شناخت افعال و ضمایر انعکاسی | Reflexive Verbs

شناخت افعال و ضمائر انعکاسی و شخص مفرد و حمع در زبان سوئدی.

نکته : باید توجه باشید که جای ضمایر انعکاسی در زبان سوئدی همیشه یعد از فعل می باشد.

گوش دادن به تلفظ صحیح افعال بازتابی


mig (mej)

myself/خود من /خودم

oss

ourselves/خودمان

dig (dej)

yourself/خودت / خود شما

er

yourselves/خودتان

sig (sej)

himself/herself/itself/خود او/خود آن

sig (sej)

theirselves/خودشان

نکته :

افعالی که در پرانتز ( mej, dej, sej,sej )  قرار دارند حالت خواندن صحیح آن ها به زبان سوئدی می باشد اما نحوه نگارش صحیح آن ها به شکلی است که نوشته شده است.

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی