snart
See you later / soon / بعدا شما رو می بینم / به زودی شمارو می بینم (ملاقات)

Hej / Hej då
Hi / Bye / سلام / خداحافظ

Jag älskar dig.
I love you. من شمارو دوست دارم

Jag saknar dig.
I miss you. من دلم برات تنگ شده

 


تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی