فصل ها در زبان سوئدی / Seasons

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

معرفی فصل ها همراه با ترجمه سوئدی به فارسی.

گوش دادن به تلفظ صحیح فصل ها


Winter/زمستان

vinter

in (the) winter/در (این) زمستان

på vintern

Spring/بهار

vår

in (the) spring/در(این) بهار

på våren

Summer/تابستان

sommar

in (the) summer/در(این) تابستان

på sommaren

Fall/پاییز

höst

in (the) fall/در(این) پاییز

på hösten

نکته :

می توانید قبل از به کار بردن فصل از استفاده نمایید.


 

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی