درباره قیدها در زبان سوئدی

قید های صفتی با نهادن صفت در شکل مفرد خنثی آن ایجاد می شوند. صفت هایی که به lig ختم می شوند می توانند هم حالت پایانی مفرد خنثی و هم پسوند en را بگیرند و گهگاهی ligen به صفتی که قبلاً به lig ختم نشده است، اضافه می گردد.

(از چپ به راست؛ ستون اول حالت رایج، ستون دوم حالت خنثی و ستون سوم حالت قیدی آن است.)

tjockt با ضخامت

tjockt ضخیم

tjock ضخیم

snabbt به سرعت

snabbt سریع

snabb سریع

avsiktligt ,avsiktligen عمداً

avsiktligt عمدی

avsiktlig عمدی

storligen عمدتاً، i stort sett به بزرگی

stort عمده، بزرگ

stor عمده، بزرگ

قید های جهت: قید های جهت در زبان سوئدی، تمایزی را نشان می دهند که در انگلیسی وجود ندارد:

.Jag arbetade där uppe på taket

.Jag steg upp på taket

.I was working up there on the roof

.I climbed up on the roof

من در حال کار کردن بر روی پشت بام بودم.

من بر روی پشت بام رفتم.

جدول قید های جهت:

بالا

up

uppe

up

پایین

down

nere

ner

درونِ، داخلِ

in

inne

in

بیرونِ

out

ute

ut

به طرف خانه

home

hemma

hem

دور از

away

borta

bort

به سمت جلو

forward

framme

fram

 

نویسنده : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی