پاسخ تشريحي به سئوال 25 قانون مالياتها جامعه حسابداران رسمي

نویسنده kiani

پاسخ: 2
مشاهده: 681
آخرين ارسال ۷ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۸:۵۵
توسط kiani
پاسخ تشريحي به سئوالات 12و 13جامعه حسابداران رسمي

نویسنده kiani

پاسخ: 2
مشاهده: 620
آخرين ارسال ۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۹:۲۷:۱۱
توسط هومن دست ورز
پاسخ تشريحي به سئوالات 26 و 27جامعه حسابداران رسمي

نویسنده kiani

پاسخ: 2
مشاهده: 650
آخرين ارسال ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۴:۳۷:۴۸
توسط kiani
پاسخ : پاسخ تشريحي به سئوالات 19, 20 و21 قانون ماليات هاي جامعه حسابداران رسمي

نویسنده اکبرزاده

پاسخ: 0
مشاهده: 482
آخرين ارسال ۵ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۰:۵۵
توسط اکبرزاده
پاسخ تشريحي به سئوالات 10 , 11و 12 قانون ماليات هاي جامعه حسابداران رسمي

نویسنده kiani

پاسخ: 3
مشاهده: 576
آخرين ارسال ۱ اسفند ۱۳۹۱ - ۲۳:۱۹:۰۱
توسط هومن دست ورز


موضوع: پاسخ تشريحي به سئوالات 1, 2و 3 حسابرسي جامعه حسابداران رسمي  (دفعات بازدید: 690 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.


 • کاربر فعال
 • ***
 • ارسال: 179
 • محبوبیت ارسالها : 141
 • جنسيت : آقا
 • موفقيت براي اشخاص کم ظرفيت ، مقدمه گستاخي است
 • تاریخ عضویت : 03/07/2012
  سالسالسالسالسال
 • تخصص: دانشجو
« : ۶ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۲:۵۷:۲۷ »
سئوال 1

چنانچه "ساير بندهاي توضيحي"شامل اطلاعاتي جهت جلب توجه استفاده كنندگان به موضوعي مربوط به درك آنها از حسابرسي صورت هاي مالي باشد »
1)بلافاصله بعد از بندهاي اظهار نظر و تاكيد بر مطلب خاص درج ميشود
2)قبل از بند تاكيد بر مطلب خاص درج ميشود
3)ممكن است با يك عنوان فرعي در بخش گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي درج شود
4)در بخش جداگانه اي پس از بخش هاي گزارش نسبت به صورتهاي مالي و گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي درج شود

سئوال 2

نوع اظهار نظر تعديل شده ،به كدام يك از موارد زير بستگي دارد؟
الف) ماهيت موضوعي كه منجر به تعديل شده
ب) قضاوت حسابرس درباره بااهميت يا فراگير بودن آثار وجود تحريف
ج) قضاوت حسابرس درباره آثار احتمالي محدوديت بر صورتهاي مالي

1)الف و ب و ج          2)الف  و ج          3)الف و ب                4) ب و ج   


سئوال 3

كدام يك از موارد زير در مورد شخص وابسته به واحد تجاري صحيح است؟
الف)به طور غير مستقيم در واحد تجاري نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد
ب)طرح بازنشستگي خاص كاركنان واحد تجاري باشد
ج)مشاركت خاص آن واحد باشد
د)خويشاوندان نزديك مدير اجرايي

1)الف و ب و ج ود                 2)الف و ب و ج         3)الف                 4)الف و د
اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد

صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد
 • کاربر فعال
 • ***
 • ارسال: 179
 • محبوبیت ارسالها : 141
 • جنسيت : آقا
 • موفقيت براي اشخاص کم ظرفيت ، مقدمه گستاخي است
 • تاریخ عضویت : 03/07/2012
  سالسالسالسالسال
 • تخصص: دانشجو
« پاسخ #1 : ۷ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۲:۲۰ »
شما قادر به دیدن لینک نمی  باشید. ثبت نام کنید یا با نام کاربری وارد شوید
سئوال 1

چنانچه "ساير بندهاي توضيحي"شامل اطلاعاتي جهت جلب توجه استفاده كنندگان به موضوعي مربوط به درك آنها از حسابرسي صورت هاي مالي باشد »
1)بلافاصله بعد از بندهاي اظهار نظر و تاكيد بر مطلب خاص درج ميشود2)قبل از بند تاكيد بر مطلب خاص درج ميشود
3)ممكن است با يك عنوان فرعي در بخش گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي درج شود
4)در بخش جداگانه اي پس از بخش هاي گزارش نسبت به صورتهاي مالي و گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي درج شود
سلام
استاندارد حسابرسي شماره 706
بندهاي تاكيد برمطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي
تعاريف :
بند 5.دراين استاندارد ،اصطلاحات زير با معاني مشخص شده براي آنها بكار رفته است:
بند تاكيد بر مطلب خاص :بند توضيحي پس از بند اظهار نظر با هدف جلب توجه استفاده كنندگان به يك موضوع كه علي رغم ارائه يا افشاي مناسب در صورتهاي مالي ،به قضاوت حسابرس براي درك صورتهاي مالي توسط استفاده كنندگان اهميت ويژه اي دارد
ساير بندهاي توضيحي:بند توضيحي بعد از بند اظهار نظر كه به موضوعي به جز موضوعات ارائه شده در صورت هاي مالي اشاره دارد و به قضاوت حسابرس،براي درك استفاده كنندگان از حسابرسي ،مسئوليتهاي حسابرس يا گزارش حسابرس سود مند است.
بند 8 . .... حسابرس بايد "ساير بندهاي توضيحي" را بلافاصله پس از بند اظهار نظر و بند تاكيد بر مطلب خاص ، يا در صورتي كه محتواي اين بند به بخش "ساير مسئوليتهاي گزارشگري "مربوط باشد،در محل مناسبي در گزارش حسابرس درج كند.

شادباشيد
اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد

صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد
 • کاربر فعال
 • ***
 • ارسال: 179
 • محبوبیت ارسالها : 141
 • جنسيت : آقا
 • موفقيت براي اشخاص کم ظرفيت ، مقدمه گستاخي است
 • تاریخ عضویت : 03/07/2012
  سالسالسالسالسال
 • تخصص: دانشجو
« پاسخ #2 : ۷ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۹:۱۸ »
شما قادر به دیدن لینک نمی  باشید. ثبت نام کنید یا با نام کاربری وارد شوید
سئوال 2

نوع اظهار نظر تعديل شده ،به كدام يك از موارد زير بستگي دارد؟
الف) ماهيت موضوعي كه منجر به تعديل شده
ب) قضاوت حسابرس درباره بااهميت يا فراگير بودن آثار وجود تحريف
ج) قضاوت حسابرس درباره آثار احتمالي محدوديت بر صورتهاي مالي

1)الف و ب و ج           2)الف  و ج          3)الف و ب                4) ب و ج   

استاندارد حسابرسي شماره 705
اظهار نظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل
در اين استاندارد سه نوع اظهار نظر تعديل شده با عناوين ،مشروط،عدم اظهار نظر و مردود مشخص شده است.تصميم گيري در مورد نوع اظهار نظر به موارد زير بستگي دارد:
الف :ماهيت موضوعي كه منجر به تعديل شده است .اين موضوعات شامل موار زير است :
وجود تحريف درصورتهاي مالي
محدوديت در كسب شواهد جسابرسي كافي و مناسب
ابهام اساسي
ب:قضاوت جسابرس درباره با اهميت يافراگير بودن آثار وجود تحريف يا آثار احتمالي محدوديت بر صورتهاي مالي

به طور خلاصه موارد بالا را ميتوان بشرح زير و براساس نوع صدور گزارش ،خلاصه كرد :
                                                      ميزان اهميت                               
                                   ------------------------------------------------------------------
موضوع                              بااهميت                        اساسي
عدم توافق                       مشروط                            مردود

محدوديت در دامنه
  رسيدگي   
                   مشروط                      عدم اظهار نظر

ابهام ناشي از
 تداوم فعاليت
                   مقبول                  عدم اظهار نظر

شادباشيد
اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد

صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد
 • کاربر فعال
 • ***
 • ارسال: 179
 • محبوبیت ارسالها : 141
 • جنسيت : آقا
 • موفقيت براي اشخاص کم ظرفيت ، مقدمه گستاخي است
 • تاریخ عضویت : 03/07/2012
  سالسالسالسالسال
 • تخصص: دانشجو
« پاسخ #3 : ۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۶:۵۳:۱۲ »
سئوال 3

كدام يك از موارد زير در مورد شخص وابسته به واحد تجاري صحيح است؟
الف)به طور غير مستقيم در واحد تجاري نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد
ب)طرح بازنشستگي خاص كاركنان واحد تجاري باشد
ج)مشاركت خاص آن واحد باشد
د)خويشاوندان نزديك مدير اجرايي

1)الف و ب و ج ود                  2)الف و ب و ج         3)الف                 4)الف و د

سلام

استاندارد حسابداري شماره 550
اشخاص وابسته
تعاريف :
9. ...

ب :شخص وابسته -يك شخص در صورتي وابسته به واحد تجاري است كه:
1.به طور مستقيم يا غير مستقيم از طريق يك يا چند واسطه
*در واحد تجاري نفوذقابل ملاحظه داشته باشد

*بر واحد تجاري كنترل مشترك داشته باشد
*واحد تجاري را كنترل كند،ياتوسط واحد تجاري كنترل شود،يا با آن تحت كنترل واحد قرار داشته باشد
2.واحد تجاري وابسته آن واحد باشد
3.مشاركت خاص آن واحد باشد4.از مديران اصلي واحد تجاري يا واحد تجاري اصلي باشد
5.خويشاوندان نزديك اشخاص اشاره شده در سطرهاي فوق باشد6.توسط اشخاص اشاره شده در سرهاي فوق كنترل شود،تحت كنترل مشترك يا نفوذ قابل ملاحظه آنان است يا اينكه سهم قابل ملاحظه اي از حق راي آن به طور مستقيم يا غير مستقيم در اختيار ايشان باشد
7.طرح بازنشستگي خاص كاركنان واحد تجاري يا طرح بازنشستگي خاص كاركنان اشخاص وابسته به آن و همچنين واحدهاي تجاري تحت كنترل اين گونه طرح ها باشد .

شادباشيد
اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد

صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد