• کدینگ حسابداری 2 5 1
رتبه:  
کدینگ حسابها در شرکتهای پخش و توزیع

نویسنده keramat

پاسخ: 1
مشاهده: 1102
آخرين ارسال ۲۸ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۱:۳۴
توسط اکبرزاده


موضوع: کدینگ حسابداری 2  (دفعات بازدید: 3204 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.


 • مدیر سایت
 • *****
 • ارسال: 2053
 • محبوبیت ارسالها : 602
 • جنسيت : آقا
 • تاریخ عضویت : 29/03/2012
  سالسالسالسالسالسال
« : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۶:۰۶ »
11   داراييهاي جاري
1110   موجودي نقد وبانك
111001   صندوق ريالي
111002   صندوق ارزي
111003   تنخواه گردانهاي ريالي
111004   تنخواه گردانهاي ارزي
111005   موجودي بانكهاي ريالي
111006   موجودي بانكهاي ارزي
111007   وجوه در راه
111008   موجودي واريز نامه هاي ارزي
   
1111   سپرده هاي كوتاه مدت
111102   سپرده شركت در مناقصه ومزايده
111103   سپرده هاي گمركي
111105   سپرده ضمانتنامه هاي بانكي
111106   ساير سپرده ها
   
1112   اسناد دريافتني
111201   چكهاي در جريان وصول
111202   اسناد در جريان وصول
111203   چكهاي دريافتني نزد صندوق
111204   اسناد دريافتني نزد صندوق
   
1113   حسابهاي دريافتني تجاري
111301   اشخاص (حسابهاي دريافتني)
111302   شركتها (حسابهاي دريافتني)
111305   ذخيره مطالبات مشكوك الوصول
111306   اسناد واخواست شده
   
1114   ساير حسابهاي دريافتني
111401   مساعده حقوق
111402   وام ضروري كاركنان
111403   وام مسكن كاركنان
111404   جاري كاركنان
111406   خسارات قابل دريافت ازبيمه
111407   مطالبات غير تجاري از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
111409   حق العمل كاران و ترخيص كاران گمركي
111411   ساير حسابها واسناد دريافتني
   
1115   سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت
111501   سپرده هاي كوتاه مدت نزدبانكها
111502   سهام ساير شركتها
   
1116   موجودي مواد وكالا
111601   موجودي مواد اوليه
111602   موجودي قطعات و لوازم يدكي
111604   موجودي محصولات
111606   اموال موجود در انبار
111607   کرايه حمل موجودي ها
111608   کنترل خريد
111609   كالاي اماني ما نزد ديگران
111611   انحراف نرخ خريد مواداوليه
111621   موجودي اقلام راكد وناباب
111622   موجودي ضايعات مواداوليه ولوازم يدكي
111623   ذخيره موجودي اقلام راكد وناباب
111624   ذخيره كاهش ارزش موجودي محصولات
111625   ذخيره كاهش ارزش موجودي مواد اوليه
111626   ذخيره كاهش ارزش موجودي قطعات وملزومات
   
1117   كار درجريان ساخت
111701   كاردرجريان ساخت
111702   انحراف نرخ كاردرجريان ابتداي دوره
   
1118   سفارشات واقلام در راه
111801   بهاي اصلي سفارش
111802   هزينه هاي ثبت سفارش
111803   هزينه هاي بيمه
111804   هزينه هاي بانكي
111805   هزينه هاي گمركي
111806   حقوق وعوارض بندري
111807   هزينه بازرسي
111808   هزينه حق العمل ترخيص
111809   هزينه حمل
111810   ساير هزينه ها
111811   هزينه قبل از گشايش اعتبار
   
1119   پيش پرداختها
111901   پيش پرداخت خريد مواد اوليه
111902   پيش پرداخت خريد اموال ماشين آلات و تجهيزات
111903   پيش پرداخت خريد قطعات و لوازم يدکي
111904   پيش پرداخت هزينه هاي جاري
111905   پيش پرداخت خريد خدمات
111907   پيش پرداخت بيمه دارائيها
111908   پيش پرداخت حسابرسي
111909   پيش پرداخت ماليات
111910   پيش پرداخت هزينه هاي تحقيق وتوسعه
111911   پيش پرداخت اجاره
111912   پيش پرداخت هزينه سود وكارمزدوامها
111913   پيش پرداخت به پيمانكاران
111916   موجودي تمبر و سفته
   
