کاربرد افعال حال، گذشته و آینده در زبان سوئدی | To Be & to Have | att vara & att ha

کاربرد افعال در زمان های حال و گذشته و آینده در زبان سوئدی بسیار ساده می باشد به طوری که کاربرد این ضمائر در جمله و برای هر شخص کاملا اختصاصی می باشد. är برای افعال ساده و حال به کار میرود، از (var گذشته ساده) har برای افعال حال  و از hade یرای گذشته ساده استفاده می شود.

گوش دادن به تلفظ سوئدی مباحث امروز

att vara - to be
att ha - to have

I am / من هستم

jag är

I was / من بودم

jag var

I have / من دارم

jag har

I had / من داشتم/خواهم داشت

jag hade

you are /شما هستید

du är

you were / شما بودین

du var

you have/ شما دارین

du har

you had / شما داشتین/ خواهید داشت

du hade

he is /او است مذکر

han är

he was / او بود مذکر

han var

he has/ او دارد مذکر

han har

he had / او داشت مذکر

han hade

she is /او است مونث

hon är

she was / او بود مونث

hon var

she has / او دارد مونث

hon har

she had/ او داشت مونث

hon hade

it is / آن است با en

den är

it was / آن بود با en

den var

it has / آن دارد با en

den har

it had / آن داشت با en

den hade

it is/ آن هست با ett

det är

it was / آن بود با ett

det var

it has آن دارد با ett

det har

it had/ آن داشت با ett

det hade

one is / یکی از

man är

one was / بود / شخص

man var

one has / دارد / شخص

man har

one had/ داشت / شخص

man hade

we are / ما هستیم

vi är

we were / ما بودیم

vi var

we have/ ما داریم

vi har

we had/ ما داشتیم/ خواهیم داشت

vi hade

you are / شما هستید

ni är

you were / شما بودین

ni var

you have / شما دارین

ni har

you had/ شما داشتین

ni hade

they are/ آنها هستند

de är

they were / آن ها بودن

de var

they have/ آنها دارن

de har

they had/ آنها داشتن

de hade

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی