صرف افعال آمدن و رفتن در زمان حال، گذشته و آینده

صرف افعال گذشته، حال، آینده در زبان سویدی.

صرف افعال آمدن و رفتن (بیا و برو) در زمان حال، گذشته و آینده | To Come & To Go

گوش دادن به تلفظ صحیح درس امروز

komma - to come/آمدن - to go/رفتن

present/در حال حاضر

kommer/آمدن/بیا

går/برو/رفتن

past/گذشته

kom/آمد

gick/رفت

future/در زمان آینده

ska komma/خواهد آمد

ska /خواهد رفت

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی