×

به انجمن تخصصی نرم افزار و طراحی سایت پیشگامان متا خوش آمدید. در این انجمن علاوه بر مباحث تخصصی رایانه و طراحی شما عزیزان می توانید جدیدترین قالب های آماده پاورپوینت و همچنین مقاله های تخصصی دانشجویی به تفکیک رشته های تحصیلی را دریافت نمایید. با آرزوی بهترین ها برای شما.


معرفی پورت ها و اجزای یک لپ تاپ همراه عکس

نویسنده Amir Shahbazzadeh

پاسخ ها: 0
مشاهده: 481
آخرين ارسال pm 12:26:54 - 06/28/11
توسط Amir Shahbazzadeh
مروري بر عامل گرايي در توسعه نرم افزار براي سيستم هاي چند عامله

نویسنده Zohreh Gholami

پاسخ ها: 0
مشاهده: 2501
آخرين ارسال am 09:19:31 - 11/22/11
توسط Zohreh Gholami
چند توصيه براي کاهش مصرف انرژي در مراکز داده

نویسنده Zohreh Gholami

پاسخ ها: 0
مشاهده: 837
آخرين ارسال pm 14:11:32 - 06/28/11
توسط Zohreh Gholami
چند سوال تستی ورد( Word Test question)

نویسنده Amir Shahbazzadeh

پاسخ ها: 7
مشاهده: 2347
آخرين ارسال pm 13:35:57 - 06/25/11
توسط Amir Shahbazzadeh
چند پیشنهاد به کاربران برای مقابله با تهدیدات اینترنتی

نویسنده Zohreh Gholami

پاسخ ها: 0
مشاهده: 1322
آخرين ارسال pm 12:00:07 - 11/18/11
توسط Zohreh Gholami
**معرفی Sqlو چند دستور **(دفعات بازدید: 631 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

**معرفی Sqlو چند دستور ** : pm 20:06:43 - 06/27/11

بخش اولمعرفي SQL و دستورات عمومي آن


توسط SQL ميتوان درون يك بانك اطلاعاتي پرس و جو كرده (Query) و نتيجه را برگرداند. بانك اطلاعاتي شامل آبجكتي به نام جدول (Table) ميباشد.
ركوردها در بانكهاي اطلاعات در جداول ذخيره ميگردند.
جدول شامل سطر و ستون ميباشند.
در زير ميتوان يك جدول را مشاهده كرد :
Last Name First Name Address City
مثال:
Select Last name from persons
پر كاربرد ترين دستورات SQL شامل موارد زير است :
SELECT استخراج يك داده از بانك اطلاعاتي
UPDATE به روز رساني يك داده درون بانك
DELETE پاك كردن يك داده از بانك اطلاعاتي
INSERT وارد كردن يك داده جديد به بانك اطلاعاتي
همچنين در SQL ميتوان داده هايي نيز تعريف كرد :
CREATE TABLE ايجاد يك جدول جديد
ALTER TABLE تغيير دادن يك جدول
DROP TABLE پاك كردن يك جدول
CREATE INDEX ايجاد يك انديس
(كليد جستجو) DROP INDEX پاك كردن يك انديس

SQL و Active Server Pages - ASP :
SQL يكي از قسمتهاي خيلي مهم ASP ميباشد زيرا در ASP براي كار با بانكهاي اطلاعاتي از SQL استفاده ميشود. و توسط تكنولوژي ADO ميتوان از SQL در ASP استفاده كرد.
دستور SELECT :
SELECT column-name(s) FROM table-name
مثال :
نام جدول Persons است
Last Name First Name Address City
Hasani Ali Esfahanدستور Select همراه با شرط

SELECT column FROM table WHERE column condition value
عملگر ها در SQL:
عملگر مفهوم
= معادل بودن
<> برابر نبودن
> بزرگتر


دستور DISTINCT (جداسازي) :

SELECT DISTINCT column-name(s) FROM table-name
مثال :
نام جدول Order است Company Order Number
sega 3412


--------------------------------------------------------------------------------
دستور Order By :

براي مرتب كردن سطرها
نام جدول Order است Company Order Number
sega 3412
ABS Shop 5678
w3s 3212
W3S 6778
مثال :
SELECT Company , OrderNumber


دستور Insert :

INSERT INTO Table-Name ( Column1 , Column2) VALUES

مثال :
DELETE FROM Person WHERE Lastname=’hasani’ نام جدول Persons است last name First name Adress city
alian hasani NO 40 Esfahan
Hasani Ali No 15 Tehran
نتيجه :
last name First name Adress city
alian hasani NO 40 Esfahan
SEGA
W3S
Trio


--------------------------------------------------------------------------------
دسترسي به يك پايگاه داده از يك صفحه ASP :

1-ايجاد يك ADO Connection به يك پايگاه داده
2-باز كردن Connection پايگاه داده
3-ايجاد يك
ADO Record Set 4-باز كردن
Record set 5-گرفتن داده هايي كه نياز داريم از
Record Set 6-بستن
Record Set 7-بستن
Connection


پاسخ : **معرفی Sqlو چند دستور ** پاسخ #1 : pm 20:07:48 - 06/27/11

بخش دوم

1-ايجاد يك ADO Connection به يك پايگاه داده

1-1- روش DSN-LESS C:/InetPub/wwwroot/nor.mdb مسير فايل نمونه
< % var conn=Server. CreateObject ( “ADODB.
Connection”) Conn. Provider=” Microsoft . Jet . OLEDB.4.0” Conn.Open
(“C:/InetPub/wwwroot/nor.mdb”) % >


--------------------------------------------------------------------------------
2- روش ODBC

-2- روش ODBC : در اين روش ابتدا بايد يك ODBD Connection به Data Base ايجاد كنيم و سپس از طريق ADO به فايل DSN به طريق زير Connect كنيم.
< % var conn=Server. CreateObject

--------------------------------------------------------------------------------

ايجاد يك ODBC Connection به پايگاه داده MS Access :

1- وارد شدن به ODBC از Control Panel
2- انتخاب
System DSN 3- كليك كردن روي دكمه ADD
4- انتخاب Microsoft Access Driver و كليك كردن روي دكمه
Finish 5- در مرحله بعد كليك كردن بر روي دكمه Select و تعيين محل پايگاه داده
6- دادن يك نام در قسمت
Data Source Name 7- كليك كردن روي دكمه OK براي اينكه قادر باشيم اطلاعات يك پايگاه داده را بخوانيم اطلاعات بايد ابتدا در Record Set ، Load شوند. بنابر اين بعد از ساختن يك Connection بايد يك Record Set ايجاد كنيم.
مثال :
نام Data Base = nor.mdb
نام جدول =
Customer C:/Inetpub/wwwroot/nor.mdb Data Base مسير فايل < % conn= Server. CreateObject ( “ADODB.Connection”)
Connection ايجاد
conn.Provider=”Micrisoft.Jet.OLEDB.4.0” conn . Open (“C:/WebData/ nor.mdb”) Connection بازكردن rs=Server. CreateObject (“ADODB.Recordset”)
Record Set ايجاد rs. Open(“Customer”, conn) Record Set بازكردن % > در اين مثال تمام محتويات جدول Customer به rs ريخته ميشود.
حال ميخواهيم در انتخاب محتوياتي از Customer كه ميخواهند به rs انتقال داده شوند از دستور SQL استفاده كنيم.

--------------------------------------------------------------------------------

ساختن يك Connection و Record Set و به كار بردن SQL :

< % set conn=Server. CreateObject (“ADODB .Connection”
conn. Provider=”Microsoft.jet.OLEDB.4.0” conn.
Open ( “C:/Inetpub/wwwroot/nor.mdb”) (Record Se


--------------------------------------------------------------------------------

گرفتن داده هايي كه نياز داريم از Record Set :

بعد از اينكه Record Set را باز كرديم ميتوانيم به داده هايي كه نياز داريم دسترسي داشته باشيم.
مثال :
دسترسي به فيلد name از جدول rs rs(name


--------------------------------------------------------------------------------

چاپ داده ها :

مثال : چاپ فيلد name از جدول rs Response.write(rs(nبستن Recordset و Connection :

- براي بستن Recordset
rs.close() - براي بستن Connection
__________________
 نسخه برداري کردن و باز گرداندن پايگاه داده هانسخه برداري کردن و باز گرداندن پايگاه داده ها
هيچ مسئله اي نيست که چگونه زمينه قرار دادن يک تکنولوژي معتبر باشد. مواردي که اتفاق مي افتد: قصورهاي سخت افزارهاي کامپيوتر، نرم افزارهاي بر هم خورده که از دور خارج مي شوند و اشتباهات که کاربرها سبب مي شوند بهترين محافظت تان کپي گرفتن منظم از داده ها و ذخيره سازي آنها در جاي مطمئن مي باشد. که Taking a Backup ناميده مي شود. اگر هر موردي پيش آيد شما مي توانيد از نسخه پشتيبان براي باز گرداندن پايگاه داده که قبلاً دچار مشکل شده استفاده کرد.

نسخه برداري از يک پايگاه داده
2000 SQL Server چندين راه مختلف براي نسخه برداري از پايگاه داده فراهم مي آورد. ساده ترين راه گرفتن Backup کامل يک کپي کامل از پايگاه داده در يک نقطه زماني خاص مي باشد.
راهنمايي:SQL Server اجازه مي دهد که نسخه برداريها گرفته شوند هنگامي که پايگاه داده در حال استفاده مي باشد و نياز به بستن سيستم براي نگهداري آن نيست. اگر چه انواع اصلي عمليات از طريق Backup نمي تواند به انجام رسد. اينها شامل عملياتي هستند که ساختار پايگاه داده را تغيير مي دهند. از قبيل ايجاد کردن و حذف کردن فايل ها يا ايجاد Index ها و به انجام رساندن عملياتهاي مرتبط نشده به سيستم Non Logged همچنينSQL Server دومين نوع نسخه برداري را فراهم مي آورد که به طور Differential Backup شناخته شده است. يک Differential Backupفقط اطلاعاتي را که از آخرين نسخه برداري کامل تغيير پيدا کرده است ثبت مي کند. امتيازات آن اين مي باشد که بيشترين محيطهايDifferential Backup از يک نسخه برداري کامل کوچکتر خواهد بود و اينکه فرآيند نسخه برداري سريعتر خواهد شد.
راهنمايي: Differential Backup مفهوم مي شود اگر يک درصد کمي از داده ها ممکن براي شما تغيير بيابد، براي مثال يک Differential Backup روزانه بسازيد و نسخه برداري کامل را يک بار در هفته صورت دهيد. سومين نوع سيستم نسخه برداري به وسيله SQL Server فراهم مي گردد يک Transaction Log Backup مي باشد. Kg Transaction يک رکوردي از همه تراکنش ها انجام شده است که برخلاف پايگاه داده همان Transaction Log است که آخرين بار نسخه برداري شده است.
راهنمايي:Backups Transaction Log همچنين به شما اجازه باز گرداندن يک پايگاه داده براي يک نقطه زماني خاص مي دهد اين مي تواند مفيد واقع شود. براي مثال يک اشتباه اپراتور باعث نادرست وارد شدن اطلاعات در داخل يک پايگاه داده شود.
شما مي توانيد از يک Transaction Log براي باز گرداندن پايگاه داده در حالتي که آن قبلاً بوده براي اضافه کردن اطلاعات غلط استفاده کنيد.
SQL Server از Transaction Log براي بازگرداندن پايگاه داده به طور خودکار استفاده مي کند اگرServer پذيرفته شود. شما مي توانيد آن را براي نسخه برداري از داده هايتان در ترکيب با يک نسخه برداري کامل يا Full And Differential Backupاستفاده کنيد. امتيازاتTransaction Log Backup هست از بيشترين تفصيل هاي نتايج فايل Backup که کوچکتر از Differential Backup ياFull مي باشد.
راهنمايي: در بعضي از حالات يک Transaction Log Backup ممکن بزرگتر از نسخه برداري يک پايگاه داده شود. براي مثال اگر يک گروه کوچک از رکوردها نسبتاً به طور پي در پي تغيير داده شود در اين حالتها، شما مي توانيد همچنين يک نسخه برداري کامل يا Transaction Log Backupsبه طور متناوب بگيريد.

نسخه برداري يک پايگاه داده با استفاده کردن از Database BackupWizard
مهم: اگر شما هنوز نمونه پايگاه داده را نصب نکرده ايد، نخست آن را انجام داده قبل از اينکه به اين درس برگرديم.
1- در درخت Consol پايگاه داده Aromatherapy را انتخاب مي کنيم.SQL Server يک ليست از شئي هاي پايگاه داده ها را در قابDetails نشان مي دهد.

2- دکمهWizard روي نوار ابزارEnterpriseManager را کليک مي کنيم. SQL Server کادر محاوره اي Select Wizard را نشان مي دهد.

3- در بخش Manager ، Backup Wizard را کليک مي کنيم. SQL Server اولين صفحه از Create Database Backup Wizard را نشان مي دهد.

4- Next را کليک کرده ويزارد يک صفحه را نشان داده که به انتخاب پايگاه داده برايBackup سؤال مي کند.

5- اطمينان حاصل کنيد کهAromatherapy در کادر Combo انتخاب مي شود و سپس Nextرا کليک مي کنيم. ويزارد صفحه اي را نشان مي دهد که از شما براي نام و شرحBackup سؤال مي کند.

6- در کادر Description ،Lesson 2 Backup را تايپ مي کنيم.

7- Next را کليک مي کنيم. ويزارد يک صفحه را نشان مي دهد که سؤال مي کند کدام نوع از Backup را شما مي خواهيد به انجام رسانيد: يکBackup کامل، يکBackup متفاوت با يک Transaction Log Backup .

8- در اين تمرين ما يکBackup کامل را به انجام خواهيم رساند بنابراين Next را کليک مي کنيم. ويزارد يک صفحه را نشان مي دهد که از شما به انتخاب مقصدBackup مي پرسد.

9- دکمه Browse را کليک مي کنيم. ويزارد کادر محاوره ايBackup Device Location را نشان مي دهد.

10- پوشه را آنجايي که فايلهاي تمريني را نصب کرده ايد هدايت مي کنيم.
مهم: در يک محيط توليد شما هرگز نبايد نسخه برداريها را روي ابزار فيزيکي ذخيره سازيد به طوري که پايگاه داده ها وجود دارند. معمولاً آنها را در جاي مطمئن به طور بهتر در محل ديگر ذخيره مي کنيم.
11- OK را براي برگشت به ويزارد کليک مي کنيم. در بخشProperties ، شما مي توانيد Append Back Up Media يا Over Write Back UpMedia را انتخاب کنيد.

12- Next را کليک مي کنيم. ويزارد يک صفحه اي را نشان مي دهد و از شما براي رسيدگي و زمانبندي کردن جزئيات سؤال مي کند.

13- در اين مثال نياز بهSQL Server براي رسيدگي به نسخه برداري نداريم. بنابراين بر چسب Backup Set Expiration Data و Checkbox Media Set Name را انتخاب نمي کنيم.

14- Next را کليک مي کنيم. ويزارد يک صفحه رسيدگي کننده انتخابهايي که شما ساخته ايد را نشان مي دهد.
راهنمايي:Media , SQL Server نسخه برداري را در دستگاهMedia سازماندهي مي کند. يک دستگاه Media مي توانيد يک فايل تک ديسک شود يا يک مجموعه20 تايي يا بيشتر از نوارهاي نسخه برداري شود.

15- Finish را کليک مي کنيم. The Create Database Backup Wizard يک کادر محاوره اي پيشرفته را نشان مي دهد هنگامي که آن نسخه برداري را به انجام مي رساند و سپس يک متن اشاره مي کند که نسخه برداري به طور موفقيت آميز تمام شده است.

راهنمايي: همچنين شما مي توانيد از يک پايگاه داده با انتخاب پايگاه دادهBackup روي منوي محتويات پايگاه داده نسخه برداري کنيد. اين گزينه يک کادر محاوره ايي دقيق تر از استفاده کردنTheCreate Database Backup مي باشد اما همه گزينه ها شبيه مي باشند.
پاسخ : **معرفی Sqlو چند دستور ** پاسخ #2 : pm 20:08:36 - 06/27/11

بخش سوم


باز گرداندن يک پايگاه داده
بديهي است که ساختن Backup هايي داده هايتان زياد استفاده نمي شود مگر اينکه شما چندين راه براي برگرداندن آن داده ها در داخل سيستم توليدتان در حوادث موفقيت ناآميز داشته باشيد. که بازگرداندن پايگاه داده ها ناميده مي شود و Enterprise Manager آن را به آساني نسخه برداري پايگاه داده ها باز مي گرداند.

بازگرداندن يک پايگاه داده
1- پايگاه دادهAromatherapy را در درخت Consoleکليک راست کرده، روي همه Task ها رفته و سپس Restore Databaseرا کليک مي کنيم. SQL Serverکادر محاوره ايRestore Database را نشان مي دهد.

2- OK را کليک مي کنيم. SQL Server يک کادر محاوره اي Progressرا نشان مي دهد هنگامي که آن عمل Restore را به انجام مي رساند و سپس يک متن نشان مي دهد کار Restore به طور موفقيت آميز کامل شده است.

استفاده کردنThe Database Maintenance PlanWizard
تاكنون در اين درس شما آموخته ايد كه چگونه پايگاه داده ها را نسخه برداري و بازگردانيد. اما نسخه برداريها بايد به طوري منظم به انجام برسد و آن آسان مي باشد فراموش كردن انجام آنها، SQL Server يك مكانيزم براي شما براي به انجام رساندن نسخه برداريها به طور خودكار در برنامه زمان بندي شده فراهم مي سازد، چندين راه براي انجام آن وجود دارد. اما ساده ترين راه آن استفاده كردن ازThe DatabaseMaintenance Plan Wizard مي باشد كه اجازه مي دهد به شما براي زمانبندي چندين كار نگهداري كه بايد به طور منظم انجام شود. بيشترين اطلاعات آن به روز كردن آمارهاي پايگاه داده ها مي باشد. SQL Server اطلاعاتي درباره توزيع آماري در جداول را نگهداري مي كند. اين اطلاعات به وسيله SQL Server براي تعيين پر بازده ترين روش بازيابي اطلاعات استفاده مي شود. اگر چه به مرور زمان اين داده ها قطعي مي شوند همان طوري كه داده ها تغيير يافته و داده هاي جديد اضافه مي شود. SQL Server به طور خودكار متناوباً اطلاعات آماري را به روز مي سازد. اما شما مي توانيد آن را براي به روز رساني اين اطلاعات در زمانهاي مشخص شده با استفاده از Database MaintenancePlan Wizard امر كنيد. به طور كلي شما مي توانيد از Database Maintenance PlanWizard براي زمان بندي SQL Server براي به انجام رساندن منظم تستهاي بي نقص استفاده کنيد. اينها تستهاي سطح پايين از بي نقصي فيزيكي کاربر و جدول سيستم هستند. بالاخره شما مي توانيد از Database Maintenance Plan Wizard براي راه اندازي Log Shipping استفاده كنيد. كه يك روشي براي نگهداري خودكار يك Server Back Up به وسيله كپي گرفتن دائمي از Transaction Logs براي Server مي باشد. يك رويه نگهداري پايگاه داده واحد مي تواند در هر تركيبي اين وظايف را به انجام رساند. به طور اضافي شما مي توانيد SQL Server داشته باشيد كه يك گزارش روي نتايجي از وظايف كه به انجام مي رسد ايجاد كند. اين گزارش مي تواند براي يك دايركتوري مشخص شده به عنوان يك فايل متني يا سند Html و يا آن مي تواند براي يك اپراتور پست الكترونيكي شود. در تمرين زير، ما به آساني يك نسخه برداري منظم را برپا مي كنيم.

ايجاد كردن يك رويه نگهداري ماهانه براي نسخه برداري از يك پايگاه داده
1- پايگاه داده Aromatherapy را در درخت Console انتخاب مي كنيم. SQL Server يك ليستي از شئي هاي پايگاه داده را در قاب Details نشان مي دهد.

2- دكمه ويزارد را روي نوار ابزار Enterprise Manager كليك مي كنيم SQL Server كادر محاوره اي Select Wizard را نشان مي دهد.

3- Database Maintenance Plan Wizard را در قسمت Manager انتخاب مي كنيم. SQL Server اولين صفحه از Database Maintenance Plan Wizard را نشان مي دهد.

4- Next را کليک مي کنيم. ويزارد يك صفحه را نشان مي دهد كه از شما براي انتخاب پايگاه داده كه شما بر آن يك رويه نگهداري ايجاد كرده ايد. از زماني كه Aromatherapy در درخت Console انتخاب شده وقتي كه شما ويزارد را شروع مي كنيد آن به طور پيش فرض انتخاب خواهد شد. اما شما مي توانيد به وسيله چك كردن گزينه هاي مناسب در اين كادر محاوره اي انتخاب را تغيير دهيد.

5- Next را کليک مي کنيم. ويزارد يك صفحه را نشان مي دهد و از شما سؤال مي كند براي انتخاب اطلاعات بهينه براي اينكه به روز شود.

6- Next را کليک مي کنيم. ويزارد يك صفحه را نشان مي دهد سؤال مي كند كه آيا Integrity Checksرا انجام دهد.

7- Next را كليك مي كنيم. ويزارد يك صفحه را نشان مي دهد از شما براي مشخص كردن رويه نسخه برداري پايگاه داده ها سؤال مي كند. براي اين تمرين همه تنظيمات پيش فرض را مي پذيريم و تغييرات را فقط در مورد زمانبندي Back Up صورت مي دهيم.

8- Change را براي تغيير زمان بندي Back Up كليك مي كنيم. ويزارد كادر محاوره اي EditRecurring Job Schedule را نشان مي دهد.

9- در گروهOccurs ، Monthly را انتخاب مي كنيم. ويزارد كادر محاوره اي را براي نمايش دادن گزينه ها براي نسخه برداريهاي ماهانه تغيير مي دهد.
10- دكمه Option را براي زمان بندي Backup براي اولين يكشنبه از هر ماه انتخاب مي كنيم.

11- OK را براي باز گرداندن Database Maintenance Plan Wizard كليك مي كنيم.

12- Next را كليك مي كنيم. ويزارد يك صفحه را براي پرسيدن درباره دايركتوريBackup نشان مي دهد.
مهم: اگر شما Database Maintenance Plan Wizard را براي زمانبندي ديگر كارهاي نگهداري استفاده كنيد و گزينهBackup را انتخاب كنيد اين صفحه نشان داده نخواهد شد.

13- استفاده كردن از دكمهOption دايركتوري را انتخاب مي كنيم و سپس دكمه Browse را كليك مي كنيم. ويزارد كادر محاوره اي Find Backup Directory را نشان مي دهد.

14- دايركتوري را دنبال كرده تا جايي كه فايل Sample نصب مي شوند و سپسOK را كليك مي كنيم. كادر محاوره اي The Find Backup Directory بسته مي شود.
15- Next را كليك مي كنيم. ويزارد يك صفحه را نشان مي دهد به پرسيدن اينكه آياTransaction Log در طرحBackup موجود است.

مهم: شما بايد از اين صفحه، بيشتر از صفحه اي كه مي پرسد از شما براي شامل شدن پايگاه داده در طرح Maintenance ، اگر شما فقط بخواهيد يكTransaction Log Backup را به انجام رسانيد (بيشتر از يك پايگاه داده کامل).
16- Next را كليك مي كنيم. ويزارد يك صفحه را نشان مي دهد و سؤال مي كند براي توليد يك گزارش، زماني كه طرح تكميل مي گردد.

17- Next را كليك مي كنيم. ويزارد يك صفحه را نشان مي دهد و درباره ذخيره كردن تاريخچه Maintenance روي Server محلي سؤال مي كند. براي اين مثال تنظيمات پيش فرض را مي پذيريم.

18- Next را كليك مي كنيم.The Database Maintenance Plan Wizard يك صفحه براي تأييد انتخاباتي كه شما ساخته ايد نشان مي دهد.

19- Cancel را كليك مي كنيم.
مهم: معمولاَ شما Finish را براي ابزار طرح Maintenance كليك خواهيد كرد، اما ما حالا آن را نخواهيم انجام داد تا زماني كه فقط پايگاه داده تمريني وجود دارد.
راهنمايي: طرحهاي نگهداري در درخت Console در پوشه Manager قابل ديدن مي باشد. شما مي توانيد ببينيد و طرح نگهداري را به وسيله دابل کليک كردن آن در قاب Details ويرايش كنيد.
__________________
امنيت 2000 SQL Server


يکي از مهمترين صورتهاي مديريت يک پايگاه داده مراقبت کردن از امنيت داده ها مي باشد. شما بايد تضمين کنيد که براي هر کسي که به طور قانوني نياز به دسترسي داده ها دارد، بتواند داده هايش را بگيرد البته نه اينکه به کسي دسترسي نامناسب دهيد. در اين درس، ما امتحان مي کنيم که چگونه امنيت 2000 SQLServer به کار برده مي شود و مي آموزيم که چگونه امتيازهاي امنيتي را ايجاد و تخصيص دهيم.

شناختن مدهاي امنيت
زماني در مرحله اي از SQL Server يک درخواست براي اتصال دريافت مي کنيم. آن از يک Login ID عبور مي کند. Login ID معرف Account مي باشد که دسترسي به 2000 SQL Server را کنترل مي کند. SQL Server بررسي مي کند Login ID که داده شده است معتبر باشد. سپس معين مي کند که آيا Login ID که پذيرفته شده است امتياز امنيتي کافي براي به انجام رساندن عمليات درخواست شده دارد. اين عمليات به عنوان authentication ناميده مي شود. 2000 SQL Server ، authentication را از دو راه مي تواند پشتيباني کند. آن مي تواند به NT ويندوز مايکروسافت يا امنيت ويندوز 2000 براي معتبر کردن ID اطمينان کند يا آن مي تواند اعتبار سازي را خودش به انجام رساند.
Authentication (تأييد اعتبار) ويندوز
زماني که از تأييد اعتبار ويندوز (شناخته شده به عنوان امنيت مجتمع در نسخه هاي قبلي از SQL Server) مدير سيستم صورتهاي امنيتي براي ويندوز NT و Account هاي ويندوز 2000 و گروهها را مي پذيرد. نرم افزار پردازشگر ويندوز يک اتصال معتبر براي Server را درخواست مي کند. يک اتصال معتبر از زماني پذيرفته خواهد شد اگر ويندوز NT يا ويندوز 2000 قبلاً يک User را تصديق کرده باشد. 2000 SQL Server نياز دارد به تضمين Login ID که براي دسترسي پيدا کردن بهServer و پايگاه داده فراهم شده است.
مهم: زماني که ويندوز 98 نمي تواند ارتباطات معتبر را پشتيباني کند مواردي از 2000 SQL Server که روي ويندوز 98 اجرا مي گردد نمي تواند از مد تأييد اعتبار ويندوز استفاده کند. نرم افزار پردازشگر يا Client مي تواند روي ويندوز 98 اجرا شود. اگر چه با استفاده از تأييد اعتبار ويندوز تهيه شده، Server خودش روي ويندوز NT يا ويندوز 2000 اجرا مي شود.

تأييد اعتبار SQL Server
به طور کلي توانا بودن تأييد اعتبار Login نماينده براي سيستم امنيتي ويندوز زماني که آن را از مد تأييد اعتبار ويندوز استفاده مي کند، 2000 SQL Server امنيت خودش را به کار مي برد، نه به طور حيرت آور، تأييد اعتبار SQL Server (شناخته شده به عنوان امنيت استاندارد در نسخه هاي قبلي از SQL Server). زماني که درخواست اتصال صورت گيرد از تأييد اعتبار SQL Server استفاده مي کنيم.
2000 SQL Server هر دوي Login ID و Password را دريافت مي کند. که آن برخلاف ليست از Login هاي مشخص شده براي آن به وسيله مدير سيستم معتبر مي شود.
مهم: مايکروسافت توصيه مي کند که از تأييد اعتبار ويندوز در هر جاي ممکن استفاده کنيد.

User Logins
امنيت در داخل 2000 SQL Server از طريق چندين شئي امنيتي کنترل مي شود. در بالاترين سطوح Login ها مي باشند که يک 2000 SQLServer ، کاربر ويندوز يا يک گروه ويندوز براي Server را مشخص مي کند.
مهم: براي تکميل تمرينات زير، شما بايد همچنين مديرهاي امنيتي يا وظايف مديرهاي سيستم در داخل SQL Server تخصيص داده باشيد لطفاً به مدير پايگاه داده تان رجوع کنيد اگر شما درباره حق انحصاري تان در داخل سيستم مطمئن نيستيد.

ايجاد کردن User Login
Login ها مي تواند به طور دستي هدايت کردن آيکون Login از پوشه Security در يک Server ايجاد کنيد و يک Login جديد از منوي Context انتخاب کنيد اما ساده ترين راه استفاده کردن از Create Login Wizard مي باشد.

ايجاد کردن SQL Server Login
1- Server را در درخت Console انتخاب مي کنيم. SQL Server يک ليستي از شئي هاي Server در قاب Details نشان مي دهد.

2- دکمه Wizard را روي نوار ابزار Manager Enterprise کليک مي کنيم. SQL Server کادر محاوره اي SelectWizard را نشان مي دهد.

3- در بخش پايگاه داده، Create Login Wizard را انتخاب کرده و سپس OK را کليک مي کنيم. SQL Server اولين صفحه از Create LoginWizard را نشان مي دهد.

4- Next را کليک مي کنيم، ويزارد يک صفحه اي را نشان مي دهد که از مد تأييد اعتبار Server براي Login سؤال مي کند.

5- دکمهOption برچسب شده اطلاعات SQL Server Login را انتخاب مي کنيم که به وسيله سيستم به من تخصيص داده مي شود (SQL Server Authentication)

6- Next را کليک کرده، ويزارد يک صفحه که Login ID ، Password را درخواست مي کند نشان مي دهد.


7- Test ID را به صورت نام و Password که شما مايل هستيد وارد مي کنيد.

8- Next را کليک کرده، ويزارد يک صفحه درخواست وظايف امنيتي براي اينکه Login بايد تخصيص داده شود را نشان مي دهد.

9- Login را براي وظايف مديرهاي سيستم اضافه مي کنيم.10- Next را کليک مي کنيم ويزارد يک صفحه را که درخواست مي کند از پايگاههاي داده که اينLogin بايد دسترسي دهد.
پاسخ : **معرفی Sqlو چند دستور ** پاسخ #3 : pm 20:09:36 - 06/27/11
بخش چهارم


وظايف Server
وظايف Server که به يک Login تخصيص داده مي شود معين مي کند که چه حق ويژه امنيتي Login در سطح Server دارد. جدول 3.1 حق ويژه تخصيص داده شده به هر وظيفه را تشريح مي کند.
Bulk Insert AdministratorsBulkadmin مي تواند عمليات قرارگيري را به طور عمده به انجام رساند
DatabaseCreators dbCreator مي تواند داده هاي پايگاه را ايجاد، تغيير و حذف کند
DiskAdministrators diskadmin مي تواند فايلهاي ديسک را مديريت کند
ProcessAdministrators Processadmin مي تواند عملياتهاي اجرايي را در SQL Server را مديريت کند
Security Administrators Securityadmin مي تواند Logins و ايجاد پايگاه داده را مديريت کند
Server Administrator Securityadmin مي تواند گزينه هاي قالب بندي کل SQL Server را تنظيم کند و Server را خاموش کند
Setup Administrator Setupadmin مي تواند Server هاي Link شده، روشهاي Startup و روشهاي ذخيره شده را مديريت کند
System Admin Sysadmin مي تواند هر فعاليتي را در SQL Server انجام دهد
توضيحات نام نام کامل
   

11- Login براي پايگاه داده Aromatherapy اضافه مي کنيم.

12- Next را کليک مي کنيم. ويزارد يک صفحه را براي تأييد کردن انتخابهايي که شما ساخته ايد نشان مي دهد.

مهم:Login هايي که براي وظايف Server هاي ويژه مي باشد به ويژه وظيفه مديرهاي سيستم حق ويژه روي همه پايگاه داده ها خواهند داشت، اعم از اينکه آنها براي Login به طور خاص پذيرفته شده اند يا خير.
13- Finish را کليک کرده، ويزارد ايجاد Login يک متني را براي تأييد اينکه Login اضافه شده است نشان مي دهد.

ايجاد کردن Login ويندوز
1- Server را در درخت Console انتخاب مي کنيم. SQL Server يک ليستي از پوشه هاي Object را در قاب Details نشان مي دهد.

2- 2- دکمه Wizard را در نوار ابزار Manager Enterprise کليک مي کنيم SQL Server کادر محاوره اي Select Wizard را نشان مي دهد.

3- ويزارد ايجادLogin را در بخش پايگاه داده ها انتخاب کرده و سپس OK را کليک مي کنيم. SQL Server اولين صفحه از Wizard Create Login را نشان مي دهد.

4- Next را کليک مي کنيم ويزارد يک صفحه را نشان مي دهد که براي مد تأييد اعتبار Server براي Login سؤال مي کند تنظيمات پيش فرض را مي پذيريم.

5- Next را کليک مي کنيم. ويزارد يک صفحه را براي درخواستID Account ويندوز نشان مي دهد.

6- Windows ID را در اين فرم وارد مي کنيم. AccountName وDomain Name (account name ، مي تواند کاربر يا گروه باشد). Next را کليک مي کنيم. ويزارد يک صفحه نشان مي دهد که وظايف امنيتي براي اينکه Login بايد تخصيص داده شود را درخواست مي کند.
راهنمايي: رد دسترسي به گزينه Server در اين صفحه مي تواند به طور آشکار براي رد دسترسي به يک گروه کاربر تکي استفاده شود.

7- Login را براي وظيفه ايجاد کننده ها پايگاه داده ها اضافه مي کنيم.

8- Next را کليک مي کنيم. ويزارد يک صفحه را نشان مي دهد که درخواست مي کند از پايگاه داده ها که دسترسي به اين Login بايد پذيرفته شود.

9- Login را براي پايگاه داده Aromatherapy اضافه مي کنيم.10- Next را کليک مي کنيم. ويزارد يک صفحه که انتخابهاي ساخته شده را نشان مي دهد تأييد مي کند.

مهم:Login هايي که براي نقشهاي Server خاص مي باشد، به ويژه نقش مديرهاي سيستم حق انحصاري در همه پايگاه داده ها خواهند داشت اعم از اينکه آنها براي Login به طور خاص پذيرفته شده اند يا خير.
11- Finish را کليک کرده Create Login Wizard يک متني را نشان مي دهد که Login ها اضافه شده است.


مديريت Logins
در همان راهي که شئي هاي پايگاه داده ها ديگر نياز به نگهداري گاهگاهي دارند. شما ممکن است نياز به تغيير خصوصيات از يک User Login داشته باشيد. براي مثال، شما ممکن است نياز به تغيير Security Role براي اينکه Login مقرر شود، يا پايگاه داده ها براي اينکه به آن دسترسي پيدا کند داشته باشيد. البته شما بعضي اوقات نياز خواهيد داشت به برداشتن يک Login به طور کامل که همه اين عملياتها با استفاده از Manager Enterprise ساده مي باشد.


تغيير دادن خصوصياتProperties Login
1- آيکون Logins را در پوشه Security در درخت Console راهبري مي کنيم. SQLServer يک ليستي از Login در قاب Details نشان مي دهد.

2- Test ID Login را در قاب Detail دابل کليک مي کنيم. SQL Server کادر محاوره اي SQL Server LoginProperties را نشان مي دهد.

3- زبانه Server Roles را انتخاب مي کنيم. SQLServer ، Server Roles را براي اينکه Login برقرار شده نشان مي دهد.

4- Login را از نقش مديرهاي سيستم (System Administrators Role) برمي داريم.

5- زبانه Database Access را انتخاب مي کنيم. SQL Server پايگاه داده هايي را نشان مي دهد. براي اينکه دسترسي به Login مقرر شود.

6- North Wind را به ليست پايگاه داده ها اضافه مي کنيم.

7- Ok را براي بستن کادر محاوره اي SQLServer Login Properties کليک مي کنيم. SQL Server خصوصيات Login را تغيير مي دهد.

برداشتن يک Login
1- آيکون Login را در پوشه Security در درخت Console مي بريم. SQL Server يک ليستي از Login در قاب Details نشان مي دهد.

2- TestID Login را در قاب Details انتخاب مي کنيم و سپس کليد Delete را فشار مي دهيم. SQLServer يک متني را نشان مي دهد که از شما براي تأييد حذفيات سؤال مي کند.

3- Yes را کليک مي کنيم. SQL Server ، Login را حذف مي کند.

سطح امنيتي پايگاه داده
در سطح پايگاه داده، هر User account ويندوز يا SQL Server Login براي يک User Account در يک پايگاه داده ترسيم مي گردد. حتي دسترسي که به يک نمونه ServerSQL که با يک Login تخصيص داده مي شود ضرورتاً نياز به دسترسي داشتن به يک پايگاه داده مشخص نخواهد داشت مگر اينکه يک شخص يک کاربر براي آن پايگاه داده ساخته باشد. همان طور Login ها مي تواند به Server Roles تخصيص داده شود که يک حق انحصاري ويژه براي آنها اعطاء مي کند، کاربرها مي تواند به نقشهايي در سطح پايگاه داده تخصيص داده شوند که به آنها حق انحصاري ويژه اعطاء مي گردد.
راهنمايي: از طريق حقوق انحصاري امنيتي که در سطح جداگانه مي تواند تخصيص داده شود که به طور کلي توصيه نمي شود از زماني که مديريت امنيت را پيچيده مي کند. آن خيلي ساده تر مي باشد اضافه يا برداشتن افراد براي گروههايي از پيش تعريف شده که دارند يک تنظيم ويژه اي از حقوق انحصاري امنيت از زماني که تخصيص مي گردد و مجدداً حقوق انحصاري را تخصيص مي دهد.

User هاي پايگاه داده
زماني که شما يک Login جديد را با استفاده از Create Login Wizard ايجاد مي کنيد و به آن دسترسي پايگاه داده را واگذار مي کنيد Login به طور خودکار به ليست کاربرهاي پايگاه داده اضافه خواهد شد. اگر چه زماني که شما يک پايگاه داده جديد ايجاد مي کنيد احتمالاً شما خواهيد خواست به اضافه کردن Login هاي موجود براي آن به عنوان کاربر.

ايجاد يک User پايگاه داده
1- آيکون User را در پايگاه داده Aromatherapy مي بريم. SQL Server يک ليستي از User ها در قاب Details نشان مي دهد.

2- دکمه New را در نوار ابزار ManagerEnterprise کليک مي کنيم.

راهنمايي: شما همچنين مي توانيد کادر محاوره اي Database User Properties را به وسيله کليک راست کردن باز کنيد. آيکون Users در درخت Console و Database User جديد را در منوي Context انتخاب مي کنيم.
3- نام Login تان را در Combo Boy انتخاب مي کنيم. SQL Server نام Login را به عنوان نام User پيش فرض پيشنهاد خواهد داد اما شما مي توانيد آن را تغيير دهيد اگر بخواهيد.
4- db-Owner را براي نقشهاي واگذار شده به User جديد اضافه مي کنيم.

-5 OK را کليک مي کنيم. SQL Server ، User را به پايگاه داده اضافه مي کند.
راهنمايي: نقشهايي که به يک User پايگاه داده تخصيص مي شود تعيين مي کند که چه حقوق انحصاري امنيتي، کاربر براي پايگاه داده دارد. بخش زير Database Roles را براي جزئيات بيشتر ببينيد.

برداشتن يک User پايگاه داده
1- آيکون Users را براي پايگاه Aromatherapy در درخت Console مي بريم. SQL Server يک ليستي از کاربرها را در قاب Details نشان مي دهد.

2- User که شما در آخرين تمرين در ليست ايجاد کرديد را انتخاب مي کنيم و سپس کليد Delete را فشار مي دهيم. SQL Server يک متني را نشان مي دهد که از شما براي تأييد حذفيات سؤال مي کند.

3- Yes را کليک مي کنيم. SQL Server ، User را از پايگاه داده حذف مي کند.
پاسخ : **معرفی Sqlو چند دستور ** پاسخ #4 : pm 20:10:08 - 06/27/11
ادامه بخش 4

DatabaseRoles
يک Database Roles مانند يک کاربر مجازي که شما براي مديريت دسترسي پايگاه داده ايجاد مي کنيد مي باشد. هر تعدادي از کاربرهاي پايگاه داده مي تواند به يک نقش تخصيص داده شود. هر کاربر معين مي تواند به چندين نقش تخصيص داده شود. زماني که شما حقوق انحصاري به يک نقش پايگاه داده تخصيص مي دهيد و سپس يک کاربر براي آن نقش تخصيص مي دهيد. کاربر همه حقوق انحصاري از نقش را به ارث مي برد. اين خيلي ساده تر از نگهداري حقوق انحصاري براي کاربرهاي شخصي مي باشد. SQL Server 2000 يک تعدادي از نقشهايي از قبل تعريف شده را تهيه مي کند. به طوري که در جدول 3.2 نشان داده شده همچنين شما مي توانيد نقش سفارشي که براي پايگاه داده واحد مي باشند را ايجاد کنيد.
راهنمايي: نقشهاي پايگاه داده اي که شما در پايگاه داده اصلي ايجاد مي کنيد اضافه خواهد شد. براي هر پايگاه داده هاي جديد که شما براي آن Server ايجاد مي کنيد.
توضيحات نام نام کامل
Access Administrator db-Accessadmin مي تواند User IDS را اضافه يا بردارد
ûackup Operator Db-Baclcupoprator مي تواند DBCC ، CHECKPOINT و حالتهاي BACKUP صادر کند
Data Reader db-Data Reader مي تواند همه داده ها از هر جدول کاربر در پايگاه داده ها را انتخاب کند
Data Writer db-DataWriter مي تواند هر داده در هر جدول کاربر در پايگاه داده ها اصلاح کند
DataDefinitionAdministrator db-dd Ladmin مي تواند حالتهاي زبان تعريف داده ها DDL را به انجام رساند اما نمي تواند GRANT ، REVOKE يا حالتهاي DENY صادر کند
DenyData Rader db-deny Data Writer مي تواند اجازات SELECT را روي هر شئي در پايگاه داده لغو کند
Data Base Owner db-Owner همه اجازات دسترسي در پايگاه داده ها را دارد
Deny Data Writer db-deny Data Writer مي تواند INSERT UP DATE و اجازات دسترسي DELETE را روي هر شئي در پايگاه داده رد يا ملغي کند
SecurityAdministrator db-Securityadmin مي تواند همه اجازات، حق مالکيت شئي نقشها و عضويتهاي نقش را کنترل کند
Public نقش پيش فرض که به هر پايگاه داده کاربر متعلق مي باشد

ايجاد کردن يک Role پايگاه داده
1- آيکون Roles براي پايگاه داده Aromatherapy را در درخت Console کليک مي کنيم. SQL Server يک ليستي از نقشهاي پايگاه داده موجود را نشان مي دهد.

2- دکمه New را روي نوار ابزار ManagerEnterprise را کليک مي کنيم. SQL Server کادر محاوره اي Database Role Properties را نشان مي دهد.

3- 3 Lesson را به عنوان نام نقش وارد مي کنيم.

4- OK را کليک کرده، SQL Server کادر محاوره اي Database Role Properties را مي بندد.
5- Role 3 Lesson را در قاب Details دابل کليک مي کنيم. SQL Server کادر محاوره اي Database Role Properties را نشان مي دهد.

مهم: شما بايد کادر محاوره اي Database Role Properties را به ترتيب براي قادر ساختن دکمه Permissions ببنديد.
6- دکمه Permissions را کليک مي کنيم. SQL Server کادر محاوره اي Permissions را نشان مي دهد.

راهنمايي: کادر محاوره اي DatabaseRole Properties دو نوع از نقشها Standard Roles و Application را پشتيباني مي کند. نقشهايي که دراين درس بحث شده اند همه Standard Roles مي باشند. يک applicationRole يک تابع ويژه اي است که احتياجات برنامه هاي کاربردي پيچيده را پشتيباني مي کند.
Establishing Application Security And Application Roles را در کتاب SQLServer Online براي جزئيات درباره application Role ببينيد.
7- نقش که اجازات دسترسي در جدول Oils را انتخاب مي کند فراهم مي کنيم.

8- OK را کليک کرده SQL Server کادر محاوره اي Permissions را مي بندد.
9- OK را کليک مي کنيم. SQLServer يک نقش جديد را اضافه مي کند.

تخصيص يک کاربر به يک نقش پايگاه داده
1- آيکون Users را براي پايگاه Aromatherapy در درخت Console راهبري مي کنيم. SQL Server يک ليستي از User ها را در قاب Details نشان مي دهد.

2- نام کاربرتان را در ليست کاربرها دابل کليک مي کنيم. SQL Server کادر محاوره اي Database User Properties را نشان مي دهد.

3- کاربر را براي Role 3 Lesson با کليک کردن آن در کادر ليستDatabase Role Membership اضافه مي کنيم.

4- Ok را کليک کرده SQL Server کاربر را براي نقش اضافه مي کند و کادر محاوره اي DatabaseRole Membership را مي بنديم.

برداشتن يک User از يک Database Role
1- آيکون Users را براي پايگاه داده Aromatherapy در درخت Console راهبري مي کنيم. SQLServer يک ليستي از User ها را در قاب Details نشان مي دهد.

2- نام کاربرتان را در ليست دابل کليک مي کنيم. SQL Server کادر محاوره اي Database User Properties را نشان مي دهد.

3- 3 Role Lesson را در ليست Database RoleMembership انتخاب نمي کنيم.

4- OK را کليک کرده SQL Server ، UsersMembership را از نقش برمي دارد و کادر محاوره اي را مي بندد.

برداشتن يک Data Base Role
1- آيکون Roles براي پايگاه Aromatherapy در درخت Console را راهبري مي کنيم. SQL Server يک ليستي از نقشها را در قاب Details نشان مي دهد.

2- Role 3 Lesson را در قاب Details انتخاب کرده و کليد Delete را فشار مي دهيم. SQL Server يک متني را نشان مي دهد که از شما براي تأييد حذفيات مي پرسد.

3- Yes را کليک مي کنيم. SQL Server ، نقش را از پايگاه داده حذف مي کنيم.


شناخت ايندکس هادر يک پايگاه داده مرتبط يک ايندکس يک شئي خاصي است که اجازه مي دهد به پايگاه داده براي دسترسي سريع سطرها در يک جدول بر پايه ارزشهاي يک يا بيشتر ستونها در بسياري از راههاي يکسان به عنوان ايندکس از يک کتاب که دسترسي سريع به محتوياتش را مبني بر کلمات کليدي ويژه فراهم مي آورد. SQL Server مايکروسافت دو نوع مختلف از ايندکس ها را فراهم مي آورد. کلاستر شده و کلاستر نشده. يک ايندکس کلاستر شده بر طبق سطرهايي از جدول که به طور فيزيکي ذخيره مي شوند تعيين مي گردند. از طرف ديگر يک ايندکس کلاستر نشده يک شئي جدا شده در داخل پايگاه داده مي باشد که به سطرهاي ويژه اي در داخل يک جدول توجه مي کند اما چگونه ذخيره شدن سطرها را تعيين نمي کند. يک ايندکس مبنايي براي يک يا چند ستون در يک جدول باشد. يک ايندکس که راجع به تک ستون مي باشد Simple Index ناميده مي شود نظر به اينکه ايندکسي که راجع به به چندين ستون مي باشد Composite Index ناميده مي شود. به طور کلي براي ايندکس هايي که شما براي خودتان تعريف مي کند. SQL Server به طور خودکار يک ايندکس کلاستر شده به نام Primary key Index ايجاد مي کند زماني که شما يک کليد Primary براي يک جدول تعريف مي کنيد. يک کليد Primaryستون يا ستونهايي مي باشد که به طور واحد براي مشخص کردن هر سطر استفاده خواهد شد.

ايجاد کردن ايندکس ها
در EnterpriseManager ايندکس ها مي توانيد با استفاده از The Create Index يا از طريق The TableDesigner به وسيله تنظيم خصوصيات The primary key يا به وسيله تعريف ايندکس در کادر محاوره اي The Tables Properties ايجاد شوند.

ايجاد يک ايندکس با استفاده از The Create Index
1- پايگاه داده Aromatherapy را در درخت Console راهبري مي کنيم. SQL Server يک ليستي از Objects پايگاه داده را در قاب Details نشان مي دهد.

2- دکمه The Wizard را روي نوار ابزار Manager Enterprise کليک مي کنيم. SQL Server کادر محاوره اي Select Wizard را نشان مي دهد.

3- CreateIndex Wizard را در قسمت پايگاه داده انتخاب کرده، و سپس OK را کليک مي کنيم. SQLServer اولين صفحه از Create Index Wizard را نشان مي دهد.

4-Next را کليک کرده ويزارد يک صفحه را نشان مي دهد که يک پايگاه داده و جدول را درخواست مي کند براي اينکه ايندکس ايجاد خواهد شد.

5- اطمينان حاصل کنيد که Aromatherapy ، نام پايگاه داده انتخاب شده است و Oils را به عنوان نام جدول انتخاب مي کنيم.

6-Next را کليک مي کنيم ويزارد ايندکس هاي موجود را براي جدول نشان مي دهد. ايندکس ها با نامهاي متنوع به وسيلهSQL Server براي اعمال ارتباط ايجاد مي گردند. ما در مورد ارتباطات در درس بعد صحبت خواهيم کرد.

7-Next را کليک کرده ويزارد ستونهايي را در جدول نشان مي دهد.

8- Include را در سل ايندکس ستونهاي Oil Name وLatin Name براي شامل کردن آنها در ايندکس کليک مي کنيم.

9- Next را کليک کرده ويزارد يک صفحه را نشان مي دهد که خصوصيات ايندکس را نشان مي دهد.

10- مقادير پيش فرض را به وسيله کليک کردن Next مي پذيريم. ويزارد نشان مي دهد يک صفحه براي تأييد انتخابتان و يک نام براي ايندکس درخواست مي کند نام پيش فرض را مي پذيريم.


11- فيلد Latin Name را انتخاب و دکمه Move Up براي تغيير ترتيب فيلدها در ايندکس کليک مي کنيم.

12-Finish را کليک کرده ويزارد نشان مي دهد يک متني براي تأييد اينکه ايندکس به وجود آمده است.


ايجاد کردن يک ايندکس کليک اصلي
1- پوشه جدول از پايگاه داده Aromatherapy را در درخت Console راهبري مي کنيم. SQL Server يک ليستي از جداول در پايگاه داده نشان مي دهد.


2- Table Designer را براي جدول Planttypes به وسيله کليک راست کردن نام جدول در قاب Details باز مي کنيم و Design Table را انتخاب مي کنيم SQL Server ، The TableDesigner را باز مي کند.

3- ستون PlanttypeID را در شبکه با کليک کردن سمت چپ نام ستون انتخاب مي کنيم SQL Server ستون را انتخاب مي کند.

4- دکمه کليد اصلي را روي نوار ابزار Table Designer کليک مي کنيم. SQL Server ستون انتخاب شده را به عنوان کليد اصلي قرار مي دهد.

5- دکمه Save را براي ذخيره سازي تغييرات کليک مي کنيم و پنجره را Close مي کنيم.ايجاد کردن يک ايندکس ساده
1- Table Designer را براي جداول Oils با کليک راست کردن نام جدول در قاب Details باز مي کنيم وDesign Table را انتخاب مي کنيم. SQL Server ،TableDesigner را باز مي کند.

2- دکمه Indexes/Keys را کليک مي کنيم SQL Server کادر محاوره اي The Tables Properties را با صفحه خصوصيات Indexes/Keys نشان داده شده باز مي کند.

راهنمايي: شما همچنين مي توانيد کادرهاي محاوره اي TheTables Properties را به وسيله کليک کردن دکمه Properties و سپس زبانه/Keys Indexes باز کنيد.
3-New را کليک کرده SQL Server ، Ix-Oils را به عنوان نام ايندکس OilId را به عنوان ستون ايندکس شده پيشنهاد مي کند.

4- نام ايندکس را به IX-OilName تغيير مي دهيم.

5- نام ستون ايندکس را به Oilname به وسيله انتخاب ستون از Combo Box تغيير مي دهيم.

6- Create Unique , Checkbox را براي ايجاد ايندکس واحد چک مي کنيم. SQL Server به ايجاد کردن کادر گروه UNIQUE قادر مي باشد.

7- گزينه Index را انتخاب مي کنيم.


ايندکس هاي واحد
يک ايندکس منحصر به فرد تضمين مي کند که هيچ دو سطر در يک جدول نمي تواند شامل داده ها دوتايي شده براي ستون يا ستونهاي مشخص شده در ايندکس باشد. کليدهاي اصلي ايندکس ها معمولاً منحصر به فرد مي باشند اما شما مي توانيد به طور کلي ايندکس هاي منحصر به فرد را اگر مايل باشيد اضافه کنيد. مواظب باشيد در مورد ايجاد ايندکس هايي منحصر به فردي روي ستونها که مقادير Null (تهي) را مي پذيرد. اگر چه، SQL Server يک سطر تکي را با يک مقدار تهي خواهد پذيرفت اما ستونهاي بعدي را به عنوان مقادير دو تايي (Duplicate) نخواهد پذيرفت.
8- Close را کليک کرده، SQL Server کادر محاوره اي را مي بندد.
-9دکمه Save در نوار ابزار Table Designer را براي ذخيره سازي تغييرات کليک مي کنيم و سپس پنجره TableDesigner را مي بنديم.

ايجاد کردن يک ايندکس مرکب
1- Table Designer را براي جدول Oil Odors به وسيله کليک راست کردن نام جدول در قاب Details و انتخاب جدول Design باز مي کنيم. Table Designer , SQL Server را باز مي کند.

2- دکمه Indexes/Keys را کليک مي کنيم.SQL Server کادر محاوره اي Tables Properties را با صفحه خصوصيات Indexes/Keys نشان داده شده باز مي کند.

3- New را کليک کرده SQL Server ، Ix-Oil Odors را به عنوان نام ايندکس و Oil ID را به عنوان ستون ايندکس شده در نظر مي گيرد.

4- ستون Odor ID را براي ايندکس به وسيله کليک کردن در سل نام ستون اضافه مي کنيم و آن را از Combo Box انتخاب مي کنيم.

5- Close را کليک کرده SQL Server کادر محاوره اي را مي بندد.
6- دکمه Save را روي نوار ابزار Table Designer براي ذخيره سازي تغييرات کليک کرده و سپس پنجره TableDesigner را مي بنديم.
نگهداري کردن ايندکس ها
مانند هر شئي ديگر در پايگاه داده، شما بعضي مواقع نياز به تغيير ايندکس ها که ايجاد کرده ايد خواهيد داشت. ايندکس ها و خصوصيات آنها در کادر محاوره اي Table Designers Properties نگهداري مي شوند.

تغيير ايندکس ها
همان طوري که شما مي توانيد خصوصيات ستونها را به وسيله باز کردن Table Designers اصلاح کنيد و در کادر محاوره اي Tables Properties نشان دهيد. شما مي توانيد خصوصيات يک ايندکس را به همان صورت تغيير دهيد.

تغيير نام يک ايندکس
1- Table Designers را براي جدول Oils به وسيله کليک راست کردن نام جدول در قاب Details باز مي کنيم و Table Design را انتخاب مي کنيم.

2- دکمه Indexes/Keys را کليک مي کنيم. SQL Server کادر محاوره اي Properties را با صفحه خصوصيات Indexes/Keys نشان داده شده باز مي کند.


3- IX-Oil Name را در ايندکس انتخاب شده Combo Box انتخاب مي کنيم. SQL Server جزئيات ايندکس را نشان مي دهد.

4- نام ايندکس را براي IX-Nameتغيير مي دهيم.

5- Close را کليک کرده، SQL Server کادر محاوره اي را مي بندد.
6- دکمه Save را در نوار ابزار Table Designer براي ذخيره تغييرات کليک مي کنيم.

تغيير ستونها در يک ايندکس
1- اگر Table Designer براي جدولOils باز نباشد آن را به وسيله کليک راست کردن نام جدول در قاب Details باز مي کنيم و جدول Design را انتخاب مي کنيم.

2- دکمه Indexes/Keys را کليک کردهSQL Server کادر محاوره اي Properties را با زبانه Indexes/Keys انتخاب شده باز مي کند.

3- IX-Oil Name را در ايندکس انتخاب شده Combo Box انتخاب مي کنيم. SQL Server خصوصيات ايندکس را نشان مي دهد.

4- سل Latin Name را در فيلد Column Name را انتخاب کرده و ستون ايندکس شده را براي Plant Type ID تغيير مي دهيم.

5- Close را کليک کرده SQL Server کادر محاوره اي را مي بندد.
6- دکمه Save را در نوار ابزار Table Designer براي ذخيره سازي تغييرات کليک مي کنيم.

برداشتن Indexe ها
بعضي مواقع شما نياز به برداشتن يک ايندکس از يک جدول خواهيد داشت، به دليل اينکه آن خيلي زياد مورد نياز نمي باشد يا به دليل اينکه کارايي بازيافت داده هاي بهبود يافته که ايندکس فراهم مي آورد به وسيله زمانهاي اضافي مورد نياز براي نگهداري ايندکس موقعي که داده مورد نظر به هنگام مي شود بيشتر شود. مانند همه وظايف نگهداري ايندکس، حذف کردن يک ايندکس که با استفاده کردن از زبانه Indexes/Keys از کادر محاوره اي Table Designers Properties به انجام مي رسد..[/b][/color]پاسخ : **معرفی Sqlو چند دستور ** پاسخ #5 : pm 20:10:40 - 06/27/11

 
بخش پنجم
از بين بردن يک ايندکس
1- اگرTable Designer براي جدول Oils باز نباشد، آن را به وسيله کليک راست کردن نام جدول در قاب Details باز کرده و جدول Design را انتخاب مي کنيم. Table Designer SQL Server را باز مي کند.

2- دکمه Indexes/Keys را کليک کرده SQL Server کادر محاوره اي Tables Properties را با صفحه خصوصيات Indexes/Keys نشان داده شده باز مي کند.


3- IX-Name را در ايندکس انتخاب شده Combo Box انتخاب مي کنيم.

4- دکمه Delete را کليک کرده SQL Server ، ايندکس را حذف مي کند.
5- Close را کليک کرده، SQL Server کادرهاي محاوره اي را مي بندد.
6- دکمه Save را در نوار ابزار Table Designer براي ذخيره سازي تغييرات کليک مي کنيم و سپس پنجره Table Designer را مي بنديم.
طراحي پايگاه داده
در بيشترين روش رايج براي تعريف پايگاه داده ها از راهكارهاي (مفهومهاي) Entities و Attributes استفاده مي كنيم زماني كه شما از طراحي منطقي به طراحي فيزيكي پيش مي رويد. موجوديتها معمولاً به صورت جداول پياده سازي مي شوند و مشخصه ها (Attributes) در ستونها پياده سازي مي شوند. (همچنين در فيلدها شناخته مي شوند)

شناخت انواع داده ها
هر ستون در جدول داراي خصوصيات معين مي باشد كه آن را براي SQL Server تعريف مي كند. مهمتر از اين خصوصيات، نوع داده هاي ستون مي باشد، كه تعريفي از نوع اطلاعاتي كه درستونها ذخيره خواهند شد مي باشد. SQL Server يك محدوده وسيعي از انواع داده ها را فراهم آورد كه در جدول 1-5 نشان داده شده است. به طور كلي انواع داده ها به وسيله SQL Server فراهم مي گردد، همچنين شما مي توانيد خودتان تعريف كنيد. شما خواهيد آموخت كه چگونه اين را در درس 9 انجام دهيد.


مقادير قابل قبول انواع داده
مقادير عددي
مقادير اعداد صحيح از 63^2- تا1-63^2 bight
مقادير اعداد صحيح از 31^2- تا 1-31^2 Int
مقادير اعداد صحيح از 15^2- تا 1-15^2 Smallint
مقادير اعداد صحيح از 0 تا 255 Tinyint
مقادير اعداد صحيح با ارزش 0 و 1 bit
مقادير مقياس با دقت ثابت شده از 1+38^10 تا 1-38^10 decimal
مقادير Decimal همچنين مي تواند تعريف شود به صورتNumeric ، دامنه مقادير يكسان مي باشد.
مقادير Monetary (مالي) از 63^2- تا 1-63^2 (مقادير Money تا 0.0001 از هرواحد دقت دارد). Money
مقاديرMonetary از 3648 . 748 . 214- تا 3647 . 748 . 214 مي باشد Smallmoney
(مقادير Small Monetary تا 0001/0 واحد دقيق مي باشد).
مقادير صحيح شناور (متغير) از 308+E1.79- تا 308+E1.79 (مقادير Float فقط تقريبي مي باشد) Float
مقادير صحيح شناور متغير از 38+E3.40- تا 38+E3.40 مي باشند (مقادير real فقط تقريبي مي باشد) real
مقادير تاريخ و زمان از 1.1753 ژانويه تا 31.9999 دسامبر مي باشد datetime
(مقادير Date Time تا 3 هزارم ثانيه يا 3.33 ميلي ثانيه دقت دارد) Smalldatedtime
مقادير تاريخ و زمان از 1 ژانويه و 1900 تا 6 ژوئن و 2079 مي باشد (مقاديرSmalldatetime تا 1 دقيقه دقت دارند)
مقادير کاراکتري
مقادير حرفي كدگذاري نشده با طول ثابت با طول حداكثر 8000 حرف مي باشد. Char
مقادير حرفي كدگذاري نشده با طول متغير با طول حداكثر 8000 حرف مي باشد. Varchar
داده كدگذاري شده با طول متغير با طول حداكثر 1-31^2 (647 . 741 . 073 . 1) حرف مي باشد. Text
داده كدگذاري شده با طول ثابت با طول حداكثر 4000 حرف مي باشد Nchar
داده كدگذاري نشده با طول متغير با حداكثر طول 4000 حرف مي باشد nvarchar
داده كدگذاري شده با طول متغير با حداكثر طول 1-30^2 (823 . 741 . 073 . 1) حرف مي باشد ntext
مقادير باينري (1 و 0)
داده باينري با طول ثابت با حداكثر طول 8000 بايت مي باشد binary
داده باينري با طول متغير با حداكثر طول 8000 بايت مي باشد Varbinary
داده باينري با طول متغير با حداكثر طول 1-31^2 (647 . 783 . 147 . 2) بايت مي باشد Image
مقادير ديگر
يك مرجع مبناء براي يك Cursor مي باشد (يكCursor يك ماهيتي است كه يك مرجع مبناء را براي يك سطر مشخص در يك Result Set نشان مي دهد. Cursor
يك شمار واحد پايگاه داده است كه به هنگام مي شود هر زماني كه يك سطر به هنگام شود. (نوع داده rowversion در نسخه قبلي از Timestamp SQL Server ناميده مي شود) rowversion
مقاديري از هر نوع غير از text ، ntext ، rowversion (timestamp) و sql - variant مي باشد. يك معرف واحد کلي GUID مي باشد. Uniqveidentifier

ايجاد كردن يك جدول جديد
جداول تهيه و با استفاده از طراح جدول Enterprise Manager نگهداري مي شوند. اولين گام ايجاد و نامگذاري جدول به وسيله باز كردن Table Designer براي يك جدول جديد مي باشد.

ايجاد يك جدول جديد
1- در پايگاه داده Aromatherapy بر روي پوشه Table مي رويم. SQL Server يک ليستي از جداول موجود را نشان مي دهد.

2- دکمه New را روي نوار ابزار کليک مي کنيم. SQL Server ، Table Designer را باز مي کند.
3- دکمه Properties را در نوار ابزار کليک مي کنيم. SQLServer کادر محاوره اي Tables Properties را باز مي کند.

4- نام جدول را به 5 Lesson تغيير مي دهيم.

5- Close را کليک مي کنيم. SQL Server کادر محاوره اي Properties را مي بندد.

اضافه کردن ستونها به يک جدول
اگر چه يک جدول يک Properties معين براي خود دارد. از قبيل نامي که ما در تمرين آخر به کار برديم. يک جدول اصولاً به وسيله ستونها که در آن موجود است تعريف مي شود.

اضافه کردن يک ستون عددي به جدول
1- My Number را در سل Column Name تايپ کرده و سپس Tab را فشار مي دهيم. SQL Server، char را به عنوان نوع داده پيشنهاد مي دهد.

2- نوع داده را براي decimal تغيير مي دهيم. SQL Server طول ستون را به 9 تغيير داده و صحت، مقياس و مشخصات فيلدها را تأييد مي کند.

3- در سل Description ، Sample Numeric Column را تايپ مي کنيم.
4- Precision ستون را به 5 و Scale را به 2 تغيير مي دهيم. SQL Server طول ستون را به 5 براي نمايش دادن Precision جديد تغيير مي دهد.


شرح ستون
توانايي اضافه کردن يک شرح براي يک ستون در enterprise Manager در 2000 SQL Server جديد مي باشد که بخشي از عامليت جديد است که به طور extended Properties شناخته مي شود. مايکروسافت مقداري از خصوصيات گسترده شده را از قبيل Column description به عنوان بخشي از نصب Server استاندارد ايجاد کرده است. شما مي توانيد به طور کلي خصوصيات گسترده شده را براي ذخيره اطلاعات ويژه سايت يا اطلاعات ويژه کاربردي در حدود شئي هاي پايگاه داده ايجاد کنيد. extended Properties نام کاربر تعريف شده و يک مقدار دارد که مقاديري از يک extended Properties مقادير sql - variant مي باشد که مي تواند شامل بيش از 7500 بايت از داده ها باشد. شما مي توانيد extended Properties چندگانه را براي هر شئي با استفاده از روشهاي ذخيره شده تعريف کنيد. براي اطلاعات بيشتر در مورد روشهاي ذخيره شده (Stored Procedures) به درس 28 رجوع کنيد.

Precision و Scale (دقت و مقياس)
دقت يک ارزش عددي مقدار ماكزيمم از رقمهاي decimal است كه ارزش آن را نشان مي دهد. براي سمت چپ و راست از نقطه Decimal . مقياس يک ارزش عددي رقمهاي سمت راست از نقطه Decimal مي باشد. براي مثال، مقدار عددي 311 . 3647 يك دقت 7 دارد (مجموع شماره رقمها) و يك مقياس 3 (رقمهاي سمت راست از نقطه Decimal) را دارا مي باشد. آن مهم مي باشد كه بدانيم دقت و مقياس ارزش يك عدد بر روي طول يك ستون تأثير نمي گذارد. نوع داده طول ستون را تعيين مي كند. دقت و مقياس تعيين مي كند كه چگونه SQL Server داده هاي ذخيره شده در ستونها را تفسير مي كند.

اضافه كردن يك ستون Identity به جدول
1- در يك سل خالي در ستون Column Name كليك مي كنيم.Myidentity را تايپ كرده و سپسTab را فشار مي دهيم. SQL Server ، char را به عنوان يك نوع داده پيشنهاد مي كند.

2- نوع داده ها به decimal تغيير مي دهيم. SQL Server طول ستون را به 9 تغيير داده و فيلدهاي Identity و Scale و Precision را تأييد مي كند.

3- Allow Nulls را تيك مي كنيم.
Nulls
ارزش Nulls يك نوع خاصي از يك ارزش در تكنولوژي رابطه اي مي باشد كه استفاده مي شود براي نشان دادن اينكه يك ارزش ناپيدا يا غير موجود مي باشد استفاده كردن از Nulls قدري پيچيده و مسئله ساز و قطعاً مورد بحث مي باشد.
4- در سل Description و Sample Identity Column را تايپ مي كنيم.
5- فيلد Identity را به Yes تغيير مي دهيم (نه براي Replication)SQL Server براي هر دوي از فيلد Identity Seed و فيلد Increment Identity مقدار 1 را پيشنهاد مي دهد.


ارزشهاي Identity
زماني كه شما خصوصيات Identity يك ستون را تنظيم مي كنيد، شما به SQL Server مي گوييد كه يك مقدار را در داخل ستون كه به طور واحد هر سطر را مشخص مي كند قرار دهد. نوع داده انتخاب شده ماهيت دقيق از ستون را تعيين مي كند. ستونهاي Identity مي توانند نوع داده هايي مانند int و Smallint و tinyint يا decimal داشته باشند. زماني كه SQL Server يك سطر را در داخل يك جدول كه داراي يك ستون Identity است قرار مي دهد. آن به طور خودكار ارزشي براي ستون مبني بر ارزش استفاده شده اخير (كه با Identity Seed شروع مي شود) و Identity Increment مشخص شده زماني كه جدول ايجاد شده بود ايجاد مي كند. براي مثال، اگر يك ستون Identity به عنوان يك Small int با Identity Seed ، 50 و يک Identity Increment ، 5 تعريف شود اولين سطر عدد 50 و دومين سطر 55 و سومين سطر 60 و غيره تخصيص داده مي شود فقط يک ستون در يک جدول مي تواند تنظيمات Identity Property را داشته باشد.
پاسخ : **معرفی Sqlو چند دستور ** پاسخ #6 : pm 20:11:12 - 06/27/11

بخش ششماضافه کردن ستون GUID به جدول
1- در يك سل خالي در ستون Column Nameكليك کرده، My Guid را تايپ کرده و سپس Tab را فشار مي دهيم. SQL Server ، نوع داده char را پيشنهاد مي دهد.

2- نوع داده را به Uniqueidentifier را تغيير مي دهيم. SQL Server طول ستون را به 16 تغيير داده و فيلد IsrowGuid را تأييد مي کند.

3- در سل Description ، Sample Guid تايپ مي کنيم.
4- IsrowGuid را به Yes تغيير مي دهيم. SQL Server يک مقدار پيش فرض به Newid( ) مي دهد.


GUIDS
Guid که از GloballyUniqueIdentifier گرفته شده، يک مقادير باينري (1 و 0) 16 بايتي مي باشد که هيچ کامپيوتر ديگري در دنيا نخواهد مقدار آن را توليد کند. نوع داده uniqueidentifier براي ذخيره کردن Guids استفاده مي شود. SQL Server به طور خودکار مقادير Guid را از همان راهي که مقادير Identity ايجاد مي شود، فراهم نمي کند. زيرا يک جدول مي تواند شامل Guids چندگانه باشد، اما فقط يک Identity منحصر به فرد باشد. اگر چه، تابع NEWID که SQL Server آن را به صورت پيش فرض در نظر مي گيرد زماني که خصوصيات IsrowGuid ، Yes مي شود. يک Guid جديد بر خواهد گشت زماني که سطر قرار داده مي شود.

اضافه کردن يک ستون Data در جدول
1- در يک سل خالي در ستون Column Name کليک کرده، Mydata را تايپ کرده و سپس Tab را فشار مي دهيم. SQL Server ، char را به عنوان نوع داده در نظر مي گيرد.

2- نوع داده را به datetime تغيير مي دهيم. SQL Server طول ستون را به 8 تغيير مي دهد.

3- در سل Sample Date Column Description را تايپ مي کنيم.

اضافه کردن يک ستون Character به جدول
1- در يک سل خالي در ستون Column Name کليک کرده، Mychar را تايپ و سپس Tab را فشار مي دهيم. SQL Server ، char را به عنوان نوع داده در نظر مي گيرد.


انواع داده هاي Character
SQL Server دو نوع مختلف از ستونها Character را پشتيباني مي کند. طول ثابت شده و طول متغير که هر کدام در دو ""Flavors مختلف Unicode و Non-Unicode و 3 طول متفاوت مي باشند. Unicode يک روش از علامت کد گذاري مي باشد که انواع بايتهاي دابل را پشتيباني مي کند. اگر يک ستون به طور طول متغير نمايان شود (براي مثال، varchar يا text براي داده هاي Non-Unicode و nvarchar و ntext براي داده هايUnicode ) و SQL Server فقط خصوصيت داده هاي معين وارد شده را ذخيره خواهد ساخت. از طرف ديگر اگر ستون به صورت طول ثابت شده نمايان شود (char براي Non-Unicode داده nchar براي داده هاي Unicode) و SQL Server مقادير وارد شده را با فضاهاي Pad خواهد کرد.
2- طول ستون را به 25 تغيير مي دهيم.
3- در سل Description ، Sample CharacterColumn را تايپ مي کنيم.
4- Unknown را در سل Default Valve تايپ مي کنيم (اطمينان حاصل کنيد که اطراف کلمه ويرگول داشته باشد).


مقادير پيش فرض
يک Default Valve يک عددي مي باشد که در داخل يک ستون قرار خواهد گرفت اگر کاربر به طور آشکار يکي را فراهم نکند. ما تاکنون دو نوع ويژه از مقادير پيش فرض را ديده ايم default Values به وسيله SQL Server تهيه مي شود زماني که شما IdentityProperty را تنظيم مي کنيد و تابع NEWID به وسيله SQL Server تهيه مي شود زماني که شما IsrowGuid را تنظيم مي کنيد. در حقيقت، شما مي توانيد مقادير پيش فرض را براي هر ستون مشخص کنيد. مقادير پيش فرض مي تواند دائمي باشد مانند "Unknown" يا 123 توابعي از قبيل NEWID يا GETDATE يا عبارات رياضي مانند 5+3 .

ذخيره کردن و بستن جداول
1- دکمه Save را در نوار ابزار Table Designer کليک مي کنيم. SQLServer تعريف جدول را ذخيره مي سازد.
2- پنجره را مي بنديم.

مديريت جداول
اگر چه "Best Practice" امر مي کند که طراحي پايگاه داده تان بايد ثابت باشد قبل از اينکه شما پياده سازي را شروع کنيد. خوشبختانه SQL Server به انجام رساني وظايف نگهداري را آسان مي سازد.

تغيير دادن ستونها
شما مي توانيد مجدد Table Designer را براي يک جدول به وسيله کليک راست کردن نام جدول در قاب Details باز کنيد و Design Table را از منوي Context انتخاب کنيد. همان موقعي که Table Designer باز مي شود شما مي توانيد خصوصيات ستونهاي موجود را تغيير دهيد آنها را حذف و يا ستون جديدي را اضافه کنيد.

تغيير نام يک ستون
1- پوشه Tables را براي پايگاه داده Aromatherapy در درخت Console انتخاب مي کنيم. SQL Server يک ليستي از جداول در قاب Details را نشان مي دهد.

2- جدول 5 Lesson را در قاب Details کليک راست کرده و Design Table را انتخاب مي کنيم. SQL Server ، TableDesigner را باز مي کند.

3- Mychar را در سل Column Name انتخاب و MyCharacter را تايپ مي کنيم. SQL Server ، Column Name را تغيير مي دهد.

4- دکمه Save را در نوار ابزار Table Designer کليک کرده و تغييرات را ذخيره مي سازيم.

برداشتن يک ستون
1- ستون Mydate را به وسيله کليک کردن روي grayBoy در سمت چپ از Column Name انتخاب مي کنيم.

2- کليد Delete را فشار مي دهيم. SQL Server ستون را برمي دارد.

3- کليد Save را براي ذخيره کردن تغييرات کليک مي کنيم.
4- پنجره Table Designer را مي بنديم.

تغيير دادن جداول
به طور کلي براي تغيير تعريف ستونهاي يک جدول، Enterprise Manager تغيير نام دادن جداول را آسان مي سازد و جداول را از پايگاه داده حذف مي کند.

تغيير نام يک جدول
1- پوشه Table را در پايگاه داده Aromatherapy در درخت Console راهبري مي کنيم. SQL Server يک ليستي از جداول در قاب Details نشان مي دهد.

2- جدول 5 Lesson را در قاب Details کليک راست کرده و Rename را انتخاب مي کنيم.
3- New Lesson 5 را تايپ و Enter را فشار مي دهيم. SQL Server کادر محاوره اي Rename را نشان مي دهد که به شما اخطار مي کند که تغيير در نام جدول هر رابط براي آن را در شئي هاي ديگر، باطل خواهد کرد.


4- View Dependencies را براي نشان دادن هر شئي که ممکن است به وسيله تغييرات تأثير يابد را کليک مي کنيم. SQL Server کادر محاوره اي Dependencies را باز مي کند.

5- Close را براي مرخص کردن کادر محاوره اي کليک مي کنيم.
6- Yes را در کادر محاوره اي Rename براي تأييد تغيير نام کليک مي کنيم. SQL Server نشان مي دهد يک متني را که تکميل موفقيت آميز تغيير نام را تأييد مي کند.


برداشتن يک جدول
1- New Lesson 5 را در قاب Details انتخاب مي کنيم.
2- کليد Delete را فشار مي دهيم. SQL Server کادر محاوره اي Drop Object را نشان مي دهد.

راهنمايي: شما مي توانيد دکمه Show Dependencies را براي نشان دادن هر Objects که متأثر خواهد شد به وسيله حذف جدول کليک کنيد.
3- DropAll را کليک مي کنيم. SQL Server جدول را از پايگاه داده برمي دارد.
مهم: زماني که شما يک جدول را حذف مي کنيد، جدول و همه داده هايش به طور دائمي از پايگاه داده برداشته مي شود و تنها راه براي بازگرداندن آن نسخه پشتيبان پايگاه داده مي باشد.


ايجاد کردن يک پايگاه اطلاعاتيدر محيط SQL Server شما جداول، نماها و ديگر شيءها که مربوط به تنظيم اطلاعات در يک پايگاه داده مي باشد را ذخيره مي کنيد. بنابراين اولين گام براي نمايش دادن يک برنامه پايگاه اطلاعاتي، به طور آشکار، ايجاد پايگاه داده مي باشد و در اين درس خواهيم آموخت که چگونه آن را انجام دهيم.

ايجاد کردن پايگاه داده ها
براي هر پايگاه داده منطقي، SQL Server دو فايل فيزيکي ايجاد مي کند: يکي براي Objects و ديگري براي Transaction Log .
راهنمايي: اگر چه به وسيله SQL Server پيش فرض يک محل يکسان براي هر دوي پايگاه داده فايل و Transaction Log پيشنهاد مي کنيم. در يک سيستم Production شما بايد معمولاً Transaction Log را در يک محلي ديگر ترجيحاً روي يک ماشين ديگر ذخيره سازيد که آن را ممکن مي سازد به بازگرداندن پايگاه داده در حالتي از ناتواني سخت افزار که خوانده شدن از ديسک جلوگيري مي کند.

ايجاد کردن يک پايگاه داده جديد
اگر چه آن ممکن است به ايجاد يک پايگاه داده جديد به وسيله انتخاب دستور New Database در منوي محتويات پوشه Database که ساده ترين راه براي استفاده کردن از Create Database Wizard مي باشد.ايجاد يک پايگاه داده جديد
1- پوشه Database را از Server که شما استفاده مي کنيد براي اين درسها راهبري مي کنيم. SQL Server ليستي از پايگاه داده را در قاب Details نشان مي دهد.

2- دکمه Wizard را روي نوار ابزار Manager Enterprise کليک مي کنيم. SQL Server کادر محاوره اي The Select Wizard را نشان مي دهد.

3- Create Database Wizard را از بخش Database انتخاب کرده و OK را کليک مي کنيم. SQL Server اولين صفحه از Wizard را نشان مي دهد.

4- Next را کليک کرده Create Database Wizard يک صفحه که نام و محل پايگاه داده را درخواست مي کند نشان مي دهد.

5- 4 Lessen را در فيلد نام پايگاه داده تايپ مي کنيم.
6- دکمه Brows را براي تغيير محل فايل پايگاه داده کليک مي کنيم. ويزارد يک کادر محاوره اي را که محل جديد را درخواست مي کند نشان مي دهد.

مکانهاي فايل پايگاه داده
زماني که SQL Server اولين بار نصب مي گردد، آن در محل پيش فرض MS SQL / Data براي فايلهاي پايگاه داده جديد در پوشه آنجايي که Server نصب مي گردد قرار مي گيرد. اين پيش فرض در The Create Database Wizard تعبيه شده است. براي تغيير دائمي پيش فرض شما مي توانيد يک مکان جديد روي زبانه Settings پايگاه داده از کادر محاوره اي SQL Server Properties برقرار کنيد که در دسترس مي باشد. با کليک راست کردن Server در درخت Console ، Properties را انتخاب کرده سپس زبانه Settings پايگاه داده را انتخاب مي کنيم.

6- پوشه Step by Step 2000 The SQL را به ريشه دايرکتوري هدايت کرده و سپس OK را کليک مي کنيم. ويزارد مکان فايل پايگاه داده را براي دايرکتوري انتخاب شده فراهم مي کند.
7- دکمه Browse را براي تغيير موقعيت Transaction Log کليک مي کنيم. ويزارد يک کادر محاوره اي که يک موقعيت جديد را درخواست مي کند نشان مي دهد.

8- پوشه Step by Step 2000 SQLرا به ريشه دايرکتوري فرستاده و سپس OK را کليک مي کنيم. ويزارد مکان فايل Log Transaction را براي دايرکتوري انتخاب شده تنظيم مي کند.
9- Next را کليک مي کنيم. ويزارد يک صفحه اي که نام و اندازه اوليه براي فايل پايگاه داده درخواست مي کند نشان مي دهد.

10- Next را کليک مي کنيم. ويزارد نشان مي دهد صفحه اي که به شما اجازه مي دهد به انتخاب اينکه آيا فايلهاي پايگاه داده به طور خودکار افزايش مي يابد و يا اينکه فقط زماني که شما آنها را بسط مي دهيد افزايش مي يابد. براي اين تمرين تنظيمات پيش فرض را مي پذيريم.

11- Next را کليک کرده ويزارد يک صفحه اي را که از شما نام و سايز اصلي براي Transaction Log را درخواست مي کند نشان مي دهد.

12- Next را کليک کرده ويزارد يک صفحه اي را نشان مي دهد که اجازه مي دهد به شما انتخاب کنيد که آيا Transaction File بايد به طور خودکار افزايش يابد.

13- Next را کليک کرده ويزارد يک صفحه اي را براي تأييد انتخابهايي که شما ساخته ايد نشان مي دهد.

14- Finish را کليک کرده ويزارد پايگاه داده و فايلها Transaction Log را ايجاد مي کند و سپس مي پرسد آيا شما مي خواهيد يک طرح نگهداري براي پايگاه داده جديد ايجاد کنيد.

15- NO را کليک کرده ويزارد بسته مي شود.

تنظيمات خصوصيات پايگاه داده
زماني که شما با Create Database Wizard يک پايگاه داده ايجاد مي کنيد. شما مشخصه يا خصوصيات از پايگاه داده را مشخص مي کنيد مانند نام پايگاه داده و مکانهاي فايل. بعد از اينکه پايگاه داده ايجاد مي شود، شما مي توانيد اين خصوصيات را به وسيله تغيير دادن تنظيمات appropriate در کادر محاوره اي databases Properties تغيير دهيد.
براي مثال بزرگ کردن اندازه فايل داده فيزيکي Growing The File در عبارت SQL Server هست به طور واضح يک عملياتي که به آهستگي زمان مسئوليت پذيري جواب گويي Server را پايين مي آورد. اگر شما پيدا کنيد SQL Server که اغلب مجبور به بزرگ کردن فايل مي باشد، ممکن است شما تغيير تنظيمات درصد رشد فايل را در کادر محاوره اي Properties مورد ملاحظه قرار دهيد. بنابراين Server فايل را بيش تر از ارزش پيش فرض 10 درصد رشد خواهد شد.
پاسخ : **معرفی Sqlو چند دستور ** پاسخ #7 : pm 20:11:42 - 06/27/11

بخش هفتم


تغيير درصد رشد فايل پايگاه داده
1- پايگاه داده 4Lesson را در درخت Console انتخاب مي کنيم.
2- دکمه Properties را در نوار ابزار کليک مي کنيم. SQL Server کادر محاوره اي databases Properties را نشان مي دهد.

3- زبانه Data Files را کليک کرده SQL Server خصوصياتي از فايلهاي داده پايگاه داده را نشان مي دهد.

4- درصد رشد 20 درصد قرار مي دهيم.

5- را کليک مي کنيم. SQL Server يک خصوصيت جديد را ايجاد کرده و کادر محاوره اي Properties را مي بندد.

مديريت پايگاه داده ها
به طور کلي براي تغيير دادن خصوصيات يک پايگاه داده، شما گاه گاهي نياز به حذف همگي آنها خواهيد داشت که Manager Enterprise آن را خيلي ساده مي سازد.
نکته: کارهاي مديريت ديگري که شما ممکن بخواهيد به انجام رسانيد نامگذاري مجدد پايگاه داده، در داخل Manager Enterprise نمي تواند انجام شود. ما در درس 28 خواهيم آموخت که چگونه يک پايگاه داده را مجدد نامگذاري کنيم.


حذف کردن يک پايگاه داده
زماني که پايگاه داده اي که ايجاد کرده ايد خيلي زياد مورد نياز نباشد. شما مي توانيد آن را از Server حذف کنيد. حذف يک پايگاه داده هر دوي فايلهاي فيزيکي گردآوري شده با پايگاه داده و همه منابع پايگاه داده در جداول سيستم را برمي دارد.
راهنمايي: آن يک نظر خوبي است که يک نسخه پشتيبان از پايگاه داده هاي سيستم بعد از اينکه پايگاه داده حذف مي گردد ايجاد کنيم.

حذف يک پايگاه داده
1- پايگاه داده 4 Lesson را در درخت Console انتخاب مي کنيم.
2- کليد Delete را فشار مي دهيم. SQL Server يک متني که از شما براي تأييد حذف درخواست مي کند نشان مي دهد.

4- Yes را کليک کرده SQL Server جايگاه داده ها و همه منابع گردآوري شده را از Server برمي دارد.

ايجاد کردن شئي هاي جدول
در درسهاي گذشته، شما آموختيد که چگونه خصوصيات گوناگون از قبيل مقادير پيش فرض و Check Constraints براي ستونهاي خاص از يک جدول تخصيص دهيم. بعضي مواقع اگر چه، يک نوع خاص از ستون در چندين جدول مختلف استفاده مي گردد. در اين وضعيت، آن اغلب مفيد مي باشد به ايجاد Properties در يک جاي جداگانه به طوري که آنها را براي هر جدول به کار ببريم.
پيش فرضها، نقشها و انواع داده تعريف شده کاربر مکانيزمي را براي ايجاد و نگهداري اين شئي ها در يک مکان جداگانه فراهم مي آورند. براي مثال شما يک مدل پايگاه داده براي جوابگويي به ارزيابي مشتري مي سازيد. شما در ابتدا تصميم مي گيريد که مقدار پيش فرض براي هر سؤالي که جواب داده نشده بايد Unknown"" شوند. اگر شما يک پيش فرض ايجاد کنيد و پيش فرضها را براي ستون مناسب پيوند دهيد. شما مي توانيد بعداً پيش فرض را به Unanswered تغيير دهيد. بدون هيچ تغييري هر ستون، آن پيش فرض را استفاده مي کند.

شناخت پيش فرضها
توابع پيش فرض از همان راهي که خصوصيات پيش فرض که شما مشخص مي کنيد زماني که شما يک ستون در Table Designer ايجاد مي کنيد آنها مقاديري هستند که به طور خودکار به وسيله SQL Server تخصيص داده مي شوند. اگر کاربر يک مقدار را زماني که سطري را ايجاد مي کند مشخص نکند. اگر چه پيش فرض، شئي هاي سطح پايگاه داده مي باشند که مي تواند براي چندين ستونها به کار برده شوند.

ايجادکردن پيش فرضها
از موقعي که پيش فرض، شئي هاي مستقل در داخل پايگاه داده هستند، شئي بايد پيش فرض را ايجاد کند قبل از اينکه شئي بتواند آن را براي يک ستون جدول متصل سازد.

ايجاد کردن يک پيش فرض
1- پوشه Defaults را از پايگاه داده Aromatherapy از درختConsole جستجو مي کنيم. SQL Server يک ليستي از Default ها را در قالب Details نشان مي دهد. (چيزي در پايگاه داده Sample وجود ندارد).

2- دکمه Newرا کليک کرده، SQL Server کادر محاوه اي Default Properties را نشان مي دهد.

3- در فيلدName ، Default Unknown را تايپ مي کنيم.

4- "Unknown" را در فيلد Value تايپ مي کنيم.

5- OK را کليک کرده،SQL Server پيش فرض را ايجاد مي کند.

ربط دادن يک پيش فرض به يک ستون
1- پوشهTables را راهبري کرده، Table Designer را براي جدول Oil با کليک راست کردن نام جدول در قاب Details باز کرده و Table Design را انتخاب مي کنيم.

2- يک ستون جديد براي جدولي که Sample ناميده شده اضافه مي کنيم. انواع داده پيش فرض را پذيرفته و طول آن به وسيله SQL Server پيشنهاد مي گردد.

3- فيلد Default Valve را براي ستون کليک کرده و سپس dbo.DefaultUnknown را از ليست انتخاب مي کنيم.

4- دکمه Save را کليک کردهSQL Server جدول را ذخيره مي کند.

قطع پيوند يک پيش فرض
1- اگر Table Designer براي جدول Oilsاز تمرين قبل باز نيست، آن را به وسيله کليک راست کردن نام جدول در قاب Pet ail> باز کرده و Design Table را انتخاب مي کنيم. SQL Server، Table Disdainer را باز مي کند.

2- ستون Sampleرا انتخاب کرده، Table Designerخصوصيات اين ستون را نشان مي دهد.

3- dbo.DefaultUnknown را در فيلد Default Value انتخاب کرده و کليد Delete را براي برداشتن مقدار فشار مي دهيم.

4- دکمه Save راکليک کرده SQL Server تغييرات براي تعريف ستون را ذخيره مي سازد.

شناخت نقشها
نقشها مانند پيش فرضها سطوح شئي هاي پايگاه داده مي باشند که مي تواند براي ستونها در جداول چندگانه به کار برده شوند. يک نقش Check Constraint موجود مي باشد که مشخص مي کند مقادير داده ها در يک ستون مورد قبول مي باشند، اما استفاده از آن بيشتر محدود شده است. يک ستون مي تواند چندين Check Constraintداشته باشد که براي آن به کار برده مي شود.
راهنمايي: مايکروسافت نقشها و توصيه ها را که با Check Constraint جايگزين مي شود را درست نمي داند. اگر چه نقشها هنوز جايگاهشان را در پايگاه داده هايSQL Server دارند از زماني که فقط يک وظيفه بتواند براي نوع داده هايي که به وسيله SQL Server تعريف شده به کار برده شود.
برخلاف Check Constraint ، يک نقش نمي تواند مبنايي براي يک ستون به طور مستقيم باشد. در عوض، مقاديري که يک نقش به کار مي برد به نقشي که در يک متغيري که فرمت@Variable Name مي گيرد داده مي شود. در مورد متغيرها در Detail در فصل 24 بحث خواهيم کرد.

ايجاد کردن نقشها
از زماني که نقشها مانند Defaults مستقل از شئي هاي پايگاه داده مي باشند، شما بايد آنها را قبل از اينکه شما بتوانيد آنها را براي يک ستون در جدول به کار ببريد ايجاد کنيد.

ايجاد يک نقش
1- پوشه نقش را از پايگاه داده در درخت Console راهبري کرده SQL Server يک ليستي از نقشها در پايگاه داده نشان مي دهد. (ليست در پايگاه داده Sample خالي مي باشد)

2- دکمه New را کليک کردهSQL Server کادر محاوره اي را باز مي کند.

3- Sample Rule را به عنوان نام نقش تايپ مي کنيم.

4- LEN(@Fldalue)>3 را به عنوان متن نقش تايپ مي کنيم.

راهنمايي: به خاطر داشته باشيد LEN يک تابعTransact SQL مي باشد که تعدادي از کاراکترها را در يک متن رشته اي برمي گرداند و اينکه @ قبل از يک بر چسب عبارتTransact SQL يک متغيــر را نشان مي دهد، يک مقدار که براي عبارت داده مي شود. بنابراين در اين حالت نقش Trueمي گردد اگر طول ستون بزرگتر از 3 باشد.
5-OK را کليک کرده، SQL Server کادر محاوره اي Rule Properties را مي بندد و نقش را ايجاد مي کند.

ربط دادن يک Rule به يک ستون
1- کادر محاوره اي Rule Properties را برايSample Rule به وسيله دابل کليک کردن نام Rule در قاب Details باز مي کنيم. SQL Server کادر محاوره اي Rule Properties را نشان مي دهد.

2- ستونBind را کليک کرده SQL Server کادر محاوره ايBind Rule to Columns را نشان مي دهد.

3- [dbo].[Oils] را درTable Combo Box انتخاب مي کنيم.SQL Server فيلدها را در جدول Oils نشان مي دهد.

4- ستون Sample را در ليست Unbound Columns انتخاب کرده و سپس Add را کليک مي کنيم. SQL Server ستون را به ليست Bound Columns حرکت مي دهد.

5- SQL Server کادر محاوره ايBind Rule to Columns را مي بندد.
6-OK را مجدداً براي بستن کادر محاوره اي Rule Properties کليک مي کنيم.

شناخت User-Defined Data Types
نقشها و پيش فرضها مکانيزم مفيدي براي نگهداري محدوديتهاي پايگاه داده ها مي باشند، اما SQL Server حتي مکانيزم قوي تري در User-Defined Data Typesها فراهم مي آورد. User-Defined Data Types بر مبناي هيچ نوع از پايگاه داده حقيقي مشخص نمي گردد و شامل مشخصاتي از طول ستون مي باشد. به طور کلي نقشها و پيش فرضها ممکن است به طور انتخابي براي يکUser-Defined Data Types به کار برده شوند. زماني که يک ستون بر مبناي يک User-Defined Data Typesايجاد مي گردد، ستون جدول همه خصوصيات مشخص شده را براي آن نمونه به ارث خواهد برد. زماني که مشخصات از User-Defined Data Typesتغييرمي يابد،نقشها براي ستونها بر اساس آن نمونه همچنين تغيير خواهد کرد.
راهنمايي: اگر يک User-Defined Data Type در پايگاه داده Model ايجاد گردد، همه پايگاه داده جديد به طور خودکار به آن نوع دسترسي خواهد داشت.

ايجادکردن User-Defined Data Types
User-Defined Data Types از شئي هاي پايگاه داده مستقل مي باشند و بايد در داخل پايگاه داده تعريف شوند قبل از اينکه آنها بتوانند به ستونها تخصيص داده شوند.

ايجاد کردن يک User-Defined Data Types
1- پوشه User-Defined Data Types را از پايگاه داده Aromatherapy راهبري مي کنيم. SQL Server يک ليستي ازUser-Defined Data Types را نشان مي دهد (چيزي در پايگاه داده Sample وجودندارد).

2- دکمه New را کليک کرده SQL Server کادر محاوره اي User-Defined Data Types را نشان مي دهد.

3- MySample را به عنوان نام User-Defined Data Types تايپ مي کنيم.

4- نوع داده پايگاه را varchar و طول آن را 20 قرار مي دهيم.

5- Dbo.Sample Rule را در Rule Combo Box انتخاب مي کنيم.

6- مقادير پيش فرض براي Allow Nulls و گزينه هاي پيش فرض را مي پذيريم و OKرا کليک مي کنيم. SQL Server ، User-Defined Data Types را ايجاد مي کند.


تخصيص يک ستون براي يک User-Defined Data Types
1- Table Designer را براي جدول Oils به وسيله کليک راست کردن نام آن در قاب Details باز مي کنيم و Details Table را انتخاب مي کنيم. SQL Server ، Table Designer را باز مي کند.

2- ستون Sample را انتخاب کرده وMySample را از Data Type Combo Boxرا انتخاب مي کنيم. Data Type , SQL Server را براي MySampleقرار مي دهد.
راهنمايي: User-Defined Data Types در پايين ليست Data Type مي باشد.

3- دکمهSave را کليک کردهSQL Server جدول را با تعريف جديد ذخيره مي سازد.


(موفق باشید)متاتگ:

 

ما را دنبال کنید

فیسبوک گوگل پلاس تویتر متا پرتال آپارات

منو کاربر

جستجو مشخصات پیغام های خصوصی انجمن ابر برچسب ها

خدمات ما

متا آگهی متا دیزاین طراحی سایت متا اس ام اس سوئدی