grammatik-svenska.jpg

لیست افعال بی قاعده در زبان سوئدی

در این بخش لیست افعالی که دارای گرامر مشخصی نیستند مرور می کنید (افعال خاص)

 


ماضی مجهول اسم مفعول زمان گذشته زمان حال مصدر افعال
معنی

bedd

bett

bad

ber

be

خواهش,تقاضا کردن
begravad
begravit
begravde
begraver
begrava
به خاک سپردن
banden
bundit
band
binder
binda
پیچیدن
biten
bitit
bet
biter
bita
گاز گرفتن
bjuden
bjudit
bjöd
bjuder
bjuda
دعوت کردن
bliven
blivit
blev
blir
bli
شدن
buren
burit
bar
bär
bära
حمل کردن
drucken
druckit
drack
dricker
dricka
نوشیدن
-----------
dött
dog
dör

مردن
funnen
funnits
fanns
finns
finnas
موجود بودن
flugen
flugit
flög
flyger
flyga
پرواز کردن
-----------
fått
fick
får

گرفتن
given
gett
gav
ger
ge
دادن
gråten
gråtit
grät
gråter
gråta
گریه کردن
gången
gått
gick
går

رفتن
----------
haft
hade
har
ha
داشتن
----------
hetat
hette
heter
heta
نامیده شدن
knuten
knutit
knöt
knyter
knyta
بستن - گره زدن
kommen
kommit
kom
kommer
komma
آمدن
----------
kunnat
kunde
kan
kunna
توانستن

لیست افعال بی قاعده در زبان سوئدی بخش دوم


ماضی مجهول اسم مفعول زمان گذشته زمان حال مصدر افعال معنی

-------

lett

log

ler

le

لبخند زدن
levad
levat
levde
lever
leva
زندگی کردن
legad
legat
låg
ligger
ligga
قرار داشتن
lagd
lagt
lade
lägger
lägga
گذاشتن
------
nysit
nyste
nyser
nysa
عطسه کردن
riden
ridit
red
rider
rida
اسب سواری کردن
riven
rivit
rev
river
riva
پاره کردن
sedd
sett
såg
ser
se
دیدن
sutten
suttit
satt
sitter
sitta
نشستن
-------
skinit
sken
skiner
skina
درخشیدن
skuren
skurit
skar
skär
skära
بریدن
-------
slagit
slog
slår
slå
کتک کاری کردن
-------
sovit
sov
sover
sova
خوابیدن
såld
sålt
sålde
säljer
sälja
فروختن
tagen
tagit
tog
tar
ta
گرفتن
tegen
tigit
teg
tiger
tiga
سکوت کردن
-------
varit
var
är
vara
بودن
-------
velat
ville
vill
vilja
مایل بودن
vunnen
vunnit
vann
vinner
vinna
برنده شدن
vald
valt
valde
väljer
välja
انتخاب کردن
vuxen
växt
växte
växer
växa
رشد کردن
äten
ätit
åt
äter
äta
خوردن

تماس با ما

  • ایران:
    028 2630 0933
  • E-Mail:

    Meta Mail

  • 452 7752 73 46+

شبکه های اجتماعی