   
12   داراييهاي غيرجاري
1210   اموال ، ماشين آلات وتجهيزات
121001   ساختمانها
121002   تاسيسات
121003   ماشين آلات و تجهيزات توليد
121004   ابزارألات و قالبها
121005   وسائط نقليه
121006   اثاثيه ومنصوبات
121007   لوازم ازمايشگاهي
121011   کنترل دارائيها - تنخواه
121012   کنترل دارائيها - انبار
   
1211   استهلاك انباشته اموال ، ماشين آلات وتجهيزات
121101   استهلاك انباشته ساختمانها
121102   استهلاك انباشته تاسيسات
121103   استهلاك انباشته ماشين آلات و تجهيزات توليد
121104   استهلاك انباشته ابزارألات و قالبها
121105   استهلاك انباشته وسائط نقليه
121106   استهلاك انباشته اثاثيه و منصوبات
121107   استهلاك انباشته لوازم ازمايشگاهي
   
1212   زمين
121201   زمين
   
1213   دارائيهاي ثابت در جريان تكميل
121301   ساختمانهاي  در دست تكميل
121302   تاسيسات  در دست تكميل
121303   ماشين الات در دست تكميل
121304   ابزارآلات و قالبهاي در دست تكميل
   
1214   سرمايه كذاري هاي بلند مدت
121401   سرمايه گذاري در شركتهاي تابعه
121402   سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته
121409   سهام ساير شركتها
   
1215   سپرده هاو مطالبات بلند مدت
121501   وامهاي اعطايي بلند مدت
121502   سپرده هاي بلند مدت نزد بانكها
   
1216   هزينه سنوات آتي (مخارج انتقالي به دوره هاي آتي)
121601   هزينه هاي تاسيس وقبل از بهره برداري
121603   هزينه سود وكارمزدوامهاي بلند مدت
121606   هزينه هاي تحقيق وتوسعه
121607   ساير هزينه هاي سنوات آتي
   
1220   ساير دارائيها
122001   حق الامتيازها
122002   سرقفلي
122003   وديعه آب
122004   وديعه برق
122005   وديعه تلفن
122006   وديعه گاز
122007   ساير ودايع
122011   نرم افزار ها
122012   سيستمها و روشها
   
   
21   بدهيهاي جاري
2110   حسابهاي پرداختني تجاري
211001   اشخاص (حسابهاي پرداختني)
211002   شركتها (حسابهاي پرداختني)
211003   كالاي اماني ديگران نزد ما
211004   معلق خريد
211009   ساير حسابهاي پرداختني تجاري
   
2111   اسناد پرداختني كوتاه مدت
211101   اسناد پرداختني ريالي
211102   اسنادپرداختني ارزي
   
2112   ساير حسابهاي پرداختني
211201   ماليات بر در آمدشركت
211202   ماليات حقوق ودستمزد كاركنان
211203   ماليات تكليفي اشخاص ثالث
211204   سازمان تامين اجتماعي – حق بيمه كاركنان
211205   سازمان تامين اجتماعي – حق بيمه اشخاص ثالث
211206   بيمه عمر وحوادث كاركنان
211207   صندوق كار آموزي
211208   حقوق ودستمزد پرداختني
211209   پيمانكاران
211212   عيدي وپاداش پرداختني
211213   بهره وري توليد پرداختني
211215   هزينه هاي حسابرسي پرداختني
211216   عوارض شهرداري
211218   دو در هزار فروش صنايع
211219   يك در هزار تربيت بدني
211220   هزينه هاي پرداختني
211222   عوارض آموزش و پرورش
211224   روند حقوق
   
2113   سپرده هاي دريافتي
211301   سپرده هاي دريافتي مزايده ومناقصه
211302   سپرده هاي دريافتي حسن انجام كار
211303   ساير سپرده هاي دريافتي
   
2114   پيش دريافتها
211401   پيش دريافت فروش محصولات
211409   ساير پيش دريافتها
   
2115   ذخيره ماليات
211501   ذخيره ماليات
   
2116   سود سهام پيشنهادي وپرداختني
211601   سود سهام پيشنهادي
211602   سود سهام پرداختني
   
2117   تسهيلات و اعتبارات مالي دريافتي
211701   وامهاي دريافتي از بانكها - فروش اقساطي
211702   وامهاي دريافتي از بانكها - سلف
   
2118   ساير ذخاير
211801   ذخيره مرخصي استفاده نشده
211803   ذخيره ساير هزينه هاي
211805   ذخيره بن کارگري
   
   
22   بدهيهاي غير جاري
2210   اسناد پرداختني بلند مدت
221001   اسنادپرداختني بلند مدت ريالي
221002   اسنادپرداختني بلند مدت ارزي
   
2211   حسابهاي پرداختني بلند مدت
221101   حسابهاي پرداختني بلند مدت
   
2212   تسهيلات مالي دريافتي بلند مدت
221201   وامهاي پرداختني بلند مدت - فروش اقساطي
221202   وامهاي پرداختني بلند مدت - سلف
   
2213   ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
221301   ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
   
2215   در آمدهاي انتفالي به دوره هاي آتي
221501   سود ناشي از تسعير بدهيهاي بلند مدت ارزي
   
   
31   حقوق صاحبان سهام
3110   سرمايه
311001   سرمايه ثبت شده – سهام عادي با نام
311002   سرمايه تعهد شده – سهام عادي با نام
   
3111   اندوخته قانوني
311101   اندوخته قانوني
   
3112   ساير اندوخته ها وصرف سهام
311201   اندوخته سرمايه اي
311202   اندوخته توسعه وتكميل
311203   اندوخته احتياطي
311205   اندوخته جايگزين دارائيها
311206   صرف سهام
   
3113   سود (زيان ) انباشته
311301   سود (زيان ) انباشته
311302   تعديلات سنواتي
   
3114   سود (زيان ) جاري
311401   سود (زيان ) جاري
   
3116   تقسيم سود
311601   تقسيم سود
   
   
41   فروش و درآمدها
4110   فروش
411001   فروش  داخلي محصولات
411002   فروش  خارجي محصولات
411007   فروش خدمات توليدي
   
4111   برگشت از فروش وتخفيفات
411101   برگشت از فروش  داخلي محصولات
411102   برگشت از فروش  خارجي محصولات
411111   تخفيفات محصولات داخلي
411112   تخفيفات محصولات خارجي
   
4112   ساير درآمد ها و هزينه هاي عملياتي
411201   سود و زيان فروش ضايعات
411209   ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي
   
   
51   قيمت تمام شده كالاي فروش رفته
5110   قيمت تمام شده كالاي فروش رفته
511001   قيمت تمام شده كالاي فروش رفته داخلي محصولات
511002   قيمت تمام شده كالاي فروش رفته خارجي محصولات
511009   قيمت تمام شده خدمات توليدي
   
   
61   هزينه هاي فعاليت
6110   هزينه هاي  حقوق ودستمزد
611001   حقوق پايه
611002   اضافه كاري
611003   حق شيفت وشبكاري
611004   حق نوبت كاري
611005   حق جذب
611006   فوق العاده مسكن وخواروبار
611007   حق اولاد
611008   عيدي وپاداش
611009   بن كارگري
611010   پاداش بهره وري توليد
611011   بيمه سهم كارفرما
611012   سهم صندوق كارآموزي
611013   بازخريد سنوات خدمت كاركنان
611014   مرخصي استفاده نشده
611015   حق سر پرستي
611016   بيمه بيكاري
611017   دستمزد كاركنان روزمزد
611018   حقوق ومزاياي متفرقه
   
6111   هزينه هاي كاركنان
611101   سفر ، اقامت وفوق العاده ماموريت
611102   پوشاك ولوازم ايمني
611103   پذيرايي و آبدارخانه
611104   اياب وذهاب
611105   بهداشت ودرمان
611106   آموزش
611107   حق ورزش
611108   كمكهاي غير نقدي
611109   رستوران
611119   ساير هزينه هاي كاركنان
   
6112   هزينه هاي عملياتي
611201   تعمير ونگهداري ساختمان وتاسيسات
611202   تعمير ونگهداري ماشين آلات و تجهيزات توليد
611203   تعمير و نگهداري ابزارآلات و قالبها
611204   تعمير ونگهداري وسايط نقليه
611205   تعمير ونگهداري اثاثيه ومنصوبات
611206   تعمير و نگهداري لوازم آزمايشگاهي
611207   هزينه سوخت كارخانه
611208   هزينه سوخت وسائط نقليه
611209   هزينه آب و برق مصرفي
611210   بيمه دارائيهاي ثابت
611211   بيمه موجوديها
611212   هزينه لوازم مصرفي آزمايشگاهي
611213   ابزار ولوازم فني مصرفي
611214   مواد مصرفي غير مستقيم توليد
611215   هزينه ملزومات ونوشت افزار
611216   هزينه پست وتلفن
611217   هزينه مواد مصرفي مستقيم توليد
611219   هزينه اجاره محل
   
6113   هزينه هاي استهلاك
611301   هزينه استهلاك ساختمان
611302   هزينه استهلاك تاسيسات
611303   هزينه استهلاك ماشين آلات وتجهيزات توليد
611304   هزينه استهلاك ابزارآلات و قالبها
611305   هزينه استهلاك وسائط نقليه
611306   هزينه استهلاك اثاثيه و منصوبات
611307   هزينه استهلاك لوازم آزمايشگاهي
   
   
62   ساير هزينه ها و درآمدهاي غير عملياتي
6210   هزينه هاي بازاريابي و توزيع و فروش
621001   هزينه آگهي و تبليغات
621003   هزينه شركت درمناقصه
621004   هزينه ارسال نمونه ها
621006   هزينه دودر هزار فروش
621007   هزينه هاي نمايشگاه
621008   هزينه بازاريابي و پورسانت
621009   هزينه هاي حمل وانبارداري
621010   هزينه هاي متفرقه توزيع وفروش
621018   هزينه هاي واخواست
621019   هزينه مطالبات سوخت شده                            '
   
6211   هزينه هاي مالي
621101   هزينه سود وكارمزد وامها
621102   هزينه تمبر وسفته
621104   هزينه كارمزد خدمات بانكي
621105   هزينه جريمه دير كرد وامها
621109   هزينه هاي متفرقه مالي
   
6212   هزينه هاي تحقيق و توسعه
621201   حصه جاري هزينه  هاي  تحقيق و توسعه
   
6213   ساير هزينه هاي اداري و تشكيلاتي
621301   هزينه حق الزحمه حقوقي
621302   هزينه حق الزحمه مشاورين
621303   هزينه حق الزحمه حسابرسي
621304   حق الزحمه خريد خدمات
621305   كتب ونشريات
621306   حق عضويت
621307   پذيرائي و جشنها
621308   كمك واعانات
621310   سهم جاري هزينه تاسيس وقبل از بهره برداري
621312   حق حضور اعضاء هيئت مديره
621313   اقلام متفرقه
621319   ساير هزينه هاي اداري و تشکيلاتي
   
6215   ساير درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي
   
621501   سود و زيان ناشي از تسعير ارز
621502   سود و زيان ناشي از فروش دارائيها
621503   سود و زيان ناشي از بيمه دارائيها
621509   سود و زيان ناشي از ساير اقلام
   
6217   هزينه هاي غير مترقبه
621701   مغايرت جذب سربار دواير توليدي
621704   ساير هزينه هاي غير مترقبه
   
   
81   حسابهاي جذب و انحرافات
8110   جذب هزينه هاي تبديل دواير توليدي
811001   جذب هزينه هاي دستمزد
811002   جذب هزينه هاي سربار
   
8111   تسهيم هزينه هاي دواير خدماتي
811101   سهم سربار از دواير خدماتي
811102   تسهيم سربار دواير خدماتي
   
8112   انحراف مواد اوليه
   
811201   انحراف نرخ مصرف مواد
811202   انحراف مصرف مواد
   
8113   انحراف هزينه هاي تبديل
811301   انحراف هزينه دستمزد
811302   انحراف هزينه سربار
   
8114   انتقال هزينه هاي تبديل توليد
811401   انتقال هزينه هاي دستمزد
811402   انتقال هزينه هاي سربار
   
   
91   حسابهاي انتظامي
9110   حسابهاي انتظامي به نفع شركت
911001   ضمانت نامه هاي انجام مناقصه ومزايده
911002   ضمانت نامه هاي حسن انجام كار
911003   اسناد تضميني دريافتي از كاركنان
911004   ضمانت نامه هاي بانكي
911005   ساير اسناد تضميني به نفع شركت
911008   اسناد تضميني تنخواه
911012   كالاي اماني ما نزد ديگران
911013   موجودي ضايعات
   
9111   حسابهاي انتظامي عهده شركت
911101   ضمانت نامه هاي شركت در مناقصه ومزايده
911102   ضمانت نامه هاي حسن انجام كار
911103   اسنادتضميني بابت سفارشات
911104   اسناد تضميني بابت ضمانت نامه هاي گمركي
911107   اسناد تضميني بابت تسهيلات مالي دريافتي
   
   
92   طرف حسابهاي انتظامي
9211   طرف حسابهاي انتظامي
921101   طرف حساب انتظامي بنفع شركت
921102   طرف حساب انتظامي بعهده شركت


گویا تهیه کننده آن شرکتی به نام همکاران سیستم است
 • مدیر ارشد بخش حسابداری صنعتی
 • *****
 • ارسال: 441
 • محبوبیت ارسالها : 268
 • جنسيت : آقا
 • تاریخ عضویت : 30/05/2012
  سالسالسالسالسالسال
« پاسخ #1 : ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۸:۴۰:۰۶ »
6217   هزينه هاي غير مترقبه
621701   مغايرت جذب سربار دواير توليدي
621704   ساير هزينه هاي غير مترقبه
   
   
81   حسابهاي جذب و انحرافات
8110   جذب هزينه هاي تبديل دواير توليدي
811001   جذب هزينه هاي دستمزد
811002   جذب هزينه هاي سربار
   
8111   تسهيم هزينه هاي دواير خدماتي
811101   سهم سربار از دواير خدماتي
811102   تسهيم سربار دواير خدماتي
   
8112   انحراف مواد اوليه
   
811201   انحراف نرخ مصرف مواد
811202   انحراف مصرف مواد
   
8113   انحراف هزينه هاي تبديل
811301   انحراف هزينه دستمزد
811302   انحراف هزينه سربار
   
8114   انتقال هزينه هاي تبديل توليد
811401   انتقال هزينه هاي دستمزد
811402   انتقال هزينه هاي سرباربا سلام
میشه در خصوص استفاده از این سری هزینه ها یه توضیحی داده بشه

ممنون میشم اگه کسی بتونه راهنمایی کنه
بدون امضاء!
 • مدیر سایت
 • *****
 • ارسال: 2053
 • محبوبیت ارسالها : 602
 • جنسيت : آقا
 • تاریخ عضویت : 29/03/2012
  سالسالسالسالسالسال
« پاسخ #2 : ۱۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۰۵:۵۴ »
با سلام

داستان این انحرافات در بحث حسابداری صنعتی عموما در شرکتهای بزرگ و دولتی اتفاق میافتد

و بر میگردد به بودجه ای که تصویب میگردد که میزان ظرفیت یک کارخانه تولیدی چه مقدار است

بنا است در سال مالی  چه مقدار تولید شود با توجه به این تولید و تجربیات حسابداران صنعتی

پیش بینی هزینه سربار ساخت و دستمزد مستقیم و بهای مواد مستقیم چه مقدار خواهد بود

دخالت تورم و کمی و کاستی بازار ووو همه این اتفاقات می شود یک بودجه که حرکت و سیر تولید

یک پروسه تولید را در بر می گیرد .

شروع ثبت این انحرافات از اینجا آغاز می شود که پیش بینی های ثبت شده در حسابداری صنعتی

در همه سطوح بودجه در نظر گرفته شده درست از آب در نیاید که عوامل زیر می تواند در این خصوص دخیل باشد

عدم دقت کافی و تجربه لازم در بودجه بندی

و تورم و گرانی که بیش از حد انتظار و پیش بینی باشد

این یک خلاصه خیلی کوتاه و ساده از موضوع انحرافات در سیستم های تولیدی است.
البته منتظر نظر اساتید در این خصوص هستیم

با احترام
 • مدیر ارشد بخش حسابداری صنعتی
 • *****
 • ارسال: 441
 • محبوبیت ارسالها : 268
 • جنسيت : آقا
 • تاریخ عضویت : 30/05/2012
  سالسالسالسالسالسال
« پاسخ #3 : ۱۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۲:۳۱ »
با سلام

جناب آقای اکبرزاده ممنون از توضیحاتتون

اهداف كلی: به كارگیری هزینه‌های استاندارد همراه با قسمتهای حسابداری
•          هدفهای رفتاری: مزایای استفاده از هزینه‌های استاندارد برای هزینه یابی كالای ساخته شده و فروش رفته و ثبت هزینه‌ها استاندارد در طرح ناقص با طرح یگانه


•          چگونگی تركیب هزینه‌های تولیدی در محاسبه بهای تمام شده و نحوه ارائه آن در صورتهای مالی


•          هزینه‌یابی استاندارد عبارت است از استفاده ازهزینه‌های استاندارددر هزینه یابی محصولات ازحساب موجودی مواد موسسه تا كالای در جریان ساخت و كالای ساخته شده و بهای تمام شده كالای فروش رفته كه تحت سیستم هزینه‌یابی استاندارد محاسبه و ثبت می‌گردد.

•          موجودی مواد  اولیه، كالای در جریان ساخت، كالای ساخته شده به قیمت استاندارد نگهداری می‌شود، ممكن است مواد اولیه به قیمت واقعی نیز نگهداری شود.

•          هزینه‌ یابی استاندارد به دو طرح اساسی استفاده می‌گردد. طرح كامل یا طرح یگانه ـ طرح ناقص

•          اختلاف طرحهای مزبوربستگی به حساب كالای در جریان ساخت دارد و در هر 2 طرح حساب كالای در جریان ساخت را بر حسب عوامل هزینه (مواد، دستمزد. سربار) و برحسب دوایر طبقه‌بندی شود.

•          در طرح كامل (طرح یگانه) حساب كالای در جریان ساخت صرفاً با هزینه‌های استاندارد بدهكاریا بستانكار می‌گردد.

•          برای نسبت و محاسبه انحرافات مواد اولیه سه روش وجود دارد. 1ـ انحراف‌نرخ هنگام خرید مواد اولیه محاسبه و ثبت می‌گردد.

•          در نتیجه مواد اولیه به شرح استاندارد نگهداری می‌شود و انحراف مقدار هنگام مصرف محاسبه و در حساب انحراف مصرف منظور می‌گردد.

•          2ـ حساب مواد اولیه به بهای واقعی نگهداری می‌شود و انحراف نرخ و مصرف مواد هنگامی كه مواد  اولیه جهت مصرف از انبار خارج می‌گردد محاسبه در حسابها ثبت می‌گردد.

•          3ـ حساب مواد اولیه به بهای استاندارد نگهداری و انحراف نرخ مواد اولیه در یك حساب جداگانه منعكس می شود.

•          در طرح یگانه دستمزد به شرح زیر ثبت می‌شود: الف: الف :حقوق و دستمزد بر مبنای كارتهای ساعت اوقات كار و سایر اطلاعات به دایره حقوقی و دستمزد محاسبه می‌شود و سند زیر صادر می‌شود.

•          كنترل دستمزد =نرخ دستمزد واقعی × ساعات كار واقعی

•                                                                                     
•          كنترل دستمزد++
•                                 دستمزد پرداختنی++
•                                 بیمه پرداختنی    ++
•                                مالیات پرداختنی  ++
•          ب: هنگام تخصیص و انتقال هزینه‌های حقوق و دستمزد به حساب تولید ثبت زیر انجام می‌گیرد:

•          حساب كالای در جریان ساخت (نرخ استاندارد × ساعات استاندارد)
•          حساب انحراف نرخ دستمزد (نامساعد)

•          حساب ا نحراف كارایی نامساعد                                         
•          انحراف نرخ دستمزد = (نرخ استاندارد ـ نرخ واقعی) ×ساعات كاركرد واقعی
•          انحراف كارایی دستمزد = (ساعات استاندارد برای تولید واقعی ـ ساعات كاركرد واقعی) ×نرخ استاندارد

روش هزینه‌یابی سربار در روش طرح یگانه : 3 روش دارد 1 ـ دو انحرافی 2- سه انحرافی 3-چهار انحرافی
•          ثبت روزنامه در روش دو انحرافی (طرح یگانه)

•          ثبت سربار واقعی (در طی سال) :
•                                      كنترل سربار++
•                                                  حسابهای مختلف++
•          ثبت سربار جذب شده به تولید (طرح یگانه):

•                       بد  حساب كالای در جریان ساخت                   

•                                                بس  حساب كنترل سربار                                   
•          برای بستن حساب كنترل سربار (طرح یگانه)

•          حساب كنترل سربار                    بد
•          حساب انحراف قابل كتنرل           بد
•          حساب انحراف حجم                 بد
•          كنترل سربار                                        بس
•          محاسبه انحرافات سربار به روش سه انحرافی: 1ـ انحراف هزینه‌ها 2ـ انحراف كارایی 3ـ انحراف حجم

•          نرخ استاندارد سربار × (ساعات استاندارد ـ ساعات عادی) = انحراف كارایی

•          نرخ استاندارد ثابت × (ساعات استاندارد ـ ساعات عاری) = انحراف حجم

•          طرح ناقل : حساب كالای در جریان ساخت به اقلام واقعی بدهكار می شود و هزینه‌ها بس كه به حساب كالای در جریان ساخت منظور می‌گردد و هزینه‌های واقعی می‌باشد.

•          در طرح 2 گانه (طرح مختلط) هزینه‌های مواد اولیه (مقادیر واقعی و نرخ استاندارد) هزینه دستمزد (ساعات كاركرد واقعی نرخ استاندارد) و هزینه سربار (ساعات كار واقعی به نرخ استاندارد) به حساب كالای در جریان ساخت بدهكار می گردد.

•          روشهای بستن حسابهای انحرافات:

•          بستن انحرافات به حساب سود و زیان تسهیم انحرافات بین قیمت تمام شده كالای فروش رفته و موجودیهای كالای در جریان ساخت و كالای ساخته شده پایان دوره
•          بستن حسابهای انحرافات: هنگامی كه انحراف هزینه‌های استاندارد از هزینه‌های واقعی ناچیز و جزیی باشد در این صورت كلیه انحرافات به حساب بهای تمام شده كالای فروش رفته منظور می‌شود.

•          در صورتی كه انحرافات جزیی نباشد:
•          خلاصه حساب سود و زیان         بد
•                                                             انحراف نرخ مواد بس
•                                                           انحراف حجم    بس
•          نسبت در طرح دو گانه (طرح مختلط)

•          مواد اولیه   بد
•          دستمزد مستقیم   بد

•          سربار كارخانه   بد                 

•                      كالای ساخته شده بس
بدون امضاء!
 • کاربر جدید
 • *
 • ارسال: 1
 • محبوبیت ارسالها : 0
 • جنسيت : آقا
 • تالار تخصصی حسابداری ایران
 • تاریخ عضویت : 30/11/2014
  سالسالسالسال
 • تخصص: hesabdar
« پاسخ #4 : ۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۹:۱۸ »
lmamnoon.baraye shoroe , kheyli khob bod