اموزش حسابداری بین المللی در کشور آلمان

نویسنده karpira

پاسخ: 0
مشاهده: 461
آخرين ارسال ۸ تیر ۱۳۹۴ - ۰۱:۵۶:۲۰
توسط karpira
زبان تخصصی حسابداری

نویسنده Yaser Rasa

پاسخ: 12
مشاهده: 2348
آخرين ارسال ۲۲ دی ۱۳۹۱ - ۲۳:۰۶:۲۲
توسط Yaser Rasa
ترجمه تخصصی حسابداری

نویسنده neda.aghadadi

پاسخ: 0
مشاهده: 443
آخرين ارسال ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۳:۲۴
توسط neda.aghadadi
فهرست اصطلاحات رایج حسابداری ( انگلیسی - فارسی)

نویسنده اکبرزاده

پاسخ: 0
مشاهده: 736
آخرين ارسال ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۹:۵۵
توسط اکبرزاده


موضوع: فرهنگ اصطلاحات استانداردهای حسابداری و تعاریف آن - حرف الف  (دفعات بازدید: 1553 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.


 • مدیر سایت
 • *****
 • ارسال: 2045
 • محبوبیت ارسالها : 601
 • جنسيت : آقا
 • تاریخ عضویت : 29/03/2012
  سالسالسالسالسال
« : ۳ مهر ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۲:۴۹ »
آغاز اجاره               Commencement of the lease term

عبارت‌ است‌ از تاريخ‌ در اختيار گرفتن‌ دارايي‌ يا آغاز تعلق‌ گرفتن‌ اجاره‌بها، هر كدام‌ مقدم‌ است‌.

   استاندارد 21 بند 5   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اجاره                                 Lease

موافقتنامه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌، اجاره‌دهنده‌ در قبال‌ دريافت‌ مبلغ‌ يا مبالغ‌ مشخصي‌ حق‌ استفاده‌ از دارايي‌ را براي‌ مدت‌ مورد توافق‌ به‌ اجاره‌كننده‌ واگذار مي‌كند.

استاندارد 21 بند 5   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اجاره‌ سرمايه‌اي                         Finance lease

عبارت‌ است‌ از اجاره‌اي‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ تقريباً  تمام‌ مخاطرات‌ و مزاياي‌ ناشي از مالكيت‌ دارايي‌ به‌ اجاره‌كننده‌ منتقل‌ مي‌شود.
 مالكيت‌ دارايي‌ ممكن‌ است‌ نهايتاً انتقال‌ يابد يا انتقال‌ نيابد.

   استاندارد 21 بند 5   


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اجاره‌ عملياتي                                  Operating lease

به‌ اجاره‌اي‌ غير از اجاره‌ سرمايه‌اي‌ اطلاق‌ مي‌شود.   

استاندارد 21 بند 5   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اجاره‌ غير قابل‌ فسخ                             Non-cancelable lease

   نوعي‌ اجاره‌ است‌ كه‌ تنها در موارد زير قابل‌ فسخ‌ است‌:
الف. وقوع‌ برخي‌ پيشامدهاي‌ احتمالي‌ بعيد
ب. با مجوز اجاره‌دهنده
ج. انعقاد قرارداد جديد اجاره‌ براي‌ همان‌ دارايي‌ يا دارايي‌ مشابه‌، بين‌ همان‌ اجاره‌كننده‌ و اجاره‌دهنده‌
د. پرداخت‌ مبلغ‌ اضافي‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌، به گونه‌اي‌ كه‌ در آغاز اجاره‌ در رابطه‌ با استمرار اجاره‌ اطميناني‌ معقول‌ وجود داشته‌ باشد   

استاندارد 21 بند 5   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارز                                                   Foreign currency

عبارت‌ است‌ از هر واحد پولي‌ به‌ غير از واحد پول‌ گزارشگري‌

استاندارد 16 بند 7   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش‌ اقتصادي‌                                  Entity-specific value

ارزش‌ فعلي‌ خالص جريانهاي‌ نقدي‌ آتي ناشي از کاربرد مستمر دارايي ازجمله جريانهاي نقدي ناشي از واگذاري نهايي آن

   استاندارد 11 بند 5   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش‌ اقتصادي‌                                      Entity-specific value

خالص ارزش‌ فعلي‌ جريانهاي‌ نقدي‌ آتي ناشي از کاربرد مستمر دارايي از جمله جريانهاي نقدي ناشي از واگذاري نهايي آن   

استاندارد 17 بند 5   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش‌ باقيمانده                                   Residual value

مبلغ‌ برآوردي که واحد تجاري  در حال حاضر مي‌تواند از واگذاري دارايي پس از كسر مخارج برآوردي واگذاري بدست آورد،

با اين فرض که دارايي در وضعيت متصور در پايان عمر مفيد باشد

استاندارد 11 بند 5 و استاندارد 17 بند 5   


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش‌ باقيمانده‌ تضمين‌ شده                                       Guaranteed residual value

عبارت‌ است‌ از:
الف. در مورد اجاره‌كننده‌، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ يا شخص‌ وابسته‌ به‌ وي‌ تضمين‌ گرديده‌ است‌
 (مبلغ‌ تضمين‌ شده‌ حداكثر مبلغي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند تحت‌ هر شرايطي‌ قابل‌ پرداخت‌ باشد)

ب. در مورد اجاره‌دهنده‌، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ يا شخص‌ ثالثي‌ تضمين‌ شده‌ است‌.

   استاندارد 21 بند 5   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش‌ باقيمانده‌ تضمين‌ نشده                                  Unguaranteed residual value

عبارت‌ است‌ از آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ اجاره‌دهنده‌ نسبت‌ به‌ تحقق‌ آن‌ اطمينان‌ كافي‌ ندارد يا تنها توسط‌ شخص‌ وابسته‌ به‌ اجاره‌دهنده‌ تضمين‌ شده‌ است‌.

   استاندارد 21 بند 5   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش فروش                                        Selling price

بهاي فروش برآوردي جاري يک واحد ساختماني در وضعيت نهايي قابل فروش آن، در هر مقطع زماني.

استاندارد 29 بند 6   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش‌ فعلي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ مبتني‌بر اكچوئري‌                 Actuarial present value of promised retirement benefits


عبارت‌ است‌ از ارزش‌ فعلي‌ پرداختهاي‌ مورد انتظار به‌ اعضاي‌ طرح‌ بابت‌ سنوات‌ خدمت‌ گذشته‌ آنان‌ كه‌ برمبناي‌ مفروضات‌ ا كچوئري‌ محاسبه‌ مي‌شود.

خالص‌ داراييهاي‌ طرح‌ (ارزش‌ ويژه‌ طرح‌) عبارت‌ است‌ از داراييهاي‌ طرح‌ منهاي‌ بدهيهاي‌ آن‌ غير از ارزش‌ فعلي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ مبتني‌بر ا كچوئري‌.   

استاندارد 27 بند 5   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش‌ منصفانه                       Fair value

مبلغي‌ است‌ كه‌ خريداري‌ مطلع‌ و مايل‌ و فروشنده‌اي‌ مطلع‌ و مايل‌ مي‌توانند در معامله‌اي‌ حقيقي‌ و در شرايط‌ عادي‌، يك‌ دارايي‌ را در ازاي‌ مبلغ‌ مزبور با يكديگر مبادله‌ كنند   

استاندارد 3 بند 8، استاندارد 10 بند 3، استاندارد 11 بند 5، استاندارد 16 بند 7، استاندارد 17 بند 5، استاندارد 19 بند 9، و استاندارد 21 بند 5 ، استاندارد 26 بند 9   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش نسبي فروش                        Proportional selling price

نسبت ارزش فروش هر واحد ساختماني به ارزش فروش مجموع واحدهاي ساختماني يک پروژه يا نسبت ارزش فروش هر پروژه به ارزش فروش مجموع پروژه‌ها.

استاندارد 29 بند 6   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
استهلاك‌                          Depreciation

تخصيص‌ سيستماتيك‌ مبلغ‌ استهلاك‌ پذير يك‌ دارايي‌ طي‌ عمر مفيد آن‌   

استاندارد 11 بند 5، و استاندارد 17 بند 5    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اعضـا                              Participants

شامل‌ كليه‌ افراد اعم‌ از شاغلين‌، بازنشستگان‌ و مستمري‌بگيراني‌ است‌ كه‌ از مزاياي‌ طرح‌ بازنشستگي‌ بهره‌مند مي‌شوند.   

استاندارد 27 بند 5   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اقلام‌ استثنايي‌                             Exceptional (Special) items


اقلامي‌ با اهميت‌ است‌ كه‌ منشأ  آن‌ رويدادها يا معاملاتي‌ مي‌باشد كه‌ در چارچوب‌ فعاليتهاي‌ عادي‌ شركت‌ واقع‌  مي‌گردد و به منظور ارائـه‌ تصويري‌ مطلوب‌،

افشاي‌ جداگانه‌ آنها، منفرداً يا در صورت‌ تشابه‌ نوع‌، در مجموع‌، به لحاظ‌ استثنايي‌ بودن‌ ماهيت‌ يا وقوع‌ ضرورت‌ مي‌يابد   

استاندارد 6 بند 2   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اقلام‌ پولي                                  Monetary items

عبارت‌ است‌ از وجه‌ نقد و داراييها و بدهيهايي‌ كه‌ قرار است‌ به‌ مبلغ‌ ثابت‌ يا قابل‌ تعييني‌ از وجه‌ نقد دريافت‌ يا پرداخت‌ شود   

استاندارد 16 بند 7   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اقلام‌ غير مترقبه‌‌                               Extraordinary items

اقلامي‌ با اهميت‌ و بسيار غير معمول‌ است‌ كه‌ منشأ آن‌ رويدادهايي‌ خارج‌ از فعاليتهاي‌ عادي‌ شركت‌ مي‌باشد و انتظار نمي‌رود به طور مكرر يا منظم‌ واقع‌ شود

   استاندارد 6 بند 2   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
گردآورنده : سرکار خانم افسانه رفیعی
 • مدیر سایت
 • *****
 • ارسال: 2045
 • محبوبیت ارسالها : 601
 • جنسيت : آقا
 • تاریخ عضویت : 29/03/2012
  سالسالسالسالسال
« پاسخ #1 : ۶ مهر ۱۳۹۲ - ۰۸:۴۵:۳۰ »
بازار فعال                                           Active market

    عبارت‌ است‌ از بازاري‌ كه‌ كليه‌ شرايط‌ زير را دارد:

الف. اقلام‌ مبادله‌ شده‌ در بازار متجانس‌ هستند،
ب. معمولاً خريداران‌ و فروشندگان‌ مايل‌ در هر زمان‌ وجود دارند
ج. قیمتها براي‌ عموم‌ قابل‌ دسترسي‌ است‌.   

استاندارد 26 بند 9   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بدهی                                           Liability

عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری، ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است

   استاندارد 4 بند 7   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بدهي احتمالي                                    Contingent liability   

الف.تعهدی غیرقطعی است که از رويدادهاي گذشته ناشي مي‌‌شود و وجود آن تنها ازطريق وقوع يا عدم وقوع يک يا چند رويداد نامشخص آتي که بطور کامل در کنترل واحد تجاري نيست،تأييد خواهد شد
ب. تعهدی فعلي است که از رويدادهاي گذشته ناشي مي‌شود اما بدلايل زير شناسايي نمي‌شود:
1. خروج منافع اقتصادي براي تسويه تعهد محتمل نيست.
2. مبلغ تعهد را نمي‌توان با قابليت اتکاي کافي اندازه‌گيري کرد.

   استاندارد 4 بند 7   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بدهيهاي‌ قسمت‌                                Segment liability

عبارت‌ است‌ از بدهيهايي‌ كه‌ مستقیماً قابل‌ انتساب‌ و یا بر مبنايي‌ منطقي‌ قابل‌ تخصيص‌ به‌ فعاليتهاي‌ عملياتي‌ قسمت‌ باشد.

   استاندارد 25 بند 6   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
برداشت‌                                              Harvest

عبارت‌ است‌ از جداسازي‌ تولید كشاورزي‌ از دارايي‌ زيستي‌ یا پايان‌ دادن‌ به‌ فرايند زندگي‌ دارايي‌ زيستي‌.   

استاندارد 26 بند 5   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بهاي‌ تمام‌ شده‌                                  Cost

مبلغ‌ وجه‌ نقد يا معادل‌ نقد پرداختي‌ و يا ارزش‌ منصفانه‌ ساير مابه‌ازاهايي‌ كه‌ جهت‌ تحصيل‌ يك‌ دارايي‌ در زمان‌ تحصيل‌ يا ساخت آن واگذار شده‌ است‌

و در صورت مصداق، مبلغي که براساس الزامات خاص ساير استانداردهاي حسابداري (مانند مخارج تأمين مالي) به آن دارايي تخصيص يافته است

   استاندارد 11 بند 5   


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بهاي‌ تمام‌ شده‌                                 Cost

مبلغ‌ وجه‌ نقد يا معادل‌ نقد پرداختي‌ يا ارزش‌ منصفانه‌ ساير مابه‌ازاهايي‌ كه‌ جهت‌ تحصيل‌ يك‌ دارايي‌ در زمان‌ تحصيل‌ يا ايجاد آن، واگذار شده‌ است،

يا حسب مورد، مبلغي که در زمان شناخت اوليه براساس الزامات خاص ساير استانداردهاي حسابداري، به آن دارايي تخصيص يافته است (مانند مخارج تأمين مالي).

استاندارد 17 بند 5   


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بهاي‌ جايگزيني‌                                  Replacement cost

عبارت‌ است‌ از مخارجي‌ كه‌ بايد براي‌ خريد يا ساخت‌ يك‌ قلم‌ موجودي‌ كاملاً مشابه‌ تحمل‌ شود   

استاندارد 8 بند 3   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بهاي جايگزيني مستهلک شده             Depreciated replacement cost

عبارت است از بهاي ناخالص جايگزيني يک دارايي (يعني بهاي جاري جايگزيني يک دارايي نو با توان خدمت‌دهي مشابه)

پس از کسر استهلاک مبتني بر بهاي مزبور و مدت استفاده شده از آن دارايي   

استاندارد 11 بند 5   


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بیمه زندگی                                     Life insurance

نوعی بیمه مرتبط با حیات یا فوت انسان است که بیمه‌گر نسبت به پرداخت وجوهی معین براساس رویداد مشخصی، اطمینان می‌دهد.   

استاندارد 28 بند 3   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بيمه اتکايي                                      Reinsurance

بیمه‌‌ای است كه به موجب آن يك طرف (بيمه‌گر اتکایی)  در ازاى دريافت حق بيمه، جبران تمام يا بخشى از خسارت وارده به طرف ديگر (بيمه‌گر واگذارنده)

را بابت بيمه‌نامه يا بيمه‌نامه‌هاي صادره و يا قبولى توسط وى، تعهد مي‌کند.   

استاندارد 28 بند 3   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بيمه اتكايى نسبى                               Pro rata or proportional reinsurance

نوعى بيمه اتکايي است كه به موجب آن بيمه‌گر اتکایی در قبال دريافت نسبتى از حق بيمه قرارداد بيمه اوليه، تعهد مي‌کند

به‏همان نسبت خسارت وارده به بيمه‌گر واگذارنده را جبران كند   

استاندارد 28 بند 3   


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بيمه عمومى                                    General insurance

به بیمه‌های غیر از بیمه زندگی اطلاق می‌شود.   

استاندارد 28 بند 3   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بيمه‌اتكايى غيرنسبى                             Nonproportional reinsurance

نوعى بيمه‌اتكايى است كه در آن بيمه‌گر  اتکایی در قبال دريافت حق بيمه، تعهد مي‌کند

تمام يا بخشى از خسارت مازاد بر سقف از پيش تعيين شده را جبران كند.

استاندارد 28 بند 3   


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • مدیر سایت
 • *****
 • ارسال: 2045
 • محبوبیت ارسالها : 601
 • جنسيت : آقا
 • تاریخ عضویت : 29/03/2012
  سالسالسالسالسال
« پاسخ #2 : ۶ مهر ۱۳۹۲ - ۰۸:۵۶:۴۲ »
پروژه                                                 Project

تمام يا بخشي از واحدهاي ساختماني مورد اجرا در يک مکان جغرافيايي مشخص که يک مرکز انباشت مخارج را تشکيل مي‌دهد.

استاندارد 29 بند 6   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پيش‌دريافت‌ پيمان‌‌                                 Advances received

بخشي‌ از مبالغ‌ دريافتي‌ توسط‌ پيمانكار است‌ كه‌ كار مربوط‌ به‌ آن‌ تا تاريخ‌ ترازنامه‌ انجام‌ نشده‌ است

استاندارد 9 بند 3   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پيمان‌ اماني‌ (پيمان‌ با حق‌الزحمه‌ مبتني‌بر مخارج‌)‌             Cost plus contract

پيمان‌ بلند مدتي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ مخارج‌ قابل‌ قبول‌ يا مشخص‌ شده‌ در متن‌ پيمان‌ به‌ پيمانكار تأديه‌

و درصد معيني‌ از مخارج‌ مزبور يا حق‌الزحمه‌ ثابتي‌ نيز به‌ پيمانكار پرداخت‌ شود    

استاندارد 9 بند 3   


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پيمان‌ بلندمدت‌                                       Construction contract

پيماني‌ است‌ كه‌ براي‌ طراحي‌، توليد يا ساخت‌ يك‌ دارايي‌ منفرد قابل‌ ملاحظه‌ يا ارائـه‌ خدمات‌ (يا تركيبي‌ از داراييها يا خدمات‌ كه‌ تواماً يك‌ پروژه‌ را تشكيل‌ دهد)

منعقد مي‌شود و مدت‌ زمان‌ لازم‌ براي‌ تكميل‌ پيمان‌ عمدتاً چنان‌ است‌ كه‌ فعاليت‌ پيمان‌ در دوره‌هاي‌ مالي‌ متفاوت‌ قرار مي‌گيرد .

پيماني‌ كه‌ طبق‌ اين‌ استاندارد، بلندمدت‌ تلقي‌ مي‌گردد، معمولاً در طول‌ مدتي‌ بيش از يكسال‌ انجام‌ خواهد شد .

با اين حال‌، مدت‌ بيش از يكسال‌، مشخصه‌ اصلي‌ يك‌ پيمان‌ بلندمدت‌ نيست‌ .

برخي‌ پيمانهاي‌ با مدت‌ كمتر از يكسال‌، هرگاه‌ از نظر فعاليت‌ دوره‌، داراي‌ چنان‌ اهميت‌ نسبي‌ باشد كه‌ عدم‌ انعكاس‌ درآمد و هزينه‌ عملياتي‌

و سود مربوط‌ به‌ آن‌ منجر به‌ مخدوش‌ شدن‌ درآمد و هزينه‌ عملياتي‌ و نتايج‌ دوره‌ و عدم‌ ارائـه‌ تصويري‌ مطلوب‌ توسط‌ صورتهاي‌ مالي‌ گردد،

بايد به عنوان‌ پيمان‌ بلندمدت‌ محسوب‌ شود، مشروط‌ بر اينكه‌ رويـه‌ متخذه‌ در واحد تجاري‌ از سالي‌ به‌ سال‌ ديگر به طور يكنواخت‌ اعمال‌ گردد   

استاندارد 9 بند 3   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پيمان‌ مقطوع‌‌                                      Fixed price contract

پيمان‌ بلند مدتي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ پيمانكار با يك‌ مبلغ‌ مقطوع‌ براي‌ كل‌ پيمان‌ يا يك‌ نرخ‌ ثابت‌ براي‌ هر واحد موضوع‌ پيمان‌

كه‌ در برخي از موارد ممكن‌ است‌ براساس‌ موادي‌ خاص‌ مشمول‌ تعديل‌ قرار گيرد، توافق‌ مي‌كند   

استاندارد 9 بند 3   


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • مدیر سایت
 • *****
 • ارسال: 2045
 • محبوبیت ارسالها : 601
 • جنسيت : آقا
 • تاریخ عضویت : 29/03/2012
  سالسالسالسالسال
« پاسخ #3 : ۶ مهر ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۹:۱۸ »
تاریخ تأیید صورتهای مالی                        Date of authorization for issue

تاریخی است که مدیریت، صورتهای مالی را به‌طور رسمی و برای آخرین بار به‌منظور انتشار، تأیید می‌کند.

تاریخ تأیید صورتهای مالی تلفیقی، تاریخی است که صورتهای مالی یاد شده توسط مدیریت واحد تجاری اصلی به‌منظور انتشار تأیید می‌شود   

استاندارد 5 بند 3   


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تاريخ‌ تحصيل‌                                       Acquisition date

تاريخي‌ است‌ كه‌ در آن، كنترل‌ خالص‌ داراييها و عمليات‌ واحد تحصيل‌شده‌ به‌ طور مؤثر به‌ واحد تحصيل‌كننده‌ انتقال‌ مي‌يابد

استاندارد 19 بند 9   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تاريخ شروع پوشش بیمه‌ای                    Attachment date

عبارت است از تاریخ شروع پذیرش خطر توسط بیمه‌گر طبق قرارداد بیمه.

استاندارد 28 بند 3   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تجديد ساختار                                     Restructuring

برنامه‌اي است که توسط مديريت طراحي و کنترل مي‌شود و در دامنه فعاليت واحد تجاري و يا

شيوه انجام آن فعاليت، تغييرات با اهميتي ايجاد مي‌کند

استاندارد 4 بند 7   


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تحقيق                                           Research

پژوهشي نو و برنامه‌ريزي شده است که با هدف کسب دانش علمي يا فني جديد انجام مي‌شود   

استاندارد 17 بند 5   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تركيب‌ تجاري‌                                    Business combination

تجميع واحدها يا فعاليتهاي تجاري جداگانه در قالب يک شخصيت اقتصادي است

که براثر کسب کنترل خالص داراييها و عمليات واحد ديگر پديد مي‌آيد   

استاندارد 19 بند 9   


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تسعير                                              Exchange

فرايندي‌ است‌ كه‌ از طريق‌ آن‌، اطلاعات‌ مالي‌ مبتني بر ارز، برحسب‌ واحد پول‌ گزارشگري‌ بيان‌ شود.

واژه‌ تسعير، گزارش‌ معاملات‌ منفرد ارزي‌ برحسب‌ واحد پول‌ گزارشگري‌ و همچنين‌ برگردان‌ يك‌ مجموعه‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌

تهيه‌ شده‌ بر حسب‌ ارز به‌ واحد پول‌ گزارشگري‌ را در بر مي‌گيرد.

استاندارد 16 بند 7   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تعديلات‌ سنواتي‌                                  Prior period adjustments

تعديلاتي‌ با اهميت‌ است‌ كه‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ مربوط‌ مي‌شود و از تغيير در رويه‌ حسابداري‌ يا اصلاح‌ اشتباه‌ ناشي‌ مي‌گردد.

تعديلات‌ سنواتي‌، اصلاحات‌ تكرار شونده‌ معمول‌ و تعديل‌ براوردهاي‌ انجام‌ شده‌ در سنوات‌ قبل‌ را شامل‌ نمي‌شود   

استاندارد 6 بند 2   


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تعهد عرفي                                       Constructive obligation

تعهدي است ناشی از اقدامات واحد تجاري در مواردی که واحد تجاري با توجه به نحوه عمل خود در گذشته،

سیاستهاي اعلام شده يا آئين‌نامه‌هاي جاري کاملاً مشخص، به ساير اشخاص نشان داده است که مسئوليتهاي‌ خاصي را خواهد پذيرفت،

و در نتيجه، واحد تجاري انتظاري بجا براي آنها ايجاد کرده است که مسئوليتهاي خود را ايفا خواهد کرد   

استاندارد 4 بند 7   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تعهد قانوني                                     Legal obligation

تعهدي است که از قرارداد يا الزامات قانونی ناشي مي‌شود   

استاندارد 4 بند 7   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تفاوت‌ تسعير                                      Exchange difference

عبارت‌ است‌ از تفاوت‌ ناشي از تسعير ميزان‌ معيني‌ از يك‌ ارز به‌ واحد پول‌ گزارشگري‌ با نرخهاي‌تسعير متفاوت‌   

استاندارد 16 بند 7   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تلفيق‌                                              Consolidation

فرايند تعديل‌ و تركيب‌ اطلاعات‌ صورتهاي‌ مالي‌ جداگانه‌ يك‌ واحد تجاري‌ اصلي‌ و صورتهاي مالي واحدهاي‌ تجاري‌

فرعي‌ آن‌ به‌ منظور تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ است كه‌ اطلاعات‌ مالي‌ گروه‌ را به‌ عنوان‌ شخصيت‌ اقتصادي‌ واحد ارائه‌ مي‌كند   

استاندارد 18 بند 4   


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
توسعه                                            Development

بکارگيري دستاوردهاي تحقيقاتي يا ساير دانشها در قالب يک برنامه يا طرح براي توليد مواد، تجهيزات، محصولات، فرايندها، سيستمها يا خدمات جديد،

يا بهسازي اساسي مواردي که قبلاً توليد يا ارائه گرديده و يا استقرار يافته است، پيش از آغاز توليد يا کاربرد تجاري   

استاندارد 17 بند 5   


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تولید كشاورزي‌                                   Agricultural produce

عبارت‌ است‌ از محصول‌ برداشت‌ شده‌ از داراييهاي‌ زيستي‌ واحد تجاري‌.

استاندارد 26 بند 5   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • مدیر سایت
 • *****
 • ارسال: 2045
 • محبوبیت ارسالها : 601
 • جنسيت : آقا
 • تاریخ عضویت : 29/03/2012
  سالسالسالسالسال
« پاسخ #4 : ۷ مهر ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۸:۵۹ »
جريـان‌ وجه نقد                                   Cash flow

عبارت‌ است‌ از افزايش‌ يـا كاهش‌ در مبلـغ‌ وجه نقد ناشي از معاملات با اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ مستقل‌ از شخصيت‌ حقوقي‌

واحـد تجـاري‌ و ناشي از سايـر رويدادها   

استاندارد 2 بند 11


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
جريانهاي‌ نقدي‌ استثنايي                       Exceptional (Special) cash flows     

به‌ آن‌ دسته‌ از جريانهاي‌ ورودي‌ و خروجي‌ وجه نقد اطلاق‌ مي‌شود كه‌ داراي‌ اهميت‌ نسبي‌ است‌، از فعاليتهاي‌ عادي‌ واحد تجاري‌ ناشي‌ مي‌شود

و اقلامي‌ را در بر مي‌گيرد كه‌ به منظور ارائـه‌ تصويري‌ مطلوب‌ از انعطاف‌ پذيري‌ واحد تجاري‌، افشاي‌ جداگانه‌ آنها به‌ لحاظ‌ استثنايي‌ بودن‌

ماهيت‌ يا وقوع‌ ضرورت‌ مي‌يابد. اين‌ اقلام‌ لزوماً با اقلام‌ استثنايي‌ مندرج‌ در صورت‌ سود و زيان‌ ارتباط‌ ندارد   

استاندارد 2 بند 11   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
جريانهاي‌ نقدي‌ غيرمترقبه‌‌                         Extraordinary cash flows

به‌ آن‌ دسته‌ از جريانهاي‌ ورودي‌ و خروجي‌ وجه نقد اطلاق‌ مي‌شود كه‌ داراي‌ اهميت‌ نسبي‌ است‌، از رويدادهاي‌ خارج‌ از فعاليتهاي‌ عادي‌

واحد تجاري‌ ناشي‌ مي‌شود و اقلامي‌ را در برمي‌گيرد كه‌ به منظور ارائه‌ تصويري‌ مطلوب‌ از انعطاف‌ پذيري‌ واحد تجاري‌،

افشاي‌ جداگانه‌ آنها به‌ لحاظ‌ غير مترقبه‌ بودن‌ ماهيت‌ يا وقوع‌ آنها ضرورت‌ مي‌يابد.

اين‌ اقلام‌ معمولاً با اقلام‌ غير مترقبه‌ مندرج‌ در صورت‌ سود و زيان‌ ارتباط‌ دارد

استاندارد 2 بند 11   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
جريانهاي‌ وجه نقد ناشي از فعاليتهاي‌ عملياتي           Cash flows arising from operating activities

در اين‌ استاندارد شامل‌ جريانهاي‌ نقدي‌ ورودي‌ و خروجي‌ ناشي از فعاليتهاي‌ عملياتي‌ به‌ شرح‌ تعريف‌ مندرج‌ در همين‌ بند و نيز آن‌ دسته‌ از جريانهاي‌ نقدي‌ است‌

كه‌ ماهيتاً به‌ طور مستقيم‌ قابل‌ ارتباط‌ با ساير طبقات‌ جريانهاي‌ نقدي‌ صورت‌ جريان‌ وجوه نقد نباشد   

استاندارد 2 بند 11   


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • مدیر سایت
 • *****
 • ارسال: 2045
 • محبوبیت ارسالها : 601
 • جنسيت : آقا
 • تاریخ عضویت : 29/03/2012
  سالسالسالسالسال
« پاسخ #5 : ۹ مهر ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۵:۴۶ »
حداقل‌ مبالغ‌ اجاره                                Minimum lease payments

عبارت‌ است‌ از مبالغي‌ كه‌ اجاره‌كننده‌ بايد در طول‌ دوره‌ اجاره‌ بپردازد يا از وي‌ انتظار مي‌رود كه‌ پرداخت‌ كند

(به استثناي‌ مخارج‌ ماليات‌، نگهداري‌ دارايي‌ و خدمات‌ كه‌ به عهده‌ اجاره‌دهنده‌ است‌) به اضافه‌:

الف. در ارتباط‌ با اجاره‌كننده‌، هر مبلغي‌ كه‌ توسط‌ وي‌ يا هر شخص‌ وابسته‌ به‌ وي‌ تضمين‌ شده‌ است‌

ب. در ارتباط‌ با اجاره‌دهنده‌، هر گونه ارزش باقی مانده که پرداخت آن توسط اجاره کننده یا شخص ثالثی به اجاره دهنده تضمین شده باشد   

استاندارد 21 بند 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
حق بيمه                                        Premium


مبلغی است که بیمه‌گر در ازای پذیرش خطر طبق قرارداد بیمه از بیمه‌گذار مطالبه می‌کند.

استاندارد 28 بند 3   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حق‌ تقدم‌                                          Options, warrants and their equivalents

به موجب‌ ماده‌ 166 اصلاحيه‌ قانون‌ تجارت‌، حقي‌ است‌ قابل‌ نقل‌ و انتقال‌ كه‌ در زمان‌ خريد سهام‌ جديد

توسط‌ صاحبان‌ سهام‌ واحد تجاري‌ به‌ نسبت‌ سهامي‌ كه‌ مالكند به‌ ايشان‌ تعلق‌ مي‌گيرد.

   استاندارد 15 بند 5


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 • مدیر سایت
 • *****
 • ارسال: 2045
 • محبوبیت ارسالها : 601
 • جنسيت : آقا
 • تاریخ عضویت : 29/03/2012
  سالسالسالسالسال
« پاسخ #6 : ۹ مهر ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۰:۱۱ »
خالص‌ ارزش‌ فروش‌‌                                Net realizable value

عبارت‌ است‌ از بهاي‌ فروش‌ (بعد از كسر تخفيفات‌ تجاري‌ ولي‌ قبل‌ از تخفيفات‌ مربوط‌ به‌ تسويه‌ حساب‌) پس‌ از كسر:

الف. مخارج‌ براوردي‌ تكميل‌، و

ب. مخارج‌ براوردي‌ بازاريابي‌، فروش‌ و توزيع‌   

استاندارد 8 بند 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
خالص ارزش فروش                             Net selling price

مبلغ وجه نقد يا معادل نقد که از طريق فروش دارايي در شرايط عادي و پس از کسر کليه هزينه‌هاي مرتبط با فروش حاصل مي‌شود

   استاندارد 17 بند 5 و استاندارد 11 بند 5   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
خالص‌ سرمايه‌گذاري‌ در يك‌ واحد مستقل‌ خارجي                  Net investment in a foreign entity

عبارت‌ است‌ از سهم‌ واحد تجاري‌ گزارشگر در خالص‌ داراييهاي‌ آن‌ واحد مستقل‌ خارجي‌.   

استاندارد 16 بند 7   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
خسارت                                        Claim

عبارت است از مبلغ قابل پرداخت در اثر وقوع حوادث تحت پوشش قرارداد بيمه   

استاندارد 28 بند 3   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
خويشاوندان نزديک                                Close members of the family of an individual

خويشاوند نسبي و سببي فرد که انتظار می‌رود در معامله با واحد تجاری، وی را تحت نفوذ قرار دهد

یا تحت نفوذ وی واقع شود که معمولاً شامل خويشاوندان نسبي و سببي طبقه‌اول تا سوم است

استاندارد 12 بند 6   


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------