کاربرد کلمات en و ett در زبان سوئدی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کاربرد کلمات EN و ETT و نقش مهم آن ها در زبان سوئدی.

دو کلمه en و ett به معنی یک (یک کتاب ، یک میز ) در اسم ها و ضمائر و فعل ها استفاده می شوند این دو کلمه قائده مشخصی ندارن بلکه بیشتر کلمه ها در زبان سوئدی با ett شروع می شوند و تنها با تمرین و تجربه در صحبت کردن می توان متوجه شد تا چه موقع از en و چه موقع از ett استفاده کنیم.

  • همچنین در آموزش امروز از کاربرد کلمات این و آن و اینجا و آنجا (کجا) det or de، här (here) and där در زبان سوئدی مورد بررسی قرار می گیرد.

چند مثال

گوش دادن به تلفظ صحیح مثال ها

 

En words (common)/ جملات عمومی
Ett words (neuter) / اسم یا صفتی که نه مذکر و نه مونث است

Indefinite / نا محدود

Definite / محدود

Indefinite / نا محدود

Definite/ محدود

en banan

a banana/یک موز

bananen

the banana

ett bord

a table/ یک جدول

bordet

the table

en stol

a chair/ یک صندلی

stolen

the chair

ett kök

a kitchen/یک آشپزخانه

köket

the kitchen

en gata

a street/ یک خیابان

gatan

the street

ett äpple

an apple/ یک سیب

äpplet

the apple

 

کاربرد ضمائر این و آن وآنجا ( کجا) و کی den ،det، där ، här

  with en words / با en
with ett words/ با ett
with plural words/ با جمع

this / these/این

den här biljetten - this ticket/ این بلیط

det här tåget - this train / این قطار

de här biljetterna - these tickets/ این بلیط ها

that / those/آن

den där biljetten - that ticket / آن بلیط

det där tåget - that train/ آن قطار

de där tågen - those trains/ آن بلیط ها

نکته :

در مثال بالا به کاربرد den و deو det توجه نمایید و اندکی برای پی بردن به ترکیب این و آن در جملات جمع و ترکیب با en و ett فکر نمایید.

در this / these از قائده här استفاده می شود و در that / those از قاعده där استفاده می شود.


 

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی