×

به انجمن تخصصی نرم افزار و طراحی سایت پیشگامان متا خوش آمدید. در این انجمن علاوه بر مباحث تخصصی رایانه و طراحی شما عزیزان می توانید جدیدترین قالب های آماده پاورپوینت و همچنین مقاله های تخصصی دانشجویی به تفکیک رشته های تحصیلی را دریافت نمایید. با آرزوی بهترین ها برای شما.


Beautiful poems

نویسنده Zohreh Gholami

پاسخ ها: 29
مشاهده: 3239
آخرين ارسال pm 18:45:31 - 09/08/11
توسط Zohreh Gholami
جمله ها و سخنان حکیمانه *Sentences and words of wisdom*

نویسنده Zohreh Gholami

پاسخ ها: 0
مشاهده: 802
آخرين ارسال am 06:21:36 - 06/28/11
توسط Zohreh Gholami
+داستان های زیبا به زبان انگلیسی THE BEAUTIFUL STORY +

نویسنده Amir Shahbazzadeh

پاسخ ها: 1
مشاهده: 1202
آخرين ارسال pm 17:18:45 - 06/24/11
توسط Amir Shahbazzadeh
جملات و مطالب زیبای انگلیسی *All the beautiful English sentences*

نویسنده Zohreh Gholami

پاسخ ها: 0
مشاهده: 940
آخرين ارسال am 06:14:48 - 06/28/11
توسط Zohreh Gholami
جملات زیبا *Beautiful words*(دفعات بازدید: 2567 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

جملات زیبا *Beautiful words* : pm 13:43:31 - 09/11/11
INTERVIEW WITH GOD
گفتگو با خدا


I dreamed I had an interview with God

خواب دیدم در خواب با خدا گفتگویی داشتم.

 

God asked, “So you would like to interview me?”

خدا پرسید: پس می خواهی با من گفتگو کنی؟

 

I said, If you have the time.

گفتم اگر وقت داشته باشید.

 

God smiled,

خدا لبخند زد،

 

My time is eternity.

وقت من ابدی است.

 

What questions do you have in mind for me?

چه سوالاتی در ذهن داری که می خواهی از من بپرسی؟

 

What surprises you most about human kind?

چه چیز بیش از همه شما را در مورد انسان متعجب می کند؟

 

God answered, “That they get bored with child hood.

خدا پاسخ داد: این که آنها از بودن در دوران کودکی ملول می شوند.

 

They rush to grow up, and then;

عجله دارند زودتر بزرگ شوند و بعد،

 

long to be children again.

حسرت دوران کودکی را می خورند.

 

That they lose their health to make money

اینکه سلامتشان را صرف به دست آوردن پول می کنند

 

and then; lose their money to restore their health.

و بعد، پولشان را خرج حفظ سلامتی می کنند.

 

That by thinking anxiously about the future, they forget the present;

اینکه با نگرانی نسبت به آینده زمان حال را فراموش می کنند.

 

such that they live in neither the present

آنچنان که دیگر نه در حال زندگی می کنند

 

Nor the future.

و نه در آینده.

 

That they live as if they will never die

این که چنان زندگی می کنند که گویی هرگز نخواهند مرد.

 

and die as if they had never lived.”

و آنچنان می میرند که گویی هرگز نبوده اند.

 

God's hand took mine and

خداوند دست های مرا در دست گرفت

 

we were silent for a while.

و مدتی هر دو ساکت ماندیم.

 

And then I asked,

بعد پرسیدم:

 

“As the creator of people,

به عنوان خالق انسان ها،

 

What are some of life lessons you want them to learn?”

می خواهید آنها چه درس هایی از زندگی را یاد بگیرند؟

 

God replied with a smile,

خداوند با لبخند پاسخ داد:

 

“To learn they cannot make any one love them

یاد بگیرند که نمی توان دیگران را مجبور به دوست داشتن خود كرد،

 

but they can do is let themselves be loved.

اما می توان محبوب دیگران شد.

 

To learn that it is not good to compare themselves to others.

یاد بگیرند که خوب نیست خود را با دیگران مقایسه کنند.

 

To learn that a rich person is not one who has the most

یاد بگیرند که ثروتمند کسی نیست که دارایی بیشتری دارد،

 

but is one who needs the least.

بلکه کسی است که نیاز کمتری دارد.

 

To learn that it takes only a few seconds to

open profound wounds in persons we love,

یاد بگیرند که ظرف چند ثانیه می توانیم زخمی عمیق

در دل کسانی که دوستشان داریم ایجاد کنیم،

 

and it takes many years to heal them.

ولی سال ها وقت لازم خواهد بود تا آن زخم التیام یابد.

 

To learn to forgive by practicing forgiveness.

با بخشیدن بخشش یاد بگیرند.

 

To learn that there are persons who love them dearly,

یاد بگیرند کسانی هستند که آن ها را عمیقاً دوست دارند،

 

but simply do not know how to express or show their feelings.

اما بلد نیستند احساسشان را ابراز کنند یا نشان دهند.

 

To learn that two people can look at the same thing

یاد بگیرند که می شود دو نفر به یک موضوع واحد نگاه کنند

 

and see it differently.

اما آن را متفاوت ببینند.

 

To learn that it is not always enough that they be forgiven by others,

یاد بگیرند که همیشه کافی نیست دیگران آنها را ببخشند،

 

they must forgive themselves.

بلکه خودشان هم باید خود را ببخشند.

 

And to learn that I am here

و یاد بگیرند که من اینجا هستم،

 

ALWAYS.”

همیشه!

پاسخ : جملات زیبا *Beautiful words* پاسخ #1 : pm 13:49:04 - 09/11/11
If you choose between two evils, let your choice fall on the obvious rather than the hidden, even though the first appears greater than the second

اگر خواستی بین دو بد یکی را انتخاب کنی، بگذار انتخابت بر بد آشکار تعلق گیرد تا بر بد پنهان، حتی اگر بد آشکار بزرگتر از بد نهان باشد.
Listen to the woman when she looks at you, but not when she talks to you

به زن گوش ده آن هنگام که نگاهت می کند اما نه زمانی که با تو سخن می گوید.
The poet is he who makes you feel, after reading his poem, that his best verses have not been yet composed

شاعر کسی است که پس از خواندن شعرش احساس کنی هنوز بهترین شعرش را نسروده است.
Life is short and time is swift


زندگی كوتاه و زمان زودگذر است

معادل فارسی:
فرصت شمار صحبت كز این دو راهه منزل
چون بگذریم دیگر نتوانم به هم رسیدنپاسخ : جملات زیبا *Beautiful words* پاسخ #2 : pm 13:53:31 - 09/11/11
What is LOVE?

A single soul dwelling in two bodies

عشق چیست؟ساکن بودن یک روح در دو بدنThe person, who wishes to know the degree of esteem or rank near God, should observe to what extent God has respect for him

کسی که می خواهد بداند تا چه حد نزد خدا اعتبار و ارزش دارد، باید به گستردگی احترامی که خدا برای او نهاده است توجه کند.Don’t be among those that apparently they are friends with God, but enemy in behind

از کسانی مباش که در ظاهر از دوستان خدایند و در باطن از دشمنانش.پاسخ : جملات زیبا *Beautiful words* پاسخ #3 : pm 14:13:35 - 09/11/11
He brings disaster upon his nation who never sows a seed, or lays a brick, or weaves a garment, but makes politics his occupation!

بر سر ملت خویش فاجعه می آورد کسی که بذری نمی کارد، آجری بر آجری نمی گذارد و یا جامه ای نمی دوزد اما سیاست را پیشه ی خود میسازد!

 

If reward is the goal of religion, if patriotism servers self interest, and if education is pursued for advancement, then I would prefer to be a non believer, a non-patriot, and a humbly ignorant man!

اگر هدف دین پاداش باشد، اگر وطن دوستی در خدمت منافع شخصی باشد، اگر آموزش و پرورش را برای پیشرفت دنبال کنند، پس من ترجیح میدهم فردی بی اعتقاد، آدمی بدون حب وطن و انسانی معمولی و نادان باشم.

 

They tell me, "If you find a slave asleep, don't wake him up, he may be dreaming of freedom." And I reply, "If you find a slave asleep, wake him up and talk to him about freedom!"

به من میگویند: "اگر برده ای را خواب دیدی بیدارش نکن، شاید خواب آزادی می بیند." و من به آنها میگویم: " اگر برده ای را خفته دیدید، بیدارش کنید و درباره آزادی با او صحبت کنید."

 

از جبران خلیل جبرانپاسخ : جملات زیبا *Beautiful words* پاسخ #4 : pm 14:15:51 - 09/11/11
The beauty of a woman
is not in a facial mole,
but true beauty in a woman
is reflected in her soul


زیبایی یک خانم  خط و خال صورتش نیست
بلکه زیبایی واقعی یک خانم در وجودش انعکاس یافته است.

Listen and silent are two words with same alphabets & are very important for friendship
because only a true friend can listen to you when you are silent


شنیدن و ساکت بودن در زبان انگلیسی دو کلمه با حروفی مشابه هستند و در روابط دوستی بسیار مهم، زیرا تنها یک دوست واقعی می تواند به کلام نهفته در دل تو گوش سپارد وقتی که تو ساکت و خاموش هستی.

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself


همه به فکر تغییر دادن جهان و محیط اطراف خود هستند اما هیچ کس در فکر تغییر دادن خود نیست.پاسخ : جملات زیبا *Beautiful words* پاسخ #5 : pm 14:18:30 - 09/11/11
People consider the unknown as the enemy

مردم چیزهای ناشناخته را دشمن خود می پندارند.
The most knowledgeable person is one who runs away from ignorant people.

داناترین مردم کسی است که از جاهلان دوری می ورزد.
The most foolish person is one, who considers himself the wisest!

احمق ترین مردم کسی است که خود را داناترین انسان ها فرض می کند.پاسخ : جملات زیبا *Beautiful words* پاسخ #6 : pm 14:28:27 - 09/11/11
Never explain yourself to any one.
Because the person who likes you doesn't need it,
and the person who doesn’t likes you won't believe it

هیچ گاه از خود برای دیگری تعریف مکن.
زیرا کسی که تو را دوست داشته باشد نیازی به آن تعاریف ندارد
و کسی که از تو خوشش نمی آید کلامت را باور نمی کند.
The one who studies knowledge and science, God has guaranteed his subsistence

خداوند وسایل امرار معاش کسی که به دنبال یادگیری علم و دانش است را فراهم می آورد.
The speech of a wise man is beyond his heart, and the heart of the foolish man is beyond his speech

سخن انسان دانا ماورای قلبش جای دارد و قلب انسان نادان فراتر از سخن وی قرار گرفته است.پاسخ : جملات زیبا *Beautiful words* پاسخ #7 : pm 14:32:21 - 09/11/11
Love is like playing the piano. First you must learn to play by the rules....! Then you must forget the rules and play from your heart

عشق مانند اجرای پیانو است. ابتدا باید اجرا را با استفاده از قوانین یاد بگیری...!
سپس باید قوانین را به فراموشی سپاری و از صمیم قلب بنوازی!!!
Anger is only one letter shorter than danger

عصبانیت در زبان انگلیسی تنها یک حرف کمتر از خطر دارد.
If someone betrays you once, it is his fault; if he betrays you twice it is your fault

اگر کسی یک بار به تو خیانت کرد این اشتباه اوست، اگر دو بار این کار را کرد این اشتباه توستپاسخ : جملات زیبا *Beautiful words* پاسخ #8 : pm 14:37:04 - 09/11/11
Life is not a problem to be solved, but a gift to be enjoyed

زندگی مشکلی نیست که بخواهیم آن را حل کنیم، نعمتی است که باید از آن لذت ببریم
The best way to escape from a problem is to solve it

بهترین راه برای خروج از یک مشکل حل کردن آن است
To see the world in a grain of sand, and a heaven in a wild flower; Hold infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour

برای دیدن دنیا در یک دانه شن، و عرش در یک گل وحشی، بی نهایت را در کف دستت نگاه دار و ابدیت را در یک ساعت
Yesterday is past, it is history.
 Tomorrow is future, it is a mystery.
 Today is present, it is a gift

دیروز گذشته است، دیگر باز نمی گردد
فردا آینده است، رازی بیش نیست
امروز حال است، هدیه ای است گران بها
پاسخ : جملات زیبا *Beautiful words* پاسخ #9 : pm 14:42:13 - 09/11/11
If I could rearrange the alphabet I'd put U and I together

اگر می توانستم حروف الفبای انگلیسی را دوباره مرتب کنم، I و U را در کنار هم می گذاردم.
You can't buy Love... but you can pay heavily

تو نمی توانی عشق را بخری...اما می توانی بهای سنگینی برای آن بپردازی
No one is too young for love, because love doesn't come from your mind, which knows your age, but from your heart, which knows no age

هیچ کس برای عشق کوچک نیست، زیرا عشق از فکر آدمی که سن را می داند نمی آید، بلکه از قلب آدمی می آید که مفهوم سن را متوجه نمی شود.
A wise man will not be bitten by the same snake in a hole

آدم عاقل  دو بار از ماری که در سوراخی است نیش نمی خورد.
Beauty of the face is the outward charm of a human being, and the beauty of soul is his inner charm

زیبایی صورت افسون برونی یک انسان و زیبایی سیرت افسون درونی اوست.
Anybody who keeps his relationship with God to the best extent, God keeps his relationship with people to the best extent, too

کسی که رابطه اش را با خدا گسترده نگاه دارد، خداوند نیز رابطه وی را با مردم گسترده نگاه می دارد.

 

ما را دنبال کنید

فیسبوک گوگل پلاس تویتر متا پرتال آپارات

منو کاربر

جستجو مشخصات پیغام های خصوصی انجمن ابر برچسب ها

خدمات ما

متا آگهی متا دیزاین طراحی سایت متا اس ام اس سوئدی