ضمائر جمع و مفرد، اشیاء، و موضوع ها در زبان سوئدی

ضمائر شخصی در زبان سوئدی و نحوه و تبدیل آن در هنگام مفرد و جمع بودن.

Subject & Object Pronouns

گوش دادن به تلفظ صحیح و سوئدی این بخش


jag

I /من

mig (mej)

me / من

du

you (singular) / شما(مفرد)

dig (dej)

you / شما

han

he/او مذکر

honom

him / او را / او مذکر

hon

she/ او مونث

henne

her / او را / او مونث

den

it (with en words) / آن (با کلمات EN)

den

it / آن

det

it (with ett words) آن (با کلمات ETT)

det

it / آن

man

one یک / شخص / یکی

en

one /یک / تک

vi

we/ ما

oss

us /ما / به ما

ni

you (plural) / شما (جمع)

er

you / شما

de (dom)

they/ آنها

dem (dom)

them / آنها / با آنها

نکته :

معمولا از ضمیر MAN برای اسم انسان استفاده می شود و از کلمه NI برای صحبت و حالت های رسمی استفاده می شود.

همچنین شما می توانید از DEN برای اسم با EN استفاده نمایید و از DET برای اسم با ETT استفاده نمایید.

 


 

 

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